Løb, leg og liv i Søndermarken

Den gode idé

Midt i boligbebyggelsen Søndermarken vil beboerne skabe en nytænkende attraktion, et sted der kan være samlende for hele kvarteret og dets mange institutioner. Med en løbebane som det samlende element vil man knytte bolbaner, staudehaver, petanquebane, træningsarealer og legeplads sammen og udnytte den samlende synergi de mange elementer kan give hinanden. Legepladsen vil tage form som en langstrakt bro der forbinder flere tårne , rutsjebaner og gynger,- et vartegn i kvarteret. Stedet skal appellere til alle typer mennesker, være til gavn og skabe liv for gamle såvel som børn og unge.

Projektets fysiske rammer

Boligbebyggelsen Søndermarken består af fem boligtårne i karakteristisk 50'er funkis stil. De lidt sparsomme udearealer afgrænses mod vest af jernbanevolden og præges meget af p-arealer og tekniske anlæg. De rummer en vis skønhed, med store gamle træer på velplejede plæner. Lejlighederne er under en omfattende renovering, hvilket pt. har efterladt friarealerne som en stor byggeplads. Det er beboernes ønske, at der efter renoveringen, kan skabes et unikt byrum til gavn ikke blot for bebyggelsens beboere, men for hele kvarteret og for de mange institutioner som bebyggelsen omgives af.

Det omfatter projektet

Projektets aktiviteter grupperer sig centralt i kvarteret omkring en planlagt plads og staudehave.
Projektet omfatter:
- En ny legeplads der med sit overordnede bromotiv binder tårne, gynger, hoppelegeplads, sandkasse, vandleg, rutsjebaner og karruseltallerken sammen.
- Petanquebaner
- En løbebane der med sit motiv opfordrer til aktivitet binder træningsredskaber, boldbane og opholdsarealer sammen.
- Mindre plæner til uformelt boldspil og leg, i en skala der er til at indtage
- En masse nye opholdssteder på bænke og plinte, der udnytter synergien fra de mange aktiviteter.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet er blevet til på beboernes eget initiativ. Projektets overordnede greb og aktivitetsindhold, er blevet til som et resultat af beboernes ønsker i et workshop forløb, som har været coachet af JJW arkitekter som rådgivere. Det er beboerforeningens bestyrelse, der har givet Torben Trampe fra KAB mandat til at søge om midler til projektets realisering. Det er JJW Arkitekter der har udformet projektet, hvilket er naturligt , da det også er dem der er rådgivere på den igangværende renovering.
Beboerne har tilkendegivet at de vil organisere fælles drift af anlæggene.

Relationen til lokalsamfundet

Som allerede nævnt ligger bebyggelsen Søndermarken omgivet af adskillige institutioner, der vil kunne gøre god brug af det tænkte anlæg. de omgivende institutioner er:
- Plejehjemmet Lotte
- Specialinstitutionen Magnoliahuset
- Børnehuset Gravhunden
- Solmarken Børneinstitution
De er allerede brugere af de nuværende fællesarealer og boldbaner mv. og har tilkendegivet deres interesse i at få de nye faciliteter op at stå, at administrere den fælles brug og at drive og værne om dem i fremtiden. Der har ligeledes været positiv interesse for projektet i de omgivende boligområder.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Flemming nielsen skrev: 28-06-2020 14:53:01

    Et virkelig spændende projekt, der vil appellere til alle aldre blandt Søndermarkens ca. 1100 beboere.
    Renoveringen af bebyggelsen har taget hårdt på beboerne, så et så innovativt projekt vil betyde meget.