Et fællesskab for Bondebyens børn

Den gode idé

Vi ønsker at skabe byens bedste legeplads i Bondebyens Børnehave, der inspirerer til leg, glæde, udviklende aktiviteter, fordybelse samt dannelse af stærke sociale relationer hos både børnehavens børn samt nærområdets børn.

Som følge af legepladsens nuværende struktur er mange børn samlet på få steder. Ved at opdele legepladsen i forskellige zoner får børnene ro til at udvikle deres lege og venskaber. Samtidig bliver det lettere for pædagogerne at udføre vokseninitierede aktiviteter som er med til at skabe rum for læring, og understøtte de børn med særlige behov der også går i børnehaven.

Projektets fysiske rammer

En stor del af børnehavelivet i Bondebyens Børnehave foregår udendørs, og legepladsen har en vigtig rolle i forhold til børnenes udvikling og trivsel. Legepladsen er forholdsvis lille til mange børn og opbygget som ét stort åbent rum men har et stort uudnyttet potentiale. Ved at skabe flere rum på legepladsen bliver der mulighed for leg i små grupper, og børn med særlige udfordringer kan trække sig tilbage samtidig med, at de indgår i fællesskabet. Den nye legeplads vil blive udviklet i overensstemmelse med børnehavens værdisæt som er omsorg, anerkendelse, kreativitet og at have det sjovt.

Det omfatter projektet

Der er tale om en opskalering af den eksisterende legeplads i Bondebyens Børnehave, hvor der som et nyt tiltag etableres gummibelægning på en stor del af legepladsen i stedet for asfalt. Dette vil medføre en betydelig støjreducering, som vil skabe væsentlig bedre miljø for både børn og voksne. Herudover tilføjes en sansehave, gravemiljø, junglesti, vandbane, trampoliner, kravlerør, hoppestolper, byggeklodserne X block, kunstgræs til boldbane samt et område til hængekøjer. De allerede eksisterende faciliteter i form af klatrestativ, gynger, bålplads, sandkasse, legehuse, træer og buske bevares.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Bondebyens Børnehaves ledelse og frivillige forældrebestyrelse indgår i et tæt samarbejde og har sammen taget beslutningen om fornyelse af legepladsen, indhentet byggetilbud, søgt fondsmidler og taget kontakt til og afholdt møder med Lyngby-Taarbæk kommune, som også støtter projektet økonomisk.

Koordinering af tidsplan, aftaler og håndværkere mm. vil foregå i et tæt samarbejde mellem Bondebyens Børnehaves ledelse og frivillige forældrebestyrelse, relevante parter i Lyngby-Taarbæk Kommune og det byggefirma, der er valgt til at forestå den praktiske fornyelse af legepladsen.

Relationen til lokalsamfundet

Lokalområdets børn, der ikke går i Bondebyens Børnehave, og deres forældre får et forbedret legepladstilbud både i weekenden og på hverdage udenfor åbningstiden, hvor Bondebyens Børnehaves legeplads er den eneste legeplads i nærområdet og åben for alle. Bondebyens Børnehaves legeplads vil herved også fungere som et mødested i Lyngby-Taarbæk Kommunes gamle bydel ”Bondebyen” og bidrage til fællesskab blandt lokalsamfundets børn og deres forældre.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Tina van der Burg skrev: 26-02-2020 13:15:17

    Tiltrængt!

  • #2 Louise Rolff skrev: 29-02-2020 08:02:05

    Det her er et virkelig godt men også nødvendigt projekt. Bondebyens børnehave er en oase i den gamle Bondeby i Lyngby. Det vil virkelig være et løft, ikke kun for børnehaven men i høj grad også for lokalområdet.

  • #3 Bjørn Nielsen skrev: 17-03-2020 09:59:46

    Godt for børnene med en ngod legeplads.