Vores Hus, Vamdrup

Den gode idé

”Vores hus” i Vamdrup bliver borgernes og de lokale foreningers hus. Huset bygges op om Vamdrup Kino, en lille biograf som i næsten 40 år har været drevet af 35 frivillige ildsjæle.
Stedet omskabes til et kulturhus, som huser biograf, mødelokaler og et bibliotek integreret i multisal og et åbent foyer-område, som kan bruges af alle byens foreninger. På den måde skaber huset grobund for nye møder og fællesskaber, rammer for vedvarende lokalt engagement og ikke mindst lige adgang for alle, også handicappede og gangbesværede. ”Vores hus” vil skabe fællesskab, samarbejde og livskvalitet.

Projektets fysiske rammer

Vamdrup Kino ligger centralt og synligt i Vamdrup på det nyanlagte Kinotorv , der allerede er forberedt til en udvidelse af bygningen.
I dag rummer huset en velfungerende biografsal og en mindre foyer. Kino har årtiers erfaring i biografdrift og andre kulturtilbud og nyder stor goodwill i byen herfor. Med udvidelsen til projekt ’Vores Hus’ og den integrerede biblioteksfunktion kan omfanget og arten af kulturtilbud nu øges markant.
Med nye møderum, multi- & kultursale vil stedet blive et fleksibelt, anvendeligt, handicapvenligt kultur- & foreningshus til glæde for alle byens borgere.

Det omfatter projektet

Vi søger om støtte til 3 møderum, depot og gulv på 1. sal. Det vil dække et stort behov for mange af byens foreninger, der i dag mangler mødefaciliteter og opbevaringsplads.
’Vores Hus’ vil derudover rumme biograf, kælder, kultursal og multisal opdelt med en foldevæg, der optimerer anvendeligheden. Handicapvenlig adgang sikres af en rummelig person- og vareelevator, der også sikrer en fleksibel arbejdsgang ifm. husets mangeartede aktiviteter.
Der forudses en betydelig positiv synergieffekt ved bibliotekets integration i huset, forøget åbningstid, mange nye aktiviteter og gensidig inspiration.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Med en alliance mellem en frivilligt drevet biograf og et kommunalt folkebibliotek som udgangspunkt har ”Vores hus” et solidt fundament for lokal forankring og stabil drift. Vamdrup Kino nyder, som non-profit forening uden kommunal driftsstøtte, stor goodwill i lokalsamfundet og har frivillige fra mange samfunds- og aldersgrupper. Driften af huset skal organiseres af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Kino, øvrige lokale foreninger samt biblioteket. I driften vil vi trække på det engagement og medejerskab, som Kino har garanteret i årtier samt på den stabilitet, kommunen sikrer

Relationen til lokalsamfundet

Både bibliotek og Kino har i dag god dialog med byens foreninger, hvoraf en lang række allerede er engagerede i arbejdet for det nye kulturhus – eksempelvis Byforum, KFUM Spejderne, Vamdrup Skakklub, Teatertruppen Vamdrup 83 og Kongeåens Marchforening. Biblioteket er i gang med at etablere et samarbejde med ungdomsskolen, Kino har allerede et velfungerende samarbejde med folkeskolerne, og daginstitutionerne har være involveret i en afklaring ift. nyindretning af lokalbiblioteket. Vamdrup Handelsforening og Byforum er gode samarbejdspartnere og vil blive involveret i den videre proces.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Ditte skrev: 02-09-2020 11:33:50

  På trods af vi bor i Kbh nu er vi stadig flittige brugere af Kino når vi er 'hjemme' på besøg i Vamdrup. Ungerne elsker at være i Kino og det her initiativ vil da bare gøre det endnu bedre

 • #2 Elin Pedersen skrev: 02-09-2020 11:41:18

  Et fantastisk projekt - håber der bliver realiseret.

 • #3 Holger Larsen skrev: 02-09-2020 11:59:12

  Vamdrup har hårdt brug for et kulturhus.
  Det er meget fint at det er i samarbejde mellem alle foreninger, biblioteket og Vamdrup Kino

 • #4 Gitte Visbech skrev: 02-09-2020 13:33:42

  Spændende projekt som vil glæde unge som gamle i hele nærområdet

 • #5 Tina Strunge-Jensen skrev: 02-09-2020 13:41:39

  Dch Vamdrup ville elske muligheden for at kunne tilbyde varme lokaler i forbindelse med teori undervisning. Jeg håber Vores hus bliver en realitet.
  Tina Strunge-Jensen
  Formand for Dch Vamdrup

 • #6 Erling Lynggaard skrev: 02-09-2020 14:14:50

  Rigtig god ide !!

 • #7 Morten Hjorth skrev: 02-09-2020 16:18:49

  Det vil være en kæmpe gevinst for Vamdrup og noget der vil glæde rigtig mange i Vamdrup og omegn

 • #8 Nina Eddau Todt skrev: 02-09-2020 17:10:52

  Vil være et sted med positiv trivsel og frivillighed for alle aldersgrupper.
  Vamdrup Kino er allerede et skønt sted, og udvidelsen vil gøre stedet endnu mere unikt.

 • #9 Svend T. skrev: 03-09-2020 10:05:39

  Som Vamdrupper synes jeg det vil blive fantastisk med en forbedret Bibliotek sammen med Kino. Det blir bare så godt.

 • #10 Kirsten Hviid Nissen skrev: 03-09-2020 10:55:15

  Vamdrup er en by hvor der standses og hilses og snakkes . Når der afholdes arrangementer i byen er der altid sort af mennesker og det summer af go stemning . På den nåde oplever jeg som tilflytter for fem år siden en hel særlig og vedkommende stemning . Vamdrupperne er åbne og søde og snakkesalige og venskabelige . Derfor fortjener vores lille by i den grad sådan et dejligt hus . Et hus hvor man ka gå op og dele interesser og opleve sammen og finde en at få en sludder med . Så synes jeg også man ku integrere noget for de unge , der trænger til et sted helt for dem og på deres præmisser . Frihed under ansvar . Jeg håber vi får sådan et hus i vores rare lille by . ♥️

 • #11 Jeanette Lauridsen skrev: 03-09-2020 20:18:48

  Super godt projekt. Som selvstændig forretningsdrivende med hjemmekontor så vil jeg glæde mig til lækre mødefaciliteter som kunne udlejes på timebasis.

 • #12 Birgitte Munk Grunnet skrev: 03-09-2020 20:20:39

  Det projekt vil løfte hele byen og give helt nye muligheder for socialt samvær.

 • #13 Tina Klemmensen skrev: 04-09-2020 10:20:39

  For mig, der bor i Kolding er Vamdrup lig med et driftsikkert hold af ildsjæle,som vedholdende og over lang tid har dannet fundamentet for Vamdrup Kino. De samme gode kræfter er nu igang med dette visionære projekt,som fortjener at blive realiseret.

 • #14 Lise Frølund skrev: 04-09-2020 10:24:21

  Findes der noget bedre at falde i snak over end en bog eller en film. Når bibliotek, film og foreninger kommer til at færdes i samme hus, vil snakken, meningerne, holdningerne og gøremålene i endnu højere grad krydses, og er det ikke hvad et godt samfund bygges af?

 • #15 Gudrun Pagter skrev: 04-09-2020 23:31:31

  Som tidligere formand for Danske Kunsthåndværkere i Region Syddanmark, har det været en fornøjelse at samarbejde med Vamdrup Kino for at benytte de fine lokaler til fremvisning af film, foredrag og faglige mødeaktiviter for foreningens medlemmer. Vamdrup Kino er et unikt sted til at afholde faglige arrangementer, og jeg støtter fuldt ud de planer stedet har m.h.t. udbygning.
  Vamdrup Kino er en 'kulturel perle' i regionen.

 • #16 Poul Erik Rosenberg Jespersen skrev: 05-09-2020 12:44:37

  Vamdrup har længe manglet et hus, som kunne samle og dermed gøre mange aktiviteter i byen mere synlige. Et hus, hvor forskellige kulturelle aktiviteter kunne leve sammen og dermed drage fordel af den fælles energi, det skaber.

 • #17 Karen-Lisbeth Rasmussen skrev: 05-09-2020 19:02:41

  Hvor dejligt at Vamdrup Bio udvides til kulturhus.
  Det er et godt lille sted, som er meget søgt. Bla af foreningewr som den jeg sidder i bestyrelsen for : Danske Kunsthåndværkere og Designere i Sydjylland. Vi bruger stedet til film, foredrag og forskellige sammenkomster. Et fleksibelt og venligt sted drevet af frivillige.

 • #18 Erling Lykke Sørensen skrev: 09-09-2020 17:03:42

  Et rigtigt godt projekt.

 • #19 Mette skrev: 10-09-2020 11:26:40

  Der står et fantastisk team bag Vamdrup Kino, som gennem mange år har formået at løfte biografen til et elsket samlingssted og en integreret del af (kultur)livet i byen for alle borgere, store som små.

  Som tidligere bysbarn, er Kino stadig et sted som ikke bare emmer af gode minder, men også et mødested med venner og familie når vi er "hjemme".

  Dette projekt er en naturlig videreudvikling på mange års ihærdig indsats for et aktivt social liv i Vamdrup og fortjener at blive realiseret.

 • #20 Carina skrev: 13-09-2020 17:21:41

  Fantastisk projekt. Håber det kan blive realiseret