Ny Spejdergård - Rask Mølle

Den gode idé

KFUM-Spejderne har visionen ”Sammen rykker vi verden – med vilje”.
Det skal ske gennem tre temaer:
1) Dygtige ledere skaber stærke fællesskaber
2) Spejdergruppen som lokalt kraftcenter
3) Vi rækker udover os selv

Projekt ”Ny Spejdergård” skal både sikre, at stedet bliver et lokalt kraftcenter og at spejdergruppen virkelig rækker udover sig selv. Spejdergruppen og spejdergården SKAL bidrage positivt til lokalsamfundet.

Projektet skaber netop et lokalt kraftcenter, der emmer af energi og aktivitet for både børn, unge og ældre indenfor kultur, læring, kirke-, forenings- og spejderliv.

Projektets fysiske rammer

Projektet skal erstatte en eksisterende udslidt spejdergård med en ny bygning.

Den nye spejdergård placeres på samme grund som nuværende.
Grunden er 3827m2, beliggende mellem Rask Mølle børnehave (nord/øst) samt et boligkvarter (syd/vest) adskilt af læhegn.
Nuværende sø, bålhytte samt multihus er nyanlagte og forbliver på grunden.

Den centrale placering i Rask Mølle by, men samtidigt tæt på natur (flere skovarealer, Uldum Kær m.fl.), sikre gode adgangsforhold. Både i det daglige spejderarbejde for byens børn og unge, men også for Spejdergårdens alle øvrige brugere.

Det omfatter projektet

Projektets mål er at opføre en attraktiv ny bygning, der appellerer til spejderliv, læring, friluftsliv, kirke- og kulturliv, og som kan være rammen for et socialt opbyggeligt landsbyliv.

Igennem etablering af den nye spejdergård ønsker projektet at bidrage til at fremme mulighederne for spændende spejderarbejde,
at fremme natur- og friluftsoplevelser i og omkring Rask Mølle og at give nye og spændende rammer for såvel kultur-, lærings- og kirkearrangementer.

Endeligt ønsker vi, at rammerne for den nye spejdergård kan benyttes aktivt i dagtimerne af f.eks. dagpleje, børnehave og skolerne.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet er organiseret under den selvejende instituion "Spejdergården i Rask Mølle" og KFUM-Spejderne, Flemming gruppe.

Både den selvejende institution "Spejdergården i Rask Mølle" og Flemming Spejderne bliver alene drevet af frivillige.

Projektet her er derfor også drevet af frivillige, og der vil løbende blive involvering af flere frivillige, når projektet skrider frem og etableringen skal startes op.

Relationen til lokalsamfundet

Projektgruppen har været i dialog med mange forskellige potentielle brugergrupper, og denne dialog fortsættes, da en central brik i successen for projektet er den lokale opbakning.
Bladt interessegrupperne er:
- KFUM-Spejderne, Flemming gruppe
- Rask Mølle Borgerforening
- Hvirring sogn/kirke
- Hornborg sogn/kirke
- Rask Mølle Skole
- Børnehaven Søstjernen, Rask Mølle
- Børnehaven Skovstjernen, Rask Mølle
- Kommunale dagplejere i Rask Mølle
- Røde kors
- Bøgballe Friskole
- Aale Hjortsvang Børneby
- m.flere.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Janne Brund Eskesen skrev: 20-08-2020 10:35:36

  Som bestyrelsesmedlem i Rask Mølle Borgerforening og som borger i Rask Mølle kan jeg kun give projektet min fulde opbakning, da byen mangler rammerne til et lokalt samlingssted for alle byens borgere.

 • #2 Anja Hoeck skrev: 20-08-2020 10:38:59

  SÅDAN! Fedt projekt, og selvfølgelig skal Rask Mølle by have sådan et kraft center 👍

 • #3 Anders Jørgensen skrev: 20-08-2020 10:58:16

  Fantastisk byggeri der vil bidrage til Rask Mølle´s fremtidige udvikling, som en moderne og attraktiv by, for indbyggerne samt tilflyttere

 • #4 Sara skrev: 20-08-2020 11:20:49

  En ny spejdergård vil være et stort aktiv for både børn og voksne i omegnen.

