Vores hus – Blenstrups nye mødested

Den gode idé

I Blenstrup er hallen byens vigtigste samlingspunkt, men rammerne for aktivitet og socialt samvær er langt fra optimale.

Projekt ’Vores Hus’ skal transformere den nuværende Blenstruphal til et multifunktionelt aktivitetshus, som danner grobund for nye aktiviteter indenfor sport og kultur på tværs af alder og interesser. Projektet skal understøtte fællesskabet og vores stærke foreningskultur blandt Blenstrups 552 indbyggere og de 12 mindre landsbysamfund tæt på, ligesom det skal gøre området mere attraktivt at bo i.

Projektets fysiske rammer

Hallen består i dag af selve sportshallen til forskellige holdsport, et caféområde og på førstesalen et par rum til arrangementer og foreningsaktiviteter samt et mindre indgangsparti. Udefra fremstår halkomplekset lukket og massivt, og indvendigt har vi svært ved at opfylde brugernes behov for fleksible og indbydende lokaleløsninger. Dét skal ændres. På sigt skal Hallen blive Rebild Øst Klyngens centrum for gymnastik og klatring. Til at begynde med fokuserer vi dog på at etablere gode rammer for sociale og kulturelle aktiviteter og få brudt den ’hal-agtige’ stemning i dele af bygningen.

Det omfatter projektet

Konkret ønsker vi at opføre et smukt og indbydende indgangsparti i glas, ’Drivhuset’, der giver brugerne en indbydende velkomst og understreger, at hallen er tiltænkt langt mere end sport. I tråd med den lette arkitektur, der vejer op mod hallens tyngde, laves et fælleshus i glas og træ og med loft til kip. Blenstrup har intet forsamlingshus og både borgere, foreninger og institutioner har efterlyst et stort lokale til foredrag, fester, mv. Projektet er første delprojekt ud af fire, der omhandler udvidelse af cafeområdet, af hal med fitness, boulding og springgrav samt en ’aktivitetstunnel’.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Blenstrup Hallen er en selvejende institution, der er drevet 100 % af frivillige fra lokalsamfundet. Hallen er organiseret i et repræsentantskab med repræsentanter fra hver af vores 14 foreninger samt et par uafhængige borgere. Den daglige drift varetages af et forretningsudvalg med personer fra repræsentantskabet. Vi arbejder for at give Blenstrup by de optimale betingelser for sport og sociale aktiviteter, særligt med fokus på børn og unge. Vi har løbende med stort frivilligt engagement lavet projekter i og omkring hallen, bl.a. nyt halgulv, solceller og en stor, udendørs aktivitetsplads.

Relationen til lokalsamfundet

Vi har en bred forankring i lokalsamfundet. Vores brugere er primært skole, SFO, klub, dagplejere og hele 14 af Blenstrups foreninger, der laver aktiviteter fra de yngste til de ældste. Projektet vil muliggøre endnu flere nye, tidssvarende og efterspurgte aktiviteter, ligesom vi vil kunne byde nye brugere velkommen (se interesseerklæringer). Vi vil også kunne imødekomme efterspørgslen på et indbydende og samtidig uformelt mødested til samvær, fester, foredrag og et sted for vores unge til at ’hænge ud i’.
Rebild Kommune har løbende været med inde over projektet, som de også støtter økonomisk.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Belinda Høgaard skrev: 27-08-2020 22:25:04

  Fantastisk

 • #2 Mette brix skrev: 28-08-2020 07:22:39

  Åhh dette projekt håber jeg virkelig lykkes det ville komme så mange til gavn

 • #3 Birgitte Mikkelsen skrev: 28-08-2020 19:16:36

  Lokalrådet i Blenstrup synes det er en MEGA spændende projektering med masser af muligheder for endnu flere aktiviteter i hallen! Er sikker på at det at åbne for flere fællesrum og sikre adgang til træning og aktivitet, vil få mange flere borgere i hele Rebild Øst Klyngen til at mødes til gavn for mere samvær, fællesskab og aktivitet. Det bliver SÅ godt!

 • #4 Axel Meilholm skrev: 29-08-2020 07:22:38

  Super god og spændende ide.

 • #5 Marlene skrev: 30-08-2020 19:05:24

  Intet mindre end en fantastisk idé.

  Projektet rummer så mange nye muligheder, der kan udbygge det gode foreningsliv som Blenstrup har og det vil kunne opfylde den øgede efterspørgsel der er på nye aktiviteter.

  Projektet rammer samtidig bredt således at det vil komme til gavn for alle aldre. Ikke blot for Blenstrup borgere, men også for de omkringliggende byer.

  Jeg krydser fingre, da jeg virkelig ser potentiale i ovenstående projekt.

  Mvh Marlene

 • #6 Lotte Simonsen skrev: 30-08-2020 22:32:38

  Flot og spændende projekt som vil komme mange mennesker til gode

 • #7 Hanne Førster skrev: 01-09-2020 13:18:32

  Det vil styrke hele lokalområdet med et sådant projekt. Det vil skabe positivt omtale, der vil kunne aktiveres en masse frivillige i såvel projektets udførelse som de faciliteter der skabes bagefter.
  Det vil skabe vækst og sammenhold.
  Det vil være nyttigt for hele Rebild Øst Klyngen og resten af vores kommune/opland.
  Det er ligeledes positivt, at der er tænkt alle aldersgruppen ind og at mange foreninger i byen kan få gavn af det nye hus.
  At aktiv for byen med nye væresteder, fælleslokaler og møderum.