Foreningsdrevet Bed & Breakfast

Den gode idé

Vilstrup Forsamlingshus trænger til istandsættelse, men har i mange år ikke haft egen økonomi til en renovering. Den manglende renovering gør forsamlingshuset mindre attraktiv for udlejning, der kommer færre brugere, huset får mindre indtjening og en ond cirkel er skabt. En afvikling af huset er desværre en fremtidig mulighed.

Der er siden 2012 arbejdet på en vision om at skabe et attraktivt forsamlingshus, som suppleres med en indtægtsgivende virksomhed i form af et Bed & Breakfast.

Målgruppen for projektet er sognets borgere, gæster, vandre- og cykelturister på Camino Haderslev Næs og mange flere.

Projektets fysiske rammer

Huset har stor bygningshistorisk værdi som tidligere stationsbygning for "æ Kringelbahn" - en del af Haderslev Amts jernbanenet på 220 km, der bandt de mange små landsbysamfund sammen.

Stationsbygningen rummer mange karakteristiske bygningstræk fra
tiden, hvor Vilstrup Sogn "var tysk". Målet med restaureringen er at fastholde forsamlingsmuligheden mange år frem i tiden og udbygge husets rammer til fællesskabsgivende aktiviteter samt generere yderligere indtægter. Med disse aktiviteter kan fremtidig drift og vedligeholdelse opretholdes indenfor husets egen økonomi. Salen vil blive renoveret når økonomien er til stede.

Det omfatter projektet

Forsamlingshuset trænger hårdt til istandsættelse. Men huset har ikke økonomi til selv at foretage renoveringer. Projektet vil sikre en fremtidig og løbende indtægtsgenerering.

Projektet består af følgende tiltag:
- Istandsættelse af forstanderbolig til B&B.
- Istandsættelse af hovedbygning med B&B på 1. sal og forberedelse af 2. sal - også til B&B.
- Udvendig restaurering og revitalisering af hovedbygning og
stationsforstanderbolig.

De 3 hovedaktiviteter kan iværksættes uafhængigt af hinanden. Det er dog vigtigt, at det ses som et samlet projekt, som først opnår sit fulde potentiale med alle 3 aktiviteter.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Organiseringen omkring projektet sker med udgangspunkt i de foreninger og interessenter, der har en interesse i forsamlingshusets fortsatte drift. Vilstrup Lokalråd er det fælles tale- og samarbejdsorgan for alle sognets foreninger, institutioner og skoler.

Den nedsatte styregruppe er forankret i Vilstrup Lokalråd og sikrer bred lokal opbakning og engagement. Styregruppen skal medvirke til at vedligeholde og skabe nye synergier for vores sogn. Styregruppen fastlægger den overordnede proces omkring projektet og sikrer, at alle frivillige bliver inddraget undervejs i relevante arbejdsgrupper.

Relationen til lokalsamfundet

Projektets overordnede formål kan kun indfries, så længe alle sognets borgere føler ejerskab og sympati for projektet. Det sikres gennem ovennævnte organisering.

Lokalsamfundet inddrages i arbejdsgrupperne, der nedsættes efter behov i forhold til projektets proces.

Haderslev Kommune har været medaktør fra start. Således er der lavet en helheds- og lokalplan for Sdr. Vilstrup, hvor Forsamlingshuset indgår som en bevaringværdig bygning i hjertet af den gamle landsbykerne.

Vi er i god dialog omkring myndighedsting, som projektet er omfattet af. Lokal arkitekt- og byggefirma yder rådgivning.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Hanne Lene Haugaard skrev: 04-09-2020 10:39:09

  Et super spændende projekt som vil tilføje vores fantastiske Forsamlingshus, og hele Sognet, et stort løft :-) Vi mangler et sted til vores gæster, når vi holder fester i Forsamlingshusets skønne lokaler. Med etablering af Næs Caminoen er der også kommet flere turister i området, og ikke alle er vilde med at sove i shelter eller telt. Her kan vi tilbyde de glade vandrere lidt bedre forhold ;-)

 • #2 Tina Brøndum Haugaard skrev: 04-09-2020 10:43:59

  Det er et super flot projekt. Jeg håber virkelig at den vision som nogle dygtige ildsjæle i sognet har arbejdet på længe bliver til en realitet. Det vil være til glæde for alle i og udenfor sognet.

 • #3 Hanne Byriel Seeberg skrev: 04-09-2020 11:13:26

  Rigtig god ide. Vores flotte bygning fortjener en opgradering

 • #4 Steve Lindley skrev: 04-09-2020 14:23:48

  A great idea and we are happy to help in any way we can. The area has so much to offer visitors. But there is a shortage of places to stay.

 • #5 Erik Vestergaard skrev: 04-09-2020 19:32:09

  Med etablering af Bed & Breakfast værelser sammen med udlejning af sale, vil forsamlingshuset selv kunne klare udgifter et så stort hus altid vil have til renovering og udskiftning af slidt interiør. Det er det lavpraktisk mål. Det højpraktiske er at Sdr. Vilstrup og omegn også i fremtiden har er godt forsamlingssted og byen også på det punkt er attraktiv at flytte til.

 • #6 Lisbet Hommelhoff skrev: 04-09-2020 19:58:47

  Et fantastisk fremtidssikrende projekt, der får allerstørste betydning for både Vilstrup og omegn i mange år fremover.
  Det der skal til i tider hvor folk igen flytter ud på landet, hvor der er højt til loftet, frisk luft til alle og ikke mindst rum til at blive❤️🍀🌈🌞

 • #7 Grete Vestergaard skrev: 04-09-2020 22:44:10

  En super god ide med B&B så vores gæster kan overnatte efter festen. Den sjove smukke gamle stationsbygning, som er vores samlingspunkt, fortjener nyt liv.

 • #8 Solveig Kappel skrev: 04-09-2020 23:38:50

  Spændende koncept at kombinere traditionel forsamlingshus og bevare god arkitektur med nye aktiviteter.

 • #9 Kaj Kristensen skrev: 05-09-2020 22:12:13

  Rigtig god ide`! Godt perspektiv! For Haderslev og især Vilstrup - K

 • #10 Malene Løkken skrev: 09-09-2020 09:13:09

  Det lyder som er dejligt sted i drømmer om - Foreningsdrevet B&B - rigtig god idé 👍🏽👍🏿👍🏻 jeg håber at i kommer I betragtning og kan projektet udført, så man kan komme på besøg😊🙏🏽

 • #11 Birgitte Tygesen skrev: 10-09-2020 09:13:47

  Fint projekt. Forbedrer mulighederne i vores dejlige lille landsby.