 • #5 Thomas Lenke skrev: 20-08-2020 11:42:40

  Rigtig fint projekt til alle borger og børn i raskmølle område. De giver meget til byen.

 • #6 Heidi Kyhn skrev: 20-08-2020 13:00:48

  Fedt, så kan vi andre spejdere fra andre foreninger i nærområdet også komme til at benytte et fedt spejderhus til et arrangement.

 • #7 Jane Lindner skrev: 20-08-2020 13:22:42

  Det vil give området et kæmpe løft og vi som naboer har et rigtig godt samarbejde og låner hinandens huse. Et godt og stærk samlingspunkt i byen

 • #8 Ellen Thomsen skrev: 20-08-2020 13:39:00

  I et samfund som Rask Mølle vil det være uvurderlig med et kulturhus/ Sperdergården. Dette hus kan samle os på tværs af alder, interesser og foreninger. Det vil give ny energi og kraft, det vil virke positivt i forhold til tilflyttere, det vil give mulighed for kultur i byen, det synes uundværlig - et fantastisk projekt

 • #9 Lone Rasmussen skrev: 20-08-2020 13:46:01

  Set er virkelig et flot projekt, som vil understøtte de aktiviteter, er omkring spejdergården. Samtidig vil det arkitektonisk højne området. Dejligt at Flemming Spejdertrop stadig er så velfungerende.

 • #10 Lise-AnnaElkjær skrev: 20-08-2020 14:30:45

  Hvor er det fantastisk, at der kommer et fælles samlingssted for byens borgere.

 • #11 Heidi Poulsen skrev: 20-08-2020 15:21:12

  Fantastisk projekt, som vil samle vores lokalområde og give store muligheder. Det må alle glæde sig til

 • #12 Helen Eriksen skrev: 20-08-2020 16:04:55

  Aldrig har initiativer som dette været vigtigere. Som erhvervspsykolog og mangeårig Spejder bliver det kun tydeligere i hvor høj grad, der er brug for steder, hvor unge kan mødes og opleve sig sete og værdsatte som mennesker, i et stærkt værdibaseret fællesskab. Jeg stemmer for!

 • #13 Mette Bording Nybo skrev: 20-08-2020 17:23:14

  Et virkelig godt og gennemført projekt, jeg fuldt ud kan bakke op om.

 • #14 Yvonne Bjerg skrev: 20-08-2020 19:50:16

  Fantastisk idé lige noget for byen med et samlingspunkt

 • #15 Trine Hjelbak skrev: 20-08-2020 19:56:43

  Der er tale om et fremsynet projekt til gavn for foreningslivet og den lokale sammenhængskraft.

 • #16 Michelle Nielsen skrev: 20-08-2020 20:51:38

  Jeg har selv været spejder og lærte der en masse gode værdier om hvordan man behandler andre, samt hvad det vil sige at have et godt samarbejde.
  Et udekøkken bygger ikke sig selv, og man løfter ikke selv en rafte når man er 6 år. Sammen kan vi alt!

  Jeg ville sætte pris på, hvis min datter kom til at lære de samme værdier.

 • #17 Maria skrev: 20-08-2020 21:22:03

  Spejdernes værdier og metoder bliver mere og mere relevante i en verden hvor mange søger (tilbage) mod fællesskab, samhørighed og samklang med naturen. Spejdernes idealer kan blive ledestjerne for mange.
  At skabe en “spejder gård” der rækker ud over sig selv og inviterer andre ind i fællesskabet er sympatisk, bæredygtigt og eksemplarisk.
  Jeg håber spejderne får støtte, hjælp og opbakning til at udfolde den vision de har stillet op.

 • #18 Lene christensen skrev: 20-08-2020 22:14:04

  Et fantastisk samlingssted for hele byen og omegnen, for alle aldersgrupper og for mange forskellige interessegrupper.

 • #19 Lene skrev: 20-08-2020 22:41:25

  Fantastisk samlingspunk for området unge og gamle.

 • #20 Ilse Rasmussen skrev: 20-08-2020 22:46:54

  Fantastisk projekt. Det vil kommer så mange borger til gode i vores lille lokalsamfund.

