Øvelokaler - Ungdomshuset

Den gode idé

NYE CONTAINER-ØVELOKALER TIL UNGDOMSHUSET!

Ungdomshuset Dortheavej 61 blev til i 2008 efter lange forhandlinger mellem de unge brugere af det tidligere Ungdomshus på Jagtvej 69, Københavns Kommune og Fonden Jagtvej 69.

Målet var at tilvejebringe et selvstyrende ungdomshus med en mangfoldighed af ungdomskulturelle aktiviteter, der skal være et åbent tilbud til alle byens unge, der drives på et socialt ansvarligt og bæredygtigt grundlag. Dette er lykkedes.

Der har dog siden starten været løbende problemer med støj fra huset, hvilket projektet skal være med til at løse.

Projektets fysiske rammer

Projektets fysiske rammer er Ungdomshuset Dortheavej 61, der allerede rummer et øvelokale. Øvelokalet er dog placeret øverst i bygningen, der er af ældre karakter og ikke er specielt godt isoleret lydmæssigt. Et forsøg på lydisolering her vil således være en dyr fornøjelse.

Øvelokalet ønskes derfor flyttet ned i gården i en container indrettet til formålet.

Ved at flytte øvelokalerne ned i gården, flyttes disse ned bag den "lydmuren", der er etableret for at glæde naboerne, og tagetagen kan anvendes til andre formål, og være med til at åbne op for nye aktiviteter.

Det omfatter projektet

Ungdomshusets brugere har fået udarbejdet et forslag til en ny løsning på støjproblemet, hvor øvelokalerne flyttes fra 4. salen og ned i lydisolerede containere i gården.

Øvelokalerne flyttes dermed ned bag ”lydmuren”.

Ligeledes giver nyetableringen af containerne mulighed for at lydisolere disse i et omfang, der ikke har været muligt for de gamle øvelokaler på 4. salen.

Projektet omfatter således opsætningen af disse nye øvelokale-containere heraf.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Så meget arbejde som muligt udføres de frivillige brugere af Ungdomshuset, der har stor erfaring med andre byggeprojekter, da de selv løbende i ganske stor omfang vedligeholder deres egen bygning, og allerede pt. har en ombygget container, som de har været med til opsætningen af.

Relationen til lokalsamfundet

Ungdomshusets brugere er løbende i dialog med sine naboer i forbindelse med de dialogforumsmøder, der afholdes tre gange årligt. Her er både naboer, lokale foreninger, kommunen og andre aktører med tilknytning til Ungdomshuset repræsenteret.

Projektet har her stor opbakning, da dette er med til at løse nogle af de støjproblemer, der har plaget huset siden sin start.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 hermanni lipponen skrev: 10-09-2020 21:56:30

    rock n roll rules

  • #2 Lulla Forchhammer skrev: 14-09-2020 11:13:15

    Et godt projekt, der kommer vidt omkring i ungdomsmiljøerne og som bør støttes.