KORNINGHUS - for alle

Den gode idé

Ideen er at skabe nyt liv i byen med rum for kreativitet og fællesskab. Vi bygger et moderne forsamlingshus med plads til alle. Vist her med rødt tag. Bygges mellem en kommende hal og det eksisterende klubhus.

Det sprudler af liv og udvikling i landsbyen Korning. Huse bygges, og 10 nye familier flyttede ind i dette forår.

Mange frivillige har over tid lavet store udendørs projekter/ mødesteder i Korning, men indendørs er eneste mulighed et lille klubhuslokale på 40m2, som bliver flittigt brugt af foreningerne, men det er for lille til større arrangementer. Kan kun rumme et møde ad gangen.

Projektets fysiske rammer

Vores moderne forsamlingshus er tænkt som en del af et større projekt, hvor en minihal opføres for enden af huset, men hver del vil kunne afsluttes for sig selv. Med foldevægge vil flere aktiviteter kunne foregå samtidig.

Det gl. klubhus fra 1982 rummer et mødelokale, et lille køkken, diverse omklædningsrum og et handicaptoilet.

Byens lokalarkiv integreres i det nye forsamlingshus, og vil dermed være med til at drifte projektet.
Samtidig vil det give mulighed for at lave skiftende udstillinger.

På førstesal vil der blive et lokale, som efterfølgende vil kunne indrettes til fitness.

Det omfatter projektet

Projektet omfatter en tilbygning på 370 m2 med 3 fleksible mødelokaler, et fast lokale til lokalarkiv, køkken, depot, toiletter, samt trappe til et lokale på 1. sal, hvor der kan etableres fitness efterfølgende.
Rummene adskilles ved foldedøre med fleksible muligheder for udlejning til diverse arrangementer, som vil være med til at drifte projektet.
Der skabes en forbindelseskorridor til det eksisterende klubhus.
Der tænkes et handicapvenligt, grønt byggeri, opvarmet ved varmepumper. Belysningen udført som LED. Vinduer og døre udført som træ/aluminium.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Bestyrelsen bag Den Selvejende Institution Korninghus består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, som alle er frivillige og ulønnede med en bred vifte af kompetencer. Alle har på forskellig vis tilknytning til foreningerne, skolen, lokalrådet og erhvervslivet. Bestyrelsen er styringsgruppe for projektet.

Ønsker og behov er afdækket i analyseskema hos DGI, efterfulgt af 3 visionssemiarer.
Skitseforslag med samlet beregning for forsamlingshus og minihal er indhentet hos 2 firmaer.

Frivillige involveres, hvor det er muligt, f.eks. med etablering af P-Plads og udendørs arealer.

Relationen til lokalsamfundet

Der er stor opbakning i lokalsamfundet. Vi har underskrevne hensigtserklæringer fra: Korning Skole, dagplejerne, lokalrådet, og alle 10 foreninger og interesseorganisationer i byen.

Hedensted Kommune har indtil videre afsat kr. 500.000 til projektering.

Alle arbejder på at øge egenkapitalen. Frivillige indsamler jern og skrot. Der holdes årligt en byfest og en markedsdag med overskud til Korninghus.
Der sælges folkeaktier og sponsorater tegnes.

Korninghus vil styrke relationen til byens fællesskaber og skabe den røde tråd mellem dagpleje, skole og foreninger i Korning. Huset for alle.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 HANS HANSEN skrev: 07-08-2020 14:04:58

  Byen har i den grad brug for et kulturhus. Eneste mulighed for aktiviteter i dag er idrætsforeningens lille klublokale, og det opfylder slet ikke behovet.
  Borgerne - det aktive foreningsliv og de mange ildsjæle fortjener absolut bedre vilkår. Et kulturhus bliver et fyrtårn i Korning.