 • #21 Peter Sigtenbjerggaard skrev: 20-08-2020 23:49:21

  Flot projekt og tiltrængt fornyelse. Håber virkelig det lykkes at realisere det til gavn for mange i et mindre lokalsamfund.

 • #22 Mette Nielsen skrev: 21-08-2020 06:22:46

  Det bliver et fedt samlingspunkt

 • #23 Kirsten Schlosser skrev: 21-08-2020 08:43:33

  Hvor er det beundringsværdigt, når nogle ildsjæle knokler i deres fritid for at supplere det gode liv i lokalsamfundet.

 • #24 Claus Thaisen skrev: 21-08-2020 22:22:10

  Det er et flot og gennemtænkt projekt som jeg absolut kan anbefale igangsat.
  Arbejdsgruppen har virkelig tænkt”ud af boksen”, for ud over tidssvarende faciliteter for spejdere er projektet også et kulturelt samlingssted for Rask Mølle og omegn.
  Med andre ord, et projekt der styrker det lokale fællesskab 👍
  Det er samtidig et projekt jeg vil støtte i byrådsarbejdet i Hedensted Kommune.

 • #25 Niels Jørgensen skrev: 22-08-2020 09:40:19

  Flemming Spejerene gør kæmpe stykke arbejde for byens børn og unge. Sejder livet er meget mere end konkrete spejder færdigheder. De ser det hele menneske og er med til danne vores børn og unge. Gode rammer er vigtige, og det nye Spejder hus vil løfte, ikke bare Flemming Spejderne, men hele lokal området.

 • #26 Charlotte Buch Jensen skrev: 22-08-2020 10:42:11

  Et spændende projekt til nytte for mange i vores lille lokalsamfund👏👏👏

 • #27 Peter Franzen skrev: 22-08-2020 19:14:06

  Som god spejderven til Rask Mølle Spejderne, ønsker alle Spejder fra Aalfolket i Tørring held og lykke med projektet og vores fulde opbakning til det nye hus. Gruppeleder KFUM spejderne Tørring

 • #28 Dorthe Møller skrev: 23-08-2020 13:54:11

  Det er en nødvendighed at gøre det attraktivt at bo i mindre byer. Et projekt som spejdergården vil skabe liv og fællesskab og tiltrække nye borgere til området.

 • #29 Margrethe Tanghus skrev: 24-08-2020 05:08:55

  Det bliver så godt for lokalsamfundet og ungdommen.

 • #30 Anders Kastrup Moritz Sørensen skrev: 24-08-2020 06:23:46

  I Rask Mølle er der et stort behov for netop et sådan “samlingssted” for de mange forskellige borgergrupper.

 • #31 Ellen Bech skrev: 24-08-2020 06:48:00

  Medlemstallet stiger.. vi er det eneste spejdertilbud i byen og trænger hårdt til nye lokaler, som også andre borgergrupper kan benytte, da der ikke findes noget forsamlingshus.

 • #32 Sonja Eskerod Madsen skrev: 24-08-2020 07:57:11

  Held og lykke med projektet, som bliver til glæde og gavn for mange mennesker i Rask Mølle og omegn

 • #33 Tine Kjær skrev: 24-08-2020 11:49:12

  Brug for en rollemodel - så Rask Mølle kan blive inspiration til meget bedre forhold for nye spejder- og fælleshuse i fremtiden.

 • #34 Janie Ryberg Jensen skrev: 24-08-2020 12:54:40

  Fantastisk projekt, som uden tvivl ville give mange gode nye muligheder til spejderne, men også byen.

 • #35 Veronika Winther Matzen skrev: 25-08-2020 21:43:24

  Fantastisk flot og spændende byggeri der både vil berige spejdersporten samt Rask Mølles udvikling.

 • #36 Thomas Matzen skrev: 25-08-2020 21:45:04

  Vi er en nytilflyttet familie til Rask Mølle og har tre små børn. Den ældste er netop startet til spejder, sammen med mange andre nye. Placeringen af denne spejdergård er virkelig unik ved en dam og op ad et nyrere parcelhuskvarter, hvor der er igangsat endnu en nyudstykning, så byen er klart i udvikling og ikke afvikling. Placeringen skaber også et tidligt kendskab til spejderlivet, da naboen er en børnehave der benytter nogle af spejdernes faciliteter. Det vil være til stor gavn for byen, hvis der kan blive opført en ny spejdergård, så spejderlivet kan sprede sig og give de mange kommende børn denne mulighed lokalt.

