Byrum ved gadekæret i Skjød

Den gode idé

At skabe et attraktivt byrum i forbindelse med landsbyens absolutte centrum – byens gadekær. Det nye byrum skal være inviterende for alle aldersgrupper og inspirere til at dele fælles oplevelser, på en afslappet og gæstfri måde.
Et byrum under åben himmel vil give plads til de lidt større armbevægelser. Er du barn eller ung af sind kan du gennemføre en sejltur på en betryggende måde fra den lave gangbro. En tur med fiskestangen behøver heller ikke kun at være ved den årlige fiskekonkurrence – tag familien med. Måske vil man, som ældre, blot gerne have lov at fordybe sig med en god bog.

Projektets fysiske rammer

I forlængelse af parkeringsområdet Syd for Skjød gadekær anlægges en promenade i to niveauer, langs Bygaden.
Udviklingen af promenaden bliver udført med to delvist adskilte områder, hvilket vil betyde at flere aktiviteter kan foregå samtidigt, dog uden at begrænse hinanden. Dette bliver kernen i det nye byrum.
Kirkestien, øst for gadekæret, danner allerede en naturlig overgang til en tidligere anlagt grillplads og parkering nord for gadekæret.
Hele området dækker 3.934 kvadratmeter

Det omfatter projektet

Der monteres en bærende ramme konstruktion i galvaniseret stål, på støbte punktfundamenter. denne ramme kommer til at bære begge niveauer i promenaden.
Underlægnings strøer udføres i bestandigt komposit træ. Beklædning på lodrette og vandrette flader bliver også miljørigtige og FSC certificerede komposit brædder.
Den partielle skærmvæg udføres med indbygget lys på begge sider og integrerede plantekummer.
Bord - bænkesæt udføres i galvaniseret stål og er også beklædt med komposit træ. Udformet med plads til kørestols brugere.
Der udføres handicapvenlig adgang fra p-pladsen lige ved siden af.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projekt 2020 - byrum ved gadekæret i Skjød er blevet til som et samarbejde imellem byens foreninger. Der er stor opbakning til at få foretaget et udviklings arbejde omkring denne centrale naturperle.
I praksis bliver fælles området ved gadekæret vedligeholdt på initiativ af Skjød Borger- & Idrætsforening og det er også SBIF der bliver tovholder på dette udviklingsprojekt.
Afviklingen gennemføres primært ved hjælp at fagentreprenører, men der er forudsat en afgørende indsats igennem frivilligt arbejde, på samme måde som da vi opførte Shelter- og Naturhotel i Skjød i 2019.

Relationen til lokalsamfundet

Attraktivt by- og oplevelsesmiljø i naturnære omgivelser.
Forskønnelse af byens centrum ved den gamle restaurerede smedje.
Fælles samvær og aktivitet til hverdag og højtider.
Haven midt i byen. Livskvalitet og rum til fordybelse.
Optimal tryghed ved ophold og færdsel. Den lave gangbro giver sikker adgang til vandfladen.
Et yndet udflugtsmål for områdets ældre, gangbesværede og handicappede.
En inviterende rasteplads for cyklister – måske på vej langs Regional cykelrute 8 (Ry og Randers)
Lette adgang til gadekæret for vedligehold og opfiskning.
Øget fokus på landsbyen Skjød. Et godt sted at bo

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Hanne Smedegaard skrev: 06-01-2020 22:22:37

    Skjøds foreninger og borgere har flere gange gennemført rigtig gode projekter gennem et tæt samarbejde og kæmpe frivilligt engagement, og deres projekter giver en merværdi for landsbyen, som er værd at støtte op om.

  • #2 Gerda Dremstrup skrev: 23-01-2020 18:30:39

    Godt projekt, fortjener støtte

  • #3 Henny Josefsen skrev: 23-01-2020 19:06:21

    Pladsen ved Skjød gadekær er bestemt et dejligt og hyggeligt sted at holde en pause. Om det er under cykelturen, sommerfesten, pinsekaffen, fiskekonkurrencen eller bare nyde at sidde ved gadekæret.