Fra mellemRUM til FÆLLESrum

Den gode idé

Projektet skaber et fysisk ungemiljø i byen - drevet af unge, for unge.

Projektet er vigtigt fordi det bringer Ryslinges ildsjælekultur videre til den unge generation.

Vi skal nære deres nysgerrighed og deres engagement og vi skal understøtte deres skabertrang og deres udviklingsproces.

Det gør vi ved at involvere dem som vigtige spillere på banen i projektet hvis primære målgruppe er de unge.

Ud over den primære målgruppe vil Mellemrummet også blive brugt af børn i alle aldre samt deres forældre.

Projektets fysiske rammer

Mellemrummet er rent fysisk en fodboldbane der ikke længere er i brug til dens oprindelige formål.

Mellemrummet afgrænses mod nord af parcelhusområdet, mod vest af en vej med karakter af omfartsvej, mod øst af fodboldbaner og mod syd af sportshallen med tilhørende parkeringsplads. Yderligere syd for hallen ligger byens to skoler, børnehaver og vuggestue i umiddelbar nærhed.

Ved at indtage Mellemrummet til nye formål kan vi, som en sekundær gevinst, opnå en mere sikker skolevej for de bløde trafikanter.

Det omfatter projektet

Vi har allerede afholdt en workshop med de unge og ud fra dette output er opgaverne prioriteret. Det samlede projekt kommer til at strække sig over flere år og også udenfor projektsummen af nærværende ansøgning.

Indeholdt i denne fase af projektet er et beach område til volley, håndbold og sandkasse for de mindre børn. To hyggeområder med shelters og bålplads samt en sø til opsamling af regnvand. Desuden etableres en sti tværs over området.

Udenfor denne projektfase ligger etablering af en pumptrack bane til alle former for cykler, en sti i skovområdet, samt en skaterbane.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet er organiseret som en arbejdsgruppe under Ryslinge Lokalråd.

Arbejdsgruppen ledes af erfarne projektledere - og hertil et antal frivillige unge samt voksne.

De unge har en god energi og mange gode ideer til hvordan yderligere frivillige skal tiltrækkes. Der er allerede flere tiltag i gang på den front.

Det har været på tale at oprette en støttegruppe for at varetage driften af området.

Relationen til lokalsamfundet

Projektet nyder opbakning fra byens to skoler, børnehaver samt vuggestue.

Vi har ligeledes været i kontakt med de større idrætsforeninger i byen som alle bakker op om projektet.

Fra kommunal side har vi været i dialog med både embedsværket og det politiske niveau og nyder opbakning til projektet hele vejen rundt.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet