Unikt uderum

Den gode idé

Haderslev Kristne Friskole ønsker at sætte værdifulde spor. Vi ønsker at være et godt sted at lære og være. Vi vil være stedet hvor leg, læring og fællesskaber går hånd i hånd. Derfor ønsker vi at indrette vores uderum, så der er plads til alle. Vi oplever et stort behov for et sted, hvor børn og unge i nærområdet kan være og skabe positive fællesskaber. Vi ønsker, at vores uderum kan bidrage til det.

Projektets fysiske rammer

Vi er en friskole med centrum og busstation på den ene side og parcelhuse og boligblokke til den anden side. Skolegården er et naturligt gennemgangsrum og forbindelse mellem byen og flere af dem, der bor på den anden side. Vi oplever, at mange børn og unge kommer om eftermiddagen og i weekenderne for at hænge ud i vores skolegård. I forbindelse med nedlukningen grundet Covid-19, var vi et meget besøgt sted. Vi ønsker at fortsætte med at udnytte det potentiale, vi har som samlingssted, så vi kan være med til at sætte fokus på positive fællesskaber med mulighed for at være aktiv og hænge ud.

Det omfatter projektet

Vi søger støtte til næste etape i vores projekt "unikt uderum", som er forskønnelse af hele vores udeareal der blev påbegyndt i 2016.
Den del af projektet, vi søger til, er et område, som skal være et sted, hvor alle aldre kan hænge ud. Derfor skal der etableres flere forskellige zoner, som tiltaler forskellige aldersgrupper. Mødezonen hvor der er mulighed for at sidde og drikke en kop medbragt kaffe. Hængeud zonen med hængekøjer til afslapning og samtale. Parkourzonen for de aktive unge og voksne. Motorik og bevægelseszonen samt gynge zonen til børn.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Vi har gjort brug af frivillige og har modtaget støtte fra andre fonde til vores overordnede projekt "Unikt uderum". Det kan ses af vores budget.
Store dele af projektet er blevet realiseret vha. sponsorløb, hvor forældre, virksomheder i byen, venner af skolen og naboer har sponsoreret elever eller ansatte. Derudover har der været frivillige, som har hjulpet særligt i forbindelse med etape 2. Vi forventer hjælp fra frivillige i forbindelse med etape 7, som vi håber at kunne realisere i løbet af 21 med påbegyndelse ultimo 20. Etape 6, som vi søger jeres hjælp til, ønskes realiseret forår 21.

Relationen til lokalsamfundet

Vi er en friskole, som har en god relation til lokalsamfundet. Som beskrevet er vi et gennemgangssted, som mange bruger som indgang til den indre by. Vores udearealer bliver brugt af områdets børn og unge. Familier i lejlighederne omkring os benytter vores uderum som et frirum og en mulighed for at være aktiv.
Vi ønsker at bevare og udbygge det, så vi kan være en positiv medspiller i vores lokalsamfund.
Derudover bliver vores udearealer brugt af mange andre, bla. Haderslev gymnastikforening, Blå Kors Weekend-lejre og forskellige andre foreninger.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet