Formidlingsplatform til Regelbau 411

Den gode idé

Som udstillingssted er kunsthallen Regelbau 411 velbesøgt med over 100 daglige besøgende. I øjeblikket har stedet et uforløst potentiale, når det drejer sig om at skabe aktiviteter i tilknytning til kunsthallens udstillinger samt indgå i samspil med lokale initiativer og arrangementer. Med projektet ønsker vi at skabe en mobil formidlingsplatform, der kan fungere på stedet, og som samtidig gør det muligt at etablere midlertidige pop-up mødesteder i relation til projekter og samarbejder i lokalmiljøet – til glæde for lokalsamfundet og kulturudviklingen i Struer og omegn.

Projektets fysiske rammer

Den mobile platform er tilknyttet Regelbau 411, der befinder sig i to bunkere på Thyholm i Struer. De fysiske rammer er bestemt af bunkernes rå udtryk og den vindblæste placering ud til Limfjorden. Omgivelserne sætter således naturlige rammer for projektet, når det drejer sig om at bringe det æstetiske udtryk i overensstemmelse med stedets rå og barske karakter og passe til et område, der er ladet med natur- og kulturhistorisk betydning. Med formidlingsplatformen skabes et udtryk, der forholder sig til stedets ånd og den eksisterende arkitektur.

Det omfatter projektet

I samarbejde med en arkitekt og entreprenør udarbejdes en designløsning, der indfrier projektets ønsker til funktionalitet og tekniske løsninger. I enheden integreres teknisk udstyr i form af højtalere, skærme og lys, en fleksibel indretning samt installation af el og vand. Som et centralt greb designes strukturen med udfoldelige vægge, hvorved platformen kan transformeres til en åben scene. Med gardinforhæng skabes mulighed for rumlig fleksibilitet. Endelig bevirker solceller på taget, at platformen kan fungere som en mobil, selvforsynende og bæredygtig enhed.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Bag projektet står foreningen Regelbau 411, der drives af frivillige, lokale ildsjæle i samarbejde med en kunstfaglig ledelse. I 2018 åbnede Regelbau 411 dørene for Danmarks første udstillingssted med specifikt fokus på lyd-, lys- og videokunst. Siden er området omkring Oddesund undergået en transformation fra at være en parkeringsplads til at blive et center for natur og kultur i Struer Kommune.

Relationen til lokalsamfundet

Med Regelbau 411’s mobile platform fremmes mulighederne for nye initiativer og arrangementer sideløbende med udstillingsprogrammet i bunkerne. Herigennem styrkes og udvides den lokale kulturudvikling, og der skabes grundlag for tættere samarbejde med borgergrupper og uddannelsesinstitutioner i byen. Regelbau 411 er støttet af Struer Kommune og Statens Kunstfond.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Lise-Lotte Elley skrev: 25-03-2020 21:54:24

  Jeg har kun skimmet artiklen - billedet og ideen er perfekt, dem kan der godt være mange af rundtomkring.

 • #2 Hanne Møller skrev: 26-03-2020 08:18:46

  Genial ide !!!

 • #3 Laila Bech Jensen skrev: 26-03-2020 09:28:31

  Det vil være så godt med en formidlings-palatform så de mange der besøger stedet kan få det fulde udbytte og viden om stedet.

 • #4 Christen Gade skrev: 26-03-2020 09:40:46

  Godt at bunkerne nu kan bruges til formidling af noget godt og samtidig minde om en slem tid, de “5 forbandede år”.

 • #5 Hanne Vingborg skrev: 04-06-2020 12:50:55

  Spændende projekt i et helt unikt område der i gåafstand rummer masser muligheder for natur-kultur- og historisk formidling.