Kulturhuset Hjørnet

Den gode idé

I Dronninglund ønsker vi at skabe et kultursted. I den forbindelse har vi lejet os ind i bygningen Hjørnet, der rummer mulighederne til at skabe forskelligartede arrangementer og kulturelle aktiviteter.
Det har været en stor succes, og vi oplever, at flere og flere aktivt vælger de lokale kulturelle tilbud, frem for eks. at køre de 30 km ind til Aalborg.
Ejeren af bygningen ønsker at sælge og vi ønsker at købe og renovere bygningen, så der kan forblive varierende kulturelle arrangementer i Dronninglund til fortsat glæde for områdets borgere.

Projektets fysiske rammer

Hjørnet ligger i centrum af Dronninglund på Nørregade 1 lige op til hovedgaden Slotsgade. Let at komme til med bil, bus, cykel og gå-ben. Stedet har tidligere været anvendt til diskotek, værtshus og efterfølgende har der været cafe, så det egner sig rigtigt godt til kulturhus.
Underetagen rummer ca. 375 m2 og overetagen ca. 175 m2 samt en tagterrasse.

Vi vil sammen danne et kulturhus som er byens sted, og som drives af frivillige, hvor der er arrangementer for alle aldre, og som også er handicapvenligt.

Det omfatter projektet

Vi søger støtte til køb af bygningen, så den fortsat kan være kultursted (og ikke ændres til eks. flere lejligheder i byen).
Samt støtte til en elevatorlift, så bygningens 1. sal bliver mere tilgængelig for svagt gående (1. sal er velegnet til koncerter, revy, foredrag mm.).
Samt støtte til hulmursisolering så bygningen bliver mere klimavenlig. Samt støtte til et nyt indgangsparti som bygningen trænger til, så folk (både normalt gående samt svagt gående) kan komme tørskoet mellem stueetagen og 1. salen ved de jævnlige arrangementer, vi har på begge etager samme aften.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Vi er 9 personer i Dronninglund Borgerforenings bestyrelse samt et par hjælpsomme suppleanter derudover.

Vi er tre personer i Hjørnet udvalget (alle fra bestyrelsen), men ca. 80 frivillige til at drive stedet Hjørnet (vedligeholdelse, afholdelse af arrangementer og udlejning til privatarrangementer).

Dronninglund Borgerforening har udover Hjørnet, eks. ejerskab og vedligeholdelse af Naturparken (26 hektar bynær skovområde) med en del aktiviteter (Eventyrstien, bålhytte, minigolf, forhindringsbane, legeplads, hoppepude mm.) i området, etableret og vedligholdt af borgerforeningen.

Relationen til lokalsamfundet

Kulturstedet Hjørnet er tiltænkt lokalsamfundet i og omkring Dronninglund med dets mange aktiviteter (revy, spis sammen, koncerter, temaarrangementer, foredrag mm.).
Borgerforening og Hjørnet samarbejder bredt med byens andre foreninger. Eks. Dronninglund Handel med afholdelse af Open By Night. Med Idrætsforeningen (DIF) om eks. juletræsfest, opførelse af offentligt toilet i Naturparken. Med Kunstcentret om indkøb af kunst til rundkørsel.
Vi giver hvert år midler via salg af Dronninglund Øl til byens andre foreninger til køb af kunst, maling af gavlmaleri, julebelysning, sociale ture mm.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Jane HOLM skrev: 08-09-2020 23:31:07

    Super godt initiativ. Projektet udfylder et “hul” der har været i det sociale og kulturelle liv i Dronninglund og opland

  • #2 Niels Thomsen skrev: 09-09-2020 10:27:53

    Dejligt at bevare dett sted og vigtigt. Jeg deltager gerne som frivillig.