Julehjælp - hjælp os at hjælpe andre

Den gode idé

Siden 2006 har Dansk Folkehjælp samlet ind til julehjælp til de fattigste og mest udsatte børnefamilier i Danmark. Efterspørgslen bliver desværre større år for år, og i 2019 fik vi mere end 45.000 hendvendelser fra enlige forsørgere, for der var ikke råd til gaver, ej heller penge til julemad. Samme år lykkedes det os at samle ind til 11.000 udsatte børnefailier, og det vil vi gøre bedre i 2020.
Det er vores håb at vi med ekstra midler, kan anskaffe en ny tombolavogn, for derved at kunne indsamle flere midler til julehjælp, og på den måde kunne hjælpe flere i den svære juletid.

Projektets fysiske rammer

Vores ide med en ny tobolavogn er, at kunne dække et større geografisk område i både Billund & Varde kommune. Den gamle vogn er udtjent, faldefærdig & usikker at køre med. Vi vil med en ny vogn, igen kunne komme rundt til arrangementer, & på den måde igen indsamle midler til julehjælp - noget vi ikke haft mulighed for gennem længere tid med den gamle vogn.

Det omfatter projektet

Med den nye tombolavogn, er det vore ide, for det første at samle midler til værdigt trængende i en svær juletid, samt at engagere frivillige til at stå i vognen.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

I Dansk Folkehjælp´s lokalafdeling har vi en tovholder, der står for planlægning af, hvor, hvornår & hvilket arrangementer vognen skal ud til. Herunder hvem der skal stå i vognen, & hvordan opgaverne i vognen fordeles. Fra 1. April til 1. December skal vognen ud så ofte som muligt. Af anden erfaring kan nævnes familielejr for enlige forsørgere, hvor der typisk er 5 frivillige med fra Dasnk Folkehjælp. Herudover har vi samaritter tjenesten, hvor vi dækker alt fra speedway til byfester.

Relationen til lokalsamfundet

Vi har ikke relation til andre end kommunen, da det er i samarbejde med kommunen der bliver godkendt ansøgninger om julehjælp.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet