Nyt centrum for ungdomskulturen

Den gode idé

I Ringkøbing opleves byens hundredevis af unge som en fragmenteret gruppe, der savner et værested, hvor de kan mødes på tværs af baggrund, uddannelse og interesser. Samtidig er byen i besiddelse af en smuk gammel stationsbygning, som i årevis har stået efterladt.
Ved at etablere både et ungdomshus og en socioøkonomisk café drevet af elever fra Erhvervsskolen Vestjylland som uddannelses- og beskæftigelsestilbud, håber vi på at kunne skabe trygge rammer for de unges trivsel samt udvikle og styrke ungdomskulturen i Ringkøbing.

Projektets fysiske rammer

Togstationen er stedet, hvorfra man drager ud i verden, når man er klar, og den tryghed til at møde verden skabes her. Ringkøbing stationsbygning er fredet i 1993 som en af de ældste bevarede større købstadsstationer. Stationsbygningen er af den grund af meget høj arkitektonisk værdi. Derfor har foreningen allieret sig med arkitekt Bo Christensen for at sikre bevaringen af den historiske bygnings udtryk. Tanken er at bygningen skal bevares med de originale overflader alle de steder, hvor dette kan lade sig gøre. Efter præsentation af projektet har Slots- og Kulturstyrelsen givet tilsagn om at godkende den foreslåede ombygning.

Det omfatter projektet

Projektet består af 3 elementer: Ungdomshus, socioøkonomisk café og ventesal.

Den oprindelige centrale ventesal bevares, men renoveres således, at den kan anvendes som en naturlig udvidelse af enten caféen eller ungdomshuset. I den sydøstlige ende indrettes caféen med adgang fra både ventesal, sydvestvent terrasse-areal samt perronen for at skabe nærhed til de rejsende. Ungdomshuset indrettes i den nordvestlige ende med egen indgang og med trappe op til lokalerne på 1. sal, som vil blive renoveret i anden fase af projektet, når de resterende midler i finansieringsplanen er rejst.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet er drevet af den frivillige forening “Ringkøbing Station”, som består af repræsentanter fra Ringkøbing-Skjern Ungdomsråd, lokale erhvervsfolk og frivillige ildsjæle under Ringkøbing Udviklingsforum, der i dag driver adskillelige frivillige projekter til gavn for byen og oplandet. Foreningen har til formål at etablere et ungdomshus og en socioøkonomisk café i stationsbygningen. Alle borgere, foreninger og virksomheder i kommunen, som ønsker at bidrage til gennemførelsen, kan blive medlem af foreningen.

Relationen til lokalsamfundet

Projektet tager udgangspunkt i en vedtaget helhedsplan for Ringkøbing, som er produktet af et samarbejde mellem kommunen og Ringkøbings borgere, foreninger, erhvervsdrivende m.fl. Her beskrives bl.a. målet om at skabe væresteder, hvor de unge har plads til det uformelle og uplanlagte sociale møde. Siden 2018 har en projektgruppe under Ringkøbing Udviklingsforum arbejdet på at realisere tilblivelsen af et ungdomshus i den gamle stationsbygning. I februar 2020 gav kommunen tilsagn om driftsstøtte de første 3 år. Herudover har projektet modtaget en flot støtte på 1,5 mio. fra en lokal fond.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 IngeLise Jensen skrev: 30-08-2020 19:29:20

  Et fantastisk projekt 🙏

 • #2 Pia Strandbygaard skrev: 30-08-2020 21:17:42

  Det har vi så meget brug for i Ringkøbing👍

 • #3 Rasmus Hansen skrev: 30-08-2020 21:32:03

  Super initiativ

 • #4 Gunhild Wulff skrev: 31-08-2020 00:31:11

  Kan kun bakke op om projektetet. Det fortjener de unge langt om længe👍

 • #5 Jacob Daniel Leinum skrev: 03-09-2020 08:07:09

  Som rektor på KG kan jeg kun bakke op omkring gode faciliteter, muligheder og fællesskaber i Ringkøbing for unge mennesker. Når det så kan kombineres med bæredygtighed, social ansvarlighed og hensyn til æstetikken, som i dette tilfælde, er der fuld opbakning herfra.