 • #37 Mette skrev: 26-08-2020 21:12:02

  Mega fedt projekt og hent sikkert Tim gavn for rigtig mange i Rask Mølle og omegn.

 • #38 Vicki Petersen skrev: 27-08-2020 12:03:53

  Det kunne være så godt at få dette spejderhus, da der desværre ikke er så mange aktivitet til vores unge mennesker i lokalområdet. Men dette hus kan der komme mange flere aktiviteter :-)

 • #39 Sidsel Timm skrev: 03-09-2020 22:04:15

  Rask Mølle har brug for et nyt tidssvarende samlingssted for rigtig mange brugergrupper, da der i byen ikke findes et formanlingshus, som i andre mindre lokalsamfund, vil være det naturlige rum for mange bruger at samles i i forskellige anledninger, og sammenhæng.

 • #40 Michael Fasting Nielsen skrev: 04-09-2020 20:20:43

  Det bliver den vildeste Spejdergård jeg nogensinde har set!
  Og jeg er helt sikker på at hele området får et løft, både lokalt som nyt fælleshus til en masse arrangementer, så som foredrag, koncerter, spilleaftener, hyggelige fester, og meget andet. Og ikke mindst som nyt hus for vores "lille" spejdergruppe som pt er på over 120 medlemmer.
  Den gamle spejdergård, der ligger på grunden idag, er desværre blevet for lille og langt fra up to date, selvom de mange frivillige kræfter kæmper med renoveringer og fornyelse året rundt.
  Det bliver et kæmpe plus for lokalområdet, og jeg er helt sikker på, folk vil komme langvejs fra og til Rask Mølle, for at bruge husets kommende faciliteter...
  Jeg glæder mig helt vildt til at sætte nøglen i døren i vores nye Spejdergård.
  (bestyrelsemedlem og spejderleder ved Flemming Spejderne)

 • #41 Trine Kruse Friis skrev: 04-09-2020 20:25:08

  Dette fremsynede kraftcenter vil være til gavn for alle borgere i Rask Mølle og de mindre oplandsbyer, og det vil kunne skabe fantastiske rammer og uforlignelige muligheder for en lang række samlende og udviklende aktiviteter og events. Thumbs up!

 • #42 Martin Olsen skrev: 04-09-2020 21:00:52

  En ny moderne spejdergård Som kan samle byens unge og gamle. I en by Rask Mølle som igen vokser og udbygges med nyudstykninger. En spejdergrupppe som er moderne og suger stærke kræfter til sig af friske personer.

 • #43 Marchen Jans skrev: 04-09-2020 21:14:50

  Det er simpelthen et fantastisk projekt!
  Børn og unge er jo vilde med, at være i naturen og at få lov til, at bruge naturen.
  Spejderne lærer ungerne, at være i naturen på en ansvarlig måde.
  Det kræver tidssvarende rammer. Rask Mølle ny spejdergård er et gennemtænkt projekt, der ikke blot opfylder de krav og ønsker der er for god spejd i 2020'erne, men som også indtænker en vision, så der vil være de bedste rammer for formidling af naturforståelse og formidling af ansvarlig naturanvendelse i fremtiden.

 • #44 Peter Rasmussen skrev: 04-09-2020 21:15:57

  Et vigtigt tiltag for Raskmølle og omegn.

 • #45 Erik Hansen skrev: 04-09-2020 21:20:58

  Fantastisk projekt.

 • #46 Anne skrev: 04-09-2020 22:03:55

  Fantastisk projekt, som vil være til stor glæde og gavn for store og små i Rask Mølle.

 • #47 Sofie Mikkelsen skrev: 04-09-2020 23:06:29

  Da Rask Mølle er et lille landsby samfund, men er upcoming og mere og mere populær og eftertragtet. Er det fantastisk at kunne bygge nyt, der kun gør denne skønne og fantastiske by endnu mere attraktiv.
  Jeg er flyttet fra Fyn til Rask Mølle og er lykkelig og overrasket over hvordan et lille landsbysamfund er så fantastisk. Jeg håber på at kunne sætte børn i verden her. Så det ville være vidunderligt at have flere attraktioner i denne skønne by til alle de skønne børn i byen. Med fantastiske mennesker og sammenhold.

