Kilen - livskvalitet og arkitektur

Den gode idé

Kilen skal - som byens kulturhus og værested - skabe arkitektoniske rammer for livskvalitet, læring, oplevelser, inspiration og arrangementer på tværs af generationer, interesser og social status.

Vi skaber livskvalitet gennem vores aktive fællesskab, hvor alle generationer mødes i nye bæredygtige faciliteter.

Vores nye faciliteter skaber sammenhæng mellem ude og indeliv - lyset skal strømme ind i Kilen. Faciliteterne er for alle og rummer muligheder for utallige aktiviteter lige fra motorik for børnehaven til læring i skolen - fra senioridræt til foredrag, sangaften og kreative værksteder

Projektets fysiske rammer

Aarestrup ligger lige op ad Rold Skov. Aarestrup er en aktiv landsby med tilgang af børnefamilier. Men vi vil gerne forbedre vores mødesteder.

Vi bygger et naturligt samlingssted, hvor Kilen binder naturen og arkitekturen sammen gennem et samspil mellem ude- og indeliv. En ny form for mødested, hvor vi kan være aktive sammen.

Vi har allerede i dag på pladsen: en multibane, mooncarbane, forboldbane og legeplads. Vi har ligeledes en meget anvendt bålhytte og madpakkehus samt stiadgang til skoven. Pladsen anvendes allerede til store og små arrangementer, i skoletiden samt i fritiden.

Det omfatter projektet

Vi søger støtte til bygning af Kilen.

Kilen består af en multisal, mødelokaler og værksteder samt tekøkken, toiletter, garderobe, depot og omklædning. Lokalerne er åbne mod hinanden og mod naturen, så stille aktiviteter kan foregå samtidig med de mere aktive.

Kilen rummer alt fra ungdomsklub, idrætsforening, borgerforening, skole, børnehave/vuggestue til pensionistforening. Den multifunktionelle indretning giver mulighed for flere aktiviteter ad gangen - fra morgen til sen aften hver dag.

Kilen er udformet som hovedet på en økse, som sikrer det arkitektoniske samspil med Rold Skov.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektleder: Annika Maria Hansen - Idrætsforeningen - lønbogholder

Projektet er organiseret under idrætsforeningen. Der er nedsat en styregruppe som koordinerer og leder projektarbejdet.

Styregruppe:
Anna Bobach - lokal ildsjæl - ingeniør
Tine Meldgaard - lokal ildsjæl - sygeplejerske
Pernille Wullf - Borgerforeningen - selvstændig
Søren Skibber - Idrætsforeningen - bygningskonstruktør
Kenneth Erlandsen - lokal ildsjæl - bygningskonstruktør
Valther Haarup - Forsamlingshusforeningen - selvstændig landmand
Dorte Møller - Idrætsforeningen - pædagogisk afdelingsleder

Relationen til lokalsamfundet

Projektet har opbakning fra Rebild Kommune samt de øvrige lokale foreninger:
Aarestrup og Omegns Borgerforeningen,
Gregers Krabbe,
Spejderne Uglerne i Aarestrup,
Aarestrup Pensionistforening,
Ungdomsklubben - fredagsklubben,
Aarestrup Vandværk,
Aarestrup Forsamlingshusforening,
Aarestrup Menighedråd - med kirkehøjskole


Rebild Kommune har støttet projektet med midler samt igangsat lokalplanarbejdet.

Rebild Kommune har givet tilsagn om at der må bygges på deres grund.

Skolen har givet tilsagn om leje og vedligehold. Dette har foreningerne i byen i fællesskab også gjort.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Vera Haarup skrev: 19-08-2020 16:18:47

    Flot arbejde indtil nu!
    Vi glæder os til byggeriet går igang.
    Man bliver så glad af at se Jeres video.