Naturen ind i Kulturen

Den gode idé

'Naturen ind i Kulturen' er et projekt der omhandler social bæredygtighed. Vi vil bringe naturen ind i udendørsarealerne i Kolding ved hjælp af møblering der inkorporerer planter. Formålet med møblerne er at disse skal stå ude v/ "folkekøkkenet" som er en institution der rummer udsatte borgere. Møblerne stammer fra den lokale erhvervskole Hansenberg bygget af deres elever. Formålet er at skabe et sammenarbejde mellem forskellig aktører i byen og derved gøre en forskel som har et social og alment nyttigt formål.

Projektets fysiske rammer

De primære fysiske rammer for dette projekt vil være folkekøkkenet der i sommers fik bygget en stor flot terrasse, og deres bruger vil få stor glæde af at få de møbler tømrerelever har bygget på deres grundforløb. Grunden at valgt indgå i netop i dette samarbejde er fordi at for skabe en social forandring for både eleverne på skolen men også for de bruger der kommer på folkekøkkenet. Ideen er at deres bruger skal få glæde af naturen og forhåbentlig få en go snak med nogle af deres medmennesker således at de kan komme videre. Og det er her vi har brug en pose penge til at investere i planter.

Det omfatter projektet

Vi har fået sponseret en række siddemøbler af den lokale tømrerskole, og de skal som tidligere nævnt ud mod Folkekøkkenet, hvor deres bruger skal kunne bruge dem ud på deres nybyggede terrasse. Vi ønsker at kunne beplante de møbler vi har fået af skolen med alverdens planter, da disse møbler er bygget med det formål at de skulle kunne rumme planter i en eller anden forstand.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Vi håber at I det langsigtede løb at projektet vil blive selvkørende forstået på den måde at brugerne og almindelige frivillig passer planterne og dermed planterne.

Relationen til lokalsamfundet

Vores relation til lokalsamfundet er det samarbejde vi har oprettet mellem Hansenberg skolen og folkekøkkenet der er en institution for hjemløse, misbruger og udsatte borger der bliver drevet af Kolding kommune.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Oleg Koefoed skrev: 26-03-2020 15:19:16

    Det er en dejlig idé. Vi samarbejder med Kolding Kommune og kommer gerne forbi og ser møbler og hører om projektet næste gang vi er i byen!