Keramik og glas værksted

Den gode idé

Flytning af keramik og glas lokale fra en adresse til en anden adresse til et større og mere anvendeligt lokale, som indrettes til et kreativt keramik- og glasværksted med diverse ovne tørreplads og arbejdsstationer til de forskellige processer.
Det nye lokale vil give deltagere og undervisere optimale forhold til et godt og kreativt undervisnings miljø. I det tidligere lokale manglede der plads, da der er en stor tilgang af deltagere til speciel keramikundervisningen og efterspørgslen fortsætter. Efterspørgslen er øget efter der har været den her keramikkonkurrence på tv.
Modellen for værkst

Projektets fysiske rammer

Bygningen er en tidligere industribygning, som foreningslivet i Kolding har fået stillet til rådighed af Kolding Kommune. Det lokale vi kan få til keramik- og glas værksted, er et meget fint og tørt kælderlokale, der har været arkiv. Lokalet er meget passende i størrelsen og kan danne rammen om et rigtigt kreativt værksted med plads til det hele.
I det nye værksted er der plads til at have forskellige områder til forskellige processer, således at f.eks. den mere støvede del af arbejdsprocessen kan holdes i et område. Der er 2 lokaler i direkte forbindelse med hinanden, hvor det store lokale bl

Det omfatter projektet

Vi søger støtte til at får indrettet lokalet med den:
• nødvendige ventilation, da vinduerne ikke kan åbnes.
• akustiskdæmpning af lokalet, da det står i malet rå beton i både loft, gulv og vægge.
• Div. arbejdsborde til de forskellige arbejdsstationer.
• Reoler
• Opsætte 2 vask med vand og afløb
- Etablering af strøm til 3 keramikovne
- Etablering af strøm til 3 glasovne
- Etablering af lokallys ved arbejdsstationer
- Etablering af rumlys
- Etablering af strømudtag til drejeskiver

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Organisationen FOF Kolding-Vejen er en folkeoplysning forening, der udbyder undervisning, ture og rejser og afholder foredrag så borgerne kan blive klogere, sundere og gladere. Vi har områder som sprog, kultur, bevægelse, personlig udvikling og kreative fag, som kan give livskvalitet og faglig viden i et meningsfyldt fællesskab til et bedre grundlag for at være en sund og mere aktiv borger.
Både undervisere og deltagere bruger frivillige timer på at udvikle deres kreativitet ud over den kvalificeret undervisning deltagerne også modtager. Sådan er det med flere af de hold i vi.

Relationen til lokalsamfundet

Det er Kolding kommunens bygning, som vi kan få lov til at flytte til, men vi skal selv være med til at få det indrettet. Kolding kommune vil søge for at ændringer af lokalet, vand, afløb og den slags skal udføres i tæt samarbejde med folk fra kommunen og udvalgte håndværkere, der kender bygningen.
Når lokalet er færdigt, vil der være andre folkeoplysende foreninger, der vil have ret til at bruge lokalet.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet