Ådalens Kulturkøbmand

Den gode idé

Vegger borgerforening vil udvikle den lokale købmandsbutik til at blive byens nye samlingspunkt for både unge og ældre, gennem udbygning af de nuværende købmandsbygninger, således at de kan indeholde både indendørs og udendørs væresteder der kan samle byens og omegnens borgere. Projektet skal samle byens frivillige kræfter og understøtte en ny forpagter af købmandsbutikken, med henblik på at skabe en mere bæredygtig dagligvarebutik, til gavn for hele lokalområdet. Den nye købmand skal danne rammen om nye aktiviteter der kan tiltrække flere besøgende til byen og kunder til købmandsbutikken

Projektets fysiske rammer

Tilbygningen på 192 m2 skal indeholde den primære del af købmandsbutikken, hvor der bliver plads til bagerafdeling, tips og lotto, post og pakker, apoteksudsalg samt det nye cafeområde der etableres som samlingspunkt for byens borgere og kunderne i butikken. Det vil skabe en hyggelig stemning i butikken, og det tiltrækker kunder at der er aktivitet i butikken. Selve tilbygningen og ombygning af den eksisterende butik og den nye indretning, vil betyde en mere indbydende butik, som forventes at skabe en større omsætning. Eksisterende butik omdannes til lager, og en del ligges til den nye butik.

Det omfatter projektet

Der etableres en tilbygning på 192 m2 til det nuværende butiksareal. En del af den nuværende butik omdannes til lager. Der moderniseres med nye køle/fryseelementer. Der opsættes infoskærme som skal informere borgere og kunder om aktiviteter i ådalsbyerne. Der etableres frivillige grupper som skal understøtte den nye købmand, med vareudbringning og opfyldning af varer mv. Den gamle lagerbygning istandsættes med mødelokaler til de frivillige grupper, og der etableres et offentligt toilet, til gavn for de mange cykelturister der passerer gennem Vegger.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet drives af en lokal arbejdsgruppe etableret under Vegger Borgerforening. Arbejdsgruppen består af 6 lokale borgere fra Vegger, der har et stort engagement for udviklingen af lokalområdet og bevarelse af den lokale dagligvarebutik. Der etableres arbejdsgrupper til forskellige arbejdsopgaver omkring ny tilbygning og ombygning / istandsættelse af de eksisterende bygninger. Vegger har tidligere i kraft af frivillige kræfter skabt Vegger Kulturhus, med støtte fra flere sider. Købet af bygningerne fra den tidligere købmand er sket gennem donationer fra de lokale borgere i Vegger og omegn.

Relationen til lokalsamfundet

Den lokale dagligvarebutik i Vegger er den eneste i en radius af 15-20 km. Det er meget vigtigt for den fortsatte udvikling af lokalsamfundet at dagligvarebutikken bevares. Vi ønsker at Ådalen Kulturkøbmand bliver en vigtig drivkraft for at tiltrække aktiviteter og understøtte sammenhold og engagement i vores lokalsamfund. Købmanden og de aktiviteter vi ønsker at skabe omkring dagvarebutikken, skal forebygge at der sidder ensomme og svage borgere tilbage uden reel mulighed for indkøb. Vi vil sikre at der skabes et kontaktpunkt for alle borgere i lokalsamfundet, gennem etablering af cafe mv.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Dean Aldberg skrev: 08-03-2020 21:44:43

    En fantastisk projekt som vil koble borgerne uanset interesser mere sammen. Et stort plus for fællesskabet

  • #2 Asger Andersen skrev: 10-03-2020 07:20:14

    Bæredygtige fællesskaber skaber resultater 😊