Harrevig Grønne Samlingshus

Den gode idé

Beboerne i landsbyerne Harre og Hjerk i Skive Kommune har et stort behov for et nyt samlingssted, hvor der i dag findes to udslidte forsamlingshuse. Derfor arbejder en gruppe borgere på at realisere drømmen om et medborgerhus, der har plads til såvel traditionelle som nye fællesskaber. Der bliver indrettet værksteder med udstyr til at arbejde i træ, pil, metal og elektronik. Samlingshuset får café, professionelt køkken og to sale. Udendørs bliver der en legeplads med bålsted og andre udendørs aktiviteter. Der indrettes cykelstation for cykelturister og opsættes infotavler om egens naturstier.

Projektets fysiske rammer

Arkitekturen tager afsæt i karakteristiske bygninger på landet: laden og stakladen. Harrevig Grønne Samlingshus placeres, hvor Hjerk forsamlingshus nu er beliggende smukt på bakken op mod kirken.

Huset bliver bygget som et passivhus efter nyeste bæredygtigheds principper, der gerne skulle blive en spydspids i Nordvestjylland, og hvor vi gerne byder velkommen til andre, der har behov for inspiration. Træ bliver det bærende materiale i tagkonstruktionen og som udvendig beklædning. Mursten fra det gamle forsamlingshus genbruges. Varmepumper installeres, og solceller bliver integreret i bygningens tag.

Det omfatter projektet

Harrevig Grønne Samlingshus er et multianvendeligt hus, der bringer forsamlingshustraditionen ind i en ny tid med nye krav og ønsker fra borgerne om et lokalt samlingssted. Husets indendørs muligheder vil være suppleret med aktive udearealer, overdækkede terrasser og legeplads. Værkstederne anvendes af beboere og kommunens ungdomsskole. Husets cyklestation er et tilbud til lokale og turister. I huset opstår nye fællesskaber på kryds og tværs og giver inspirerende rammer om aktiviteter med op til 150 mennesker. I april 2019 bevilgede Underværker 200.000 øremærket til rådgivning og klargøring.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Vi er blevet inspireret af FN’s Verdensmål i forhold til at udvikle et hus ud fra principper om genanvendelse og vedvarende energi. Lokalsamfundene Harre og Hjerk er fælles om projektet, der er udviklet i tæt dialog med beboerne. Der er givet tilsagn om frivilligt arbejde fra mere end 50 husstande, og der er indtil nu indsamlet 160.000 kr. Husets bestyrelse består af syv beboere, hvoraf tre medlemmer udgør projektgruppen, der arbejder med husets etablering, og siden vil varetage driften af samlingshuset. Skive Kommune har givet midler til såvel professionel fundraising som til selve projektet.

Relationen til lokalsamfundet

Harrevig Grønne Samlingshus er et ægte græsrodsprojekt drevet af lokale ildsjæle og lokale brugere. Lokalområdet er fyldt med engagerede borgere og foreninger, og en del af visionen for det nye hus er at række ud til interesserede mennesker i hele Salling, på Mors, turister, Skive kommunes ungdomsskole, børn, unge og andre, der finder aktiviteter, tilbud og pulsen i samlingshuset spændende. Folkeoplysningsforbundene i området er aktive og ser frem til bedre faciliteter. Harrevig Grønne Samlingshus bliver et vedkommende mødested, der rækker langt ud over lokalområdet.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Ole Andersen skrev: 08-09-2020 19:17:08

  Vores to gamle forsamlingshuse i Hjerk og Harre er kolde, fugtige, nedslidte og utidssvarende. Hvorfor ikke bare lade dem dø? Fordi så der kun kirkerne tilbage i sognene, som rammen om fællesskaber, med de begrænsninger, der ligger i de rammer. Derfor skal vi have et nyt tidssvarende forsamlingshus, der er optimeret på alle parametre, f.eks. bæredygtighed, energiforbrug og brugervenlighed. Et sådant hus skal være rammen om nuværende og fremtidige nye fællesskaber. Fællesskaber skaber trivsel.

 • #2 Jeanette skrev: 08-09-2020 20:05:37

  Jeg håber virkelig at det bliver en realitet. Men samtidig håber jeg også at der er tænkt vedligeholdelses frit, så det ikke er endnu en bestyrelse ting. ❤️

 • #3 Kirsten Wittrup Andersen skrev: 10-09-2020 22:19:21

  Harrevig-egnen har virkelig et stort behov for et nyt forsamlingshus. Der kan gå lange perioder imellem, at det gamle forsamlingshus bliver brugt, p.g.a. den dårlige stand. Køkkenet er meget upraktisk med to gulv-niveauer og slet ikke tidssvarende. Toiletforhold er ikke indbydende.
  Et nyt forsamlingshus vil give beboerne et meget vigtigt samlingssted fremover til aktiviteter og begivenheder. Det vil have stor betydning for den fortsatte udvikling af fællesskabet og livet i lokal-området.
  Hjerk Kirke ligger tæt ved. Kirken har ikke et sognehus.
  Med et nyt forsamlingshus tæt ved, vil der være gode muligheder for et samarbejde fremover. Arrangementer kan f.eks. starte i kirken, som fastelavn, koncerter, teater, og fortsætte i forsamlingshuset med spisning og fælles samvær.