 • #2 Bent Sørensen skrev: 10-08-2020 15:07:42

  Byen har kæmper længe for dette fælles samlingssted, og har ved fælles hjælp, mellem alle foreninger, selv skaffet et stort beløb til byggeriet, om nogen har De kæmpet for at skabe gode rammer for fællesskabet

 • #3 Vibeke hansen skrev: 20-08-2020 17:21:28

  Byen har i den grad brug for et samlingssted til store og små aktiviteter i byen
  Håbe så meget projektet lykkedes. En landsby i vækst i Østjylland

 • #4 Sisse skrev: 20-08-2020 17:23:45

  Som hjælpetræner på børnefodboldholdet, ville en større sal være en kæmpe fordel. Det er svært at lave de øvelser, vi gerne vil, da skolens gymnastiksal er for lille. Vi kan ligeledes ikke være flere end 8 max 10 stykker på et hold, da det ellers bliver for presset.

 • #5 Sisse skrev: 21-08-2020 07:45:08

  Jeg vil også gerne tilføje at en del af fælleskabet foregår før og efter træninger og der vil vi kunne bruge det nye hus som samlingssted, og det er både de små, de unge og de ældre der bruger det. Og som brobygger i Hedensted kommune, laver vi informationsmøder for at byde nye tilflyttere velkommen, der ville det være rart at kunne vise et nyt kulturhus frem!

 • #6 Hilda Jørgensen skrev: 23-08-2020 14:55:16

  Super god ide!

 • #7 Ruben Laursen skrev: 23-08-2020 15:03:57

  Det gode sammenhold i Korning har behov for et hus at udfolde sig i

 • #8 Kirsten Skipper skrev: 23-08-2020 15:28:59

  Der er så mange aktiviteter i byen, som ville have kæmpe gavn af Korninghus! -og så ville der være plads til endnu flere. Den opbakning der er til alle arrangementer i Korning vidner om et meget aktivt og støttende lokalsamfund, som uden tvivl vil kunne bære - og har brug for - samlingsstedet Korninghus.

 • #9 Bjarne Jakobsen skrev: 23-08-2020 18:53:54

  Byen har brug for et fældes samlingspunkt, som alle byens foreninger kan bruge. Det vil også hjælpe på byudviklingen.

 • #10 Kristina skrev: 25-08-2020 20:55:59

  Forsamlingshuset vil helt sikkert blive brugt til glæde for mange i byen og egnen omkring.

 • #11 Kim Hagsten Sørensen skrev: 26-08-2020 16:19:59

  Borgere og foreninger i Korning yder en kæmpe indsats for at holde gang i byen med arrangementer og tiltag der styrker fællesskabet.
  Jeg har ved flere lejligheder deltaget i arrangementer på skolen i en meget meget fyldt gymnastiksal anno 1944 - Korning fortjener bedre :)

 • #12 jens koed pedersen skrev: 27-08-2020 13:32:01

  Lad os holde sammen og få dette hus op at stå.
  Byen er jo i rivende udvikling, men vi mangler et sted at mødes.

 • #13 Nicolai skrev: 30-08-2020 22:32:41

  Hvis man kun laver en Minihal så har man desværre ingen ambitioner i at give byen mere liv. Der er så mange aktiviteter man skærer fra, og muligheder man mister, når det kun er en minihal og ikke en større hal hvor man kan spille håndbold, fodbold og evt basket.
  Tænk lidt mere ud af boxen. En minihal er kun beregnet til at samles til bridge, sumba el 4 der kan spille badminton. Spild af penge og resurcer

 • #14 Connie Rosengaard skrev: 30-08-2020 22:59:44

  Tak for din kommentar, Nicolai. Men du har ikke nået at læse hele ansøgningen, før du skrev. Vi søger ikke fonden om støtte til en hal, men til et moderne forsamlingshus med mulighed for alle at mødes og dyrke fællesskabet og mange forskellige interesser. Huset er en del af et større projekt.

