Livet tilbage i byens forsamlingshus

Den gode idé

Projektet styrker fællesskabet og sammenhængskraften i Gimming landsby og omegn. Gimming forsamlingshus har gennem 120 år været mødestedet i byen, men udfordres af den ringe stand og fravælges i større og større grad. Projektets ide er at få moderniseret og arkitektonisk genoprettet vores gamle fine forsamlingshus og at etablere et torv, så huset igen bliver det centrale mødested i byen. Et nyt attraktivt forsamlingshus vil naturligt tiltrække byens borgere og motivere gamle og unge til at mødes om nuværende og nye typer af aktiviteter.

Projektets fysiske rammer

Forsamlingshuset er landsbyens mødested og det sidste fysiske sted i byen, hvor indbyggere mødes på kryds og tværs. Forsamlingshuset ligger centralt og synligt i Gimming, som er en fin klassisk landsby i nærheden af Randers. Med den gamle skole, rytterskolen, kirken, præsteboligen, stråtækte huse og de gamle gårde er byen intakt fra sin tid. Forsamlingshuset har i 120 år været mødestedet i byen, og det har potentiale til at blive et endnu større kraftcenter for landsbyen og lokalområdet. Genopretningen af huset, vil få livet tilbage til vores perle af et forsamlingshus.

Det omfatter projektet

Etape 1 omhandler en arkitektonisk genopretning udendørs med reparation af murværk, udskiftning af nedløbsrør og tagrender, genopretning og etablering af nyt tag samt etablering af et nyt fælles udendørs torv, hvor ny belægning anlægges. Derudover moderniseres tilbygningens facade med træbeklædning, og der opsættes værn mod befærdet vej.

Etape 2 vil omhandle en indendørs genopretning med isolering, nyt varmeanlæg, nyt køkken og akustikdæmpende loft samt indretning af indhak fra den gamle scene til et indendørs opholdsrum.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Bestyrelsen nedsatte for ca. 3 år siden en styregruppe bestående af fem frivillige medlemmer, hvor den ene er formand for bestyrelsen. Kompetencerne repræsenteret i ildsjælegruppen er arkitekt og proceskonsulent, bygningsingeniør, murer, pedel og bankassistent. Alle de kompetencer der skal til for at komme i mål med projektet er dækket ind.

Der er indregnet frivillige ressourcer i finansieringen for gennemførelse af huset. Tilbygningen har tidligere været delvis finansieret gennem frivillig arbejdskraft. Det er en del af byens DNA at alle hjælper til, når vi skal have noget opført i fællesskab.

Relationen til lokalsamfundet

Styregruppen modtog for ca. 1,5 år siden 115.000 kr. fra Randers Kommunes 'Landsbypulje' til projektmodning. Siden da har styregruppen afholdt borgermøder, været på studieture og en arkitekt har skitseret på projektideen. Der er stor opbakning fra borgerne i byen. Derudover har vi støtte fra Landsbyklyngen Kronjylland og Landdistriktsudvalget i Randers Kommune og fået en mundtlig tilkendegivelse af projektstøtte på 500.000 kr. fra ELRO Fonden. Der er igangværende dialog med den lokale idrætsforening RgF, samt den lokale kirke om diverse nye arrangementer i den nyrenoverede forsamlingshus i Gimming.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Morten Bering skrev: 02-09-2020 21:56:07

  Gimming er så dejligt område med så fint et sammenhold og lokal opbakning.

 • #2 Lene Casper Johnsen skrev: 03-09-2020 08:20:44

  Det er vigtigt at have et samlingssted i de små landsbyer.

 • #3 Jonna Munkholm skrev: 03-09-2020 21:27:29

  Huset er en vigtig del af vores landsby, stedet hvor børn og voksne mødes til forskellige
  arrengementer.

 • #4 Sara Stevens skrev: 03-09-2020 21:55:14

  Det er vigtigt!! Pøj pøj

 • #5 Pia Asvig Iversen skrev: 04-09-2020 15:37:21

  Gimming er en af de små hyggelige samfund omkring Randers, der kæmper for at bevare landsbykulturen. Derfor fortjener de et skub på vejen til at få opgraderet byens samlingspunkt

 • #6 Pernille Föh skrev: 05-09-2020 09:38:21

  Byen fortjener et opdateret samlingssted