Gudum Idræts- og Kulturhus, østfløj

Den gode idé

Vi skal videreføre Gudums 1000 årige historie på en bæredygtig og meningsfyldt måde, der styrker og udvikler byens livskvalitet.
Huset har været benyttet af byens og omegnens borgere nu gennem 72 år og trænger til fornyelse. Projektet er næste etape i "Udvikling af din by - Gudum"
Projektet vil give byen et tidssvarende samlingssted, hvor der nu etableres tilgængelighed for alle.
Det er utrolig vigtigt, at vi har et samlingssted, som er byens eneste sted for udvikling af det sociale liv og kulturelle arrangementer.
Gudum skal være et attraktivt bosted for såvel børnefamilier som unge og ældre.

Projektets fysiske rammer

Gudum er beliggende ca. 20 km sydøst for Aalborg og er en del af Aalborg Kommune.
Fornyelse og renovering af øst fløjen i Gudum Idræts- og Kulturhus er næste etape i Gudum bys udviklingsplan og medfører, at vi får skabt tilgængelighed for alle herunder etablering af et handicaptoilet.
De nye velisolerede vægge betyder, at lokalerne kan benyttes af byens og omegnens borgere, uden at der skal betales store beløb til opvarmning.
Projektets gennemførelse åbner op for væsentlig flere og nye typer af arrangementer i de kolde måneder, når vi for små midler kan holde huset opvarmet hele året.

Det omfatter projektet

Projektet omfatter fornyelse af den resterende del af øst fløjen indgang, garderobe og toiletter samt nyt tag på vest fløjen. For at skabe niveau fri adgang skal kælderen i øst fløjen delvis opfyldes - de nuværende gulve sænkes ca. 1,3 m, hvorefter alle rum i øst fløjen er i samme niveau.
Haveanlægget hæves med ny terrasse, hvor der naturligvis også skabes niveau fri adgang. Der etableres bålplads og ny græsplæne samt retablering af petanque bane.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Vi vil planlægge forskellige aktiviteter i samarbejde med de udførende entreprenører, som vi selv kan udføre ved frivilligt arbejde. Dette har vi også gjort ved de tidligere projekter for ny stor sal, fornyelse af Gudums pladser, nyt depot og nyt gasfyr samt fornyelse af lille sal og køkken.
Vi har således gode erfaringer med gennemførelse af lignende projekter.
Foreningen har udpeget en styregruppe bestående af Jens Ole Rasmussen, Anders Majgaard Sørensen, Peter Skytte Larsen, John Bisgaard, Dorthe Lefever Andersen og Vagn Sørensen.
Vagn Sørensen er udpeget til projektleder og kontaktperson.

Relationen til lokalsamfundet