Sikker vej til gammel vandmølle

Den gode idé

Bygge en bro over mølledammen som forsyner den gamle vandmølle. Etablere en sti langs dammen. Adgangsvejen nu er ad offentlig vej med vejsving og dårlig udsyn for billisterne. svært for handicappede at besøge møllen under nuværende forhold . Ved etablering af bro og stiareal kan man sikkert komme til vandmøllen fra minilandsyen til vandmøllen.Der er årligt ca. 8000 besøgende på stedet og i november holdes der julemarked. ved dette marked går ca. 80 børn med forældre i samlet flok til vandmøllen for at vække julemanden. Her kan kørestolsbrugere m.m. ikke deltage på grund af den farlige vej.

Projektets fysiske rammer

Smukt naturområde som bliver benyttet af byens borgere og besøgende på stedet. I området er Daubjerg minilandsby og vandmølle beliggende. Vandmøllen er bygget omkring 1630. Restaureret over en 10 årig periode bl. a. med nyt møllehjul financeret af realdania.

Det omfatter projektet

Vi søger støtte til etablering af bro over mølledam samt etablering af stianlæg som ny adgangsvej til vandmøllen fra minilandsbyen.
For at skabe disse forandringer skal der foretages følgende:
Indkøb af bro. og støbearbejde til forankring af broen på begge sider
Etablering af stianlæg kræver bortgravning af jord. Der lægges stabilgrus som stampes med vibrator og afsluttes med stampet stenmel for at give et jævnt og stabilt underlag for gående og handicappede. Stianlæget afsluttes med en plads foran vandmøllen etableret med borde og bænke. så man kan nyde sin medbragte mad og lign.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Der er lavet aftale med lokal entrepenør og anlægsarbejdet udføres af frvillige fra foreningen. maskinarbejde m.m betales af projektet

Relationen til lokalsamfundet

Ved etablering af projektet vil give folk både gående og handicappede mulighed for at kunne bruge området til afslapning m.m.
Foreningen arbejder sammen med øvrige lokale foreninger i byen.
Bl. a. Borgerforeningen, daubjerg Daas og forsamlingshuset.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Jens Ole Nielsen skrev: 27-03-2020 09:29:36

    Projekt i samarbejde med ejer og støtteforening