 • #15 Benny skrev: 05-09-2020 17:38:35

  Tænker det er en super god ide - oplever i den grad også korning som en by med fuld skrald på aktiviteter, og sammenholdet til at det giver super god mening at få et fælleshus med plads til arrangementer 👍
  Som Nicolaj skriver skal I virkelig overveje en fuld størrelses hal når den del skal igangsættes.

 • #16 Karen Birthe Nørgaard skrev: 05-09-2020 18:19:37

  Vi glæder os til et sted at mødes i Korning - i stedet for i et telt 😊

 • #17 Preben hansen skrev: 05-09-2020 23:38:03

  Godt initiativ

 • #18 Fridtjof stidsen - Korning lokalråd skrev: 06-09-2020 08:14:22

  Vi mangler dette hus som byens samlingssted til det rige foreningsliv vi har. Stedet vil styrke og være med til at sikre det gode sammenhold, også i fremtiden.

 • #19 Lise Lotte Iversen skrev: 06-09-2020 08:29:41

  Korning by har brug for Korning Hus, vi mangler et sted med plads til at mødes, holde fester og sociale arrangementer.

 • #20 Bente Pedersen skrev: 07-09-2020 16:53:58

  Det bliver rigtig dejligt med et samlingssted her i byen, det mangler vi til mange af vores aktiviteter.

 • #21 Morten Halkjær skrev: 08-09-2020 06:47:18

  Korning har brug for sådan et sted det bliver så godt👍

 • #22 Ilse D. Nissen skrev: 08-09-2020 08:43:49

  Korninghus vil kunne styrke sammenholdet i byen/samfundet, hvor sammenholdet i forvejen er stort. Der mangles kun et sted at mødes.

 • #23 Tina skrev: 08-09-2020 15:27:24

  Et multihus i Korning vil blive omdrejningspunkt for alle byens mange arrangementer. Et godt initiativ som vil kunne lokke flere unge familier til byen.
  Et sted at samles - til kulturelle arrangementer - at lære hinanden at kende. Et sted at at integreres - sommer som vinter🥰

 • #24 Bjarne Madsen skrev: 08-09-2020 15:30:25

  Et godt initiativ. Korning er et aktivt samfund - der er mange gode aktiviteter for unge og gamle. Vi mangler et sted at samles😉

 • #25 Jacob skrev: 09-09-2020 04:38:59

  Det vil være til stor glæde for byen og dens gode borgere. Håber virkelig det bliver til noget - det fortjener de 👍

 • #26 Jeppe Mouritsen skrev: 09-09-2020 11:07:25

  Som Byrådsmedlem i Hedensted Kommune er jeg virkelig imponeret over det engagement som borgerne i Korning yder for at få Korninghus op at stå.
  At der efterhånden er brug for bedre lokaler at samles i er synlig for alle, og borgerne har sammen samlet et anseeligt beløb sammen. Et arbejde der stadig pågår med stor aktivitet.
  Derfor bakker et enigt byråd også op om projektet, men erkender også at kommunens budget ikke indeholder midler til hele beløbet.
  Ved fælles hjælp kan vi sikre at byen får huset bygget, og landsbyen og skolens fremtid sikres.

 • #27 Tove Deleuran Skytt skrev: 09-09-2020 14:30:47

  Børnehaven Landsbyhaven og Korning Skole glæder sig over at kunne give sin fulde støtte til ideen om at skabe rum for kreativitet og fællesskab. Det kan på alle måder være med til at styrke relationerne til byens fællesskaber at få etableret et rum hvor det er godt at være og lære. Vi ser frem til at få gode fysiske muligheder for samarbejdet med foreningerne og andre borger i Korning . Alt sammen især til gavn for børnene at være i trygge positive og velfungerende fællesskaber. Det er vigtigt at styrke det enkelte barn igennem fællesskaber .
  Korning fortjener et sådan rum .

 • #28 Korning Borgerforening skrev: 09-09-2020 20:01:19

  Korning borgerforening ønsker virkelig Korninghus bliver en realitet. Vi mangler et sted vi kan samle byens indbyggere. Vi afholder flere arrangementer om året og holder en del møder. Ved vore arrangementer er vi ofte begrænsede af de givne fysiske rammer, dette vil Korninghus forsamlingshusdelen helt bestemt kunne afhjælpe.

 • #29 Bent Sørensen skrev: 10-09-2020 10:41:50

  Korning har fortjent et fælleshus til alle de frivillige

 • #30 Fridtjof Stidsen skrev: 10-09-2020 11:13:42

  Foreningernes hus vil blive et super aktiv for det sprudlende foreningsliv i byen.

 • #31 Birte skrev: 10-09-2020 17:26:23

  Et sådant sted har vi savnet i alle de snart 30 år, jeg har boet i denne lille med aktive landsby.

 • #32 Rikke Weigel Ganderup skrev: 10-09-2020 20:11:39

  Jeg er sammen med nogle andre, initiativtager til en brætspilsklub, hvor vi med jævne mellemrum arrangerer aftener hvor man kan komme og spille spil og hygge sig sammen, vi mangler dog mulighed for opbevaring af spillene og plads til lidt flere. Korning hus vil være en kæmpe fordel for yderligere udvikling af vores brætspilsklub, og flere muligheder for at kunne skabe endnu flere gode relationer på kryds og tværs af generationer mv.

 • #33 Michael Jakobsen skrev: 10-09-2020 21:52:18

  Byen har i den grad brug for et samlingssted. Den store opbakning der er til alle arrangementer i Korning vidner om en by i vækst og derfor vil Korninghus styrke fællesskabet og give et nyt mødested for alle.

 • #34 Korning Lokalhistoriske Forening skrev: 10-09-2020 22:40:20

  Korning Lokalhistoriske Foreningen glæder sig til at få eget lokale i Forsamlingshusdelen i Korninghus med plads til arkivalierne og arbejdsplads til de frivillige arkivmedhjælpere. Og der vil blive plads til udstilling af lokalhistorien.
  I 10 år har vi delt et lille lokale med en anden forening og kun haft nogle få skabe til rådighed, samt haft fjerndepot et andet sted i byen. Ingen mulighed for arrangementer større end 25 personer, og ingen udstillingsmulighed. Nu må det hus gerne komme, så vi bedre kan formidle historien for borgerne og skoleeleverne.

 • #35 Christina Pallesen skrev: 11-09-2020 08:19:30

  Korning har et rigt foreningsliv, men ikke de bedste betingelser for det.
  Et kulturhus vil helt klart give flere og andre muligheder, for alle byens borgere, fx bedre muligheder for: fysisk udfoldelse, lokaler til møder, foredrag, fællesspisning osv.
  Det vil være af stor betydning for alle de mennesker der bor i Korning og omegn, at have et kulturhus at kunne mødes i, for at styrke
  sammenholdet og fællesskabet.

 • #36 Connie Rosengaard skrev: 11-09-2020 09:52:59

  Korning har i den grad brug for dette hus. Der er rigtig god opbakning til projektet, og der lægges alle steder uendelig mange kræfter i for at få huset op at stå. Det bliver dejligt at kunne mødes i Korninghus.

 • #37 Anna Sofie Bach Jensen skrev: 11-09-2020 11:48:09

  Korning har brug for et Forsamlingshus.

 • #38 Anne Mette skrev: 11-09-2020 11:48:12

  Fantastisk ide med korning hus

 • #39 Kristina Pedersen skrev: 11-09-2020 13:05:09

  👍

 • #40 Heidi skrev: 11-09-2020 17:31:52

  Byen har mange foreninger der i den grad har brug for et sted at mødes. Det kunne være rigtig godt at have et sted man kunne mødes til foredrag og lign.
  VI HAR I DEN GRAD BRUG FOR KORNINGHUS.

 • #41 Birgit Hansen skrev: 11-09-2020 19:06:52

  Et samlingssted vil være godt for byen - som i forvejen har et godt sammenhold, så et fælles hus vil bidrage yderligere til dette fællesskab.