Udeområde ved børne- og ungehospice

Den gode idé

Etablering af et attraktivt naturområde ved Strandbakkehuset - det kommende børne- og ungehospice i Rønde.

Strandbakkehuset er under opførelse, og forventes at tage imod de første familier sidst i 2020.
Byggeriet er finansieret, men der mangler økonomiske midler til at etablere udeområdet.

Sammen med HedeDanmark er der udarbejdet et projekt til at gøre det nuværende naturområde med skov og sø offentligt tilgængeligt, herunder for de sygdomsramte børn og unge, deres familier og gæster.

Udover adgangsveje etableres der en søbro med opholdsplads, legepladser, en frugtlund samt naturformidling.

Projektets fysiske rammer

I 2018 besluttede regeringen, at der skulle bygges et børne- og ungehospice i Vestdanmark, der skal supplere de nuværende blot 4 tilsvarende pladser i Hellerup.

Region Midtjylland bød på opgaven, og i 2019 faldt valget på Hospice Djursland som stedet at nybygge 4 familieboliger til fordel for hele det vestlige Danmark.

Staten bevilgede 2 mio. kr. til nybygningen, og det er herudover lykkedes for Hospice Djursland at skaffe de resterende ca. 25 mio. kr. ved opsparede midler, donationer og øvrig finansiering. Region Midtjylland yder driftsfinansieringen.
Yderligere: Strandbakkehuset.dk

Det omfatter projektet

Projektet omdanner det nuværende ikke tilgængelige område med skov og sø til et opholds- og aktivitetsområde ved

- oprydning og rensningen af skoven og søen
- anlæggelse at stier og boardwalks rundt om søen
- etablering af sø-bro med overdækning og grillplads
- lege- og aktivitetspladser
- frugtlund samt
- stationer med naturformidling.

Natur- og aktivitetsområdet vil være tilgængeligt for alle, idet der er adgangsveje udenfor hospice-området.

Yderligere fremgår at projekttegninger.

Veje, stier og boardwalks bliver anvendelige for alle - herunder kørestolsbrugere.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet er organiseret med den selvejende instition Strandbakkehuset som projektejer og beslutningstager.

De 6 Rotary klubber på Djursland har påtaget sig opgaven med at fremskaffe den nødvendige finansiering på 3,5 mio. kr. ved frivilligt arbejde.

Rotary klubberne i det meste af Jylland har og er involveret heri.

Udover at Rotary klubberne selv bidrager med klubmidler og private midler, har vi afholdt forskellige offentlige aktiviteter for at indsamle økonomiske midler.
Mange private og virksomheder har således bidraget til indsamlingen.
Læs mere på vores hjemmeside - rotaryindsamling.dk

Relationen til lokalsamfundet

Projektet involverer specielt Rønde by og Syddjurs Kommune, men også resten af Djursland samt Aarhus.
Region Midt er også samarbejdspartner.

Strandbakkehuset er det eneste af slagsen i Vest-Danmark, og derfor vil alvorligt syge børn og unge med familier også blive henvist hertil.

Naturområdets beliggenhed I Rønde på Djursland er tæt på Nationalpark Mols Bjerge, og udover lokalbefolkningen, er der mange gæster i området, som også kan nyde godt af projektet.

Strandbakkehuset har indgået en entrepriseaftale med HedeDanmark, og Rotary klubberne har givet tilsagn om finansieringen heraf.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Erling Mikkelsen skrev: 14-08-2020 09:32:17

  Et fantastisk udeprojekt, læg mærke til hvor tæt udeområdet er på både det nuværende Hospice og det kommende Børneunge hospice, samt at udeområdet er åben for offentligheden :)

 • #2 Dorit Simonsen skrev: 14-08-2020 20:30:27

  Det er en fantastisk projekt som vil betyde en stor forskel for de børn og unge som kommer på STRANDBAKKEHUSET det kommende børne og ungehospice og de børn der kommer som pårørende på voksenhospice Hospice Djursland. Derudover vil det være et dejligt udflugtssted for familier i Røndeområdet.

 • #3 Erik Andersen skrev: 24-08-2020 22:15:40

  Når man ved, hvilken positiv effekt hospices har, så skal det også komme unge familier til glæde - og også deres børn.
  Støt derfor oprettelsen af hospice udelegepladsen

 • #4 Karl-Erik Fisker skrev: 25-08-2020 06:30:42

  Fantastisk projekt til glæde for mange

 • #5 Morten Bering skrev: 25-08-2020 06:42:36

  Et fantastisk projekt og en imponerende frivillig indsat der er ydet for at komme i mål med projektet.

 • #6 Harry Fløjborg skrev: 25-08-2020 08:23:08

  Virkelig godt projekt.

 • #7 Birger Borch Larsen skrev: 25-08-2020 09:14:12

  Jeg har fulgt dette projekt på sidelinjen i snart 1½ år. Jeg finder at dette projekt giver den bedste mening, således at man på Strandbakkehuset kan give hårdt ramte familier ro og lindring. Når man er sund og rask har man pligt til at hjælpe, hvorfor jeg gennem mit virke næsten dagligt promoveret projektet gennem Rotary.

 • #8 Mildred Sloth Fog skrev: 25-08-2020 10:20:55

  Rigtig godt projekt

 • #9 John Nejsig Christensen skrev: 25-08-2020 10:45:55

  Glad for at bidrage til dette gode projekt til glæde for familie/nære venner i livets sværeste situation.

 • #10 Kjeld Lisby skrev: 25-08-2020 11:06:09

  Et både godt og nødvendigt projekt, dejligt at så mange mennesker søger at køre det i mål.
  Stort engagement dejlig målsætning.

 • #11 Niels Graven skrev: 25-08-2020 11:27:53

  Sådan Rotary - det giver mening. Flot og dygtigt initiativ til gavn for virkelig hårdt ramte familier og til glæde for de øvrige brugere af området.

 • #12 Lars Kjær skrev: 25-08-2020 15:10:48

  Meget flot og også nødvendigt projekt.
  Godt gået af alle de frivillige kræfter

 • #13 Per Flemmin g Sørensen skrev: 25-08-2020 15:49:55

  Godt baggrundsarbejde

 • #14 Erling Sørensen skrev: 25-08-2020 19:11:31

  Det er et fantastik projekt som min Rotary klub har givet donation til.

 • #15 Birgit Skov Jensen skrev: 09-09-2020 11:05:05

  Et rigtig godt projekt. Støt det!

 • #16 Kirsten Just Mikkelsen skrev: 12-09-2020 11:37:59

  Det er imponerende at se så mange støtte op omkring den gode sag. På trods af corona er vi meget tæt på at være i mål.