RELATIONSKABENDE SAMMENHOLD PÅ TVÆRS

Den gode idé

Med netværk og venskaber står alle unge stærkere. St Heddinge savner mødestedet, der er rammen for fritidsaktivitet og ligeværdigt samvær. Horisonten STU og Beskæftigelse og Alpha E-sport Stevns omdanner 2. sal af det bevaringsværdige pakhus til et klubtilbud.

Tilbuddet bliver en multifunktionel ramme med plads til alt fra e-sport, brætspil, dans og undervisning til foredrag og koncerter. Projektet er originalt, fordi det skaber en inkluderende ramme med plads til alle. Stedet inviterer et bredt udsnit af unge, men er særligt tilgængeligt for udsatte og unge med diagnoser, som ellers har svært ved at deltage i fællesskaber.

Projektets fysiske rammer

Lokalet i Pakhuset er på 200m2, smukt og med fritlagte bjælker. I den ene ende skal der være gaming-afdeling med 30 computere til undervisning og træning. Fysisk aktivitet og sved på panden er en del af gaming-undervisningen.

Midt i lokalet skal der derfor være et område med fysiske aktiviteter: boksebold, en lille Nerf skydebane med indlagt løb, bordfodbold, bordtennis og airhockey. Ved loungen med sofagrupper er der plads til socialt samvær, så venskaber kan opbygges og vedligeholdes.

I den anden ende af det store lokale indrettes et samtalehjørne med borde og stole til spil mm.

Det omfatter projektet

Dette specifikke projekt gælder omdannelsens af stedets tredje og sidste fase: et gelænder samt en udvendig trappe nødvendig for brandsikkerheden.

Istandsættelse af resten af lokalet arbejder en gruppe lokale frivillige allerede på. Her er der søgt om midler til den professionelle hjælp, som er nødvendig for at få lokalet færdigt. Computere og andet inventar er dækket af diverse andre fonde, og vi har endvidere fået en pulje til at tilbyde gratis medlemsskab til udsatte unge, som ikke ellers ville kunne have deltaget.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Horisonten STU og Beskæftigelse og Alpha E-sport Stevns er de primære samarbejdspartnere. Visionen for mødestedet er udarbejdet og forankret i begge samarbejdspartneres bestyrelser. Anvendelsen af stedet forankres dermed i rammerne for Horisonten STUs og Alpha E-sport Stevns virke.

Alpha E-sports dedikerede frivillige har trofast arbejdet på at isolere lokalet, lægge gulv mm. siden overtagelsen af bygningen. Horisontens studerende tager aktivt medejerskab for deres nye rum og står for sækkemøbler og kreative lamper, der udvikles som en del af undervisningen. Tidligere vinder af Melodi Grand Prix, Tim Schou, giver en frivillig støttekoncert i december, og LJ Studio står for lyden uden betaling.

Relationen til lokalsamfundet

Pakhuset er et centrum i St Heddinges lokalsamfund og forankret i nærmiljøet gennem samarbejdet mellem de tre lokale foreninger, der skal anvende og facilitere aktiviteter i lokalet på daglig basis.

Foruden de to primære partnere deltager forældrenetværksforeningen Ligeværd. Det sociale aktivitetscenter på 2.sal vil blive åbent for alle. Det gælder både for holdaktiviteter eller til weekendernes åbne klubaftener. Der skal også afholdes foredrag, koncerter og lokale aktiviteter, som involverer en bredere gruppe af unge end de, der udgør den primære målgruppe. Stevns Kommune støtter op om projektet og har bl.a. sponsoreret medlemsskab til udsatte unge.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Steffen Nielsen skrev: 13-11-2020 18:20:38

    Fantastisk god idé .. håber alt det bedste for tilbuddene til de unge.