 • #48 Barbara Søgaard skrev: 05-09-2020 01:23:24

  Det vil være være lækkert med et nyt samlingssted i byen. Derudover er det et lækkert og moderne byggeri.

 • #49 Bianca Lenke skrev: 05-09-2020 17:31:11

  Fantastisk projekt, som vil sikre fremtiden for spejderne, samt støtte område og Rask Mølle som fantastisk landsby.

 • #50 Inga Hougaard skrev: 06-09-2020 21:10:09

  Fantastisk byggeri - spejderne og lokalsamfundet har fortjent dette byggeri 👍

 • #51 Birgit og Aksel Daugård skrev: 07-09-2020 20:56:13

  Rask Mølle mangler et sted, hvor man kan samles om alt det, der ikke handler om sport - til glæde for alle generationer.

 • #52 Stinne Vestergaard skrev: 08-09-2020 07:10:21

  Min datter er lige startet til spejder med stor succes. Vi har derfor deltaget i nogle af de arrangementer som spejderne står for. Der er en virkelig god fællesskabsfølelse og man føler sig meget velkommen. Jeg tror derfor på at en ny spejdergård vil støtte og udvikle et endnu bedre lokal samfund både for gamle lokale men også gøre det nemmere for nytilkomne at skabe relationer i byen.

 • #53 Vibeke Hedegaard skrev: 08-09-2020 14:19:49

  KFUM - Spejderne (Flemming gruppen fortjener i den grad nye faciliteter. De frivillige gør en kæmpe indsats til stor glæde for børnene og de unge. Den gamle Spejdergård har gjort det godt i mange år, trods få midler til drift og vedligehold. Hvor vil et multihus som dette, blive et helt fantastisk aktiv for både spejderne, Rask Mølles øvrige borgere og opland.
  At få et nutidens forsamlingshus i Rask Mølle, vil da være en sand fornøjelse. Håber og krydser alt for, at dette projekt bliver en realitet.
  Venlige hilsner
  Vibeke Hedegaard

 • #54 Mie Broch skrev: 08-09-2020 19:00:46

  Håber dette flotte byggeri kan blive til virkelighed. Byen vil få stor glæde af sådan et sted, som mange forskellige mennesker kan bruge og man vil mødes på kryds og tværs.

 • #55 Brian skrev: 10-09-2020 08:58:40

  Et fantastisk flot projekt - som vil gavne så mange børn, unge og voksne.
  Med ~1200 indbyggere i Rask Mølle og et mindst lige så stort opland, savnes der virkelig en base for kultur og fritidslivet i byen.
  Ikke kun til Spejderne, men også alle de andre klubber og foreninger, som idag mødes privat og i uegnede lokaler. Hertil det kulturelle liv, med muligheder for alt fra forelæsninger, udstillinger, vælgermøder, koncerter og lignende.
  Bygningens værksted giver mulighed for en masse kreative aktiviteter også.

  Et fedt projekt !

 • #56 Torben Germansen skrev: 10-09-2020 10:17:21

  Det bliver fantastisk med tidssvarende faciliteter til spejderne, som i den grad trænger til bedre forhold. At vi så også får et lokalt samlings punkt til glæde for hele byen og opland,gør projektet endnu vigtigere.

 • #57 Lisbeth Mouridtsen skrev: 10-09-2020 21:15:36

  Fantastisk projekt og samlingspunkt for alle - både børn og voksne indeholdende mange muligheder

 • #58 Glenn Jakobsen skrev: 16-09-2020 21:48:54

  Spejderne i Flemming er en aktiv del af KFUM spejderne Loving distrikt, sammen med 18 andre grupper primært i Hedensted og Horsens kommuner.
  Med deres centrale beliggenhed vil dette kraftcenter også blive et aktivt for hele distriktet og dermed række langt ud over de lokale rammer og dem selv.
  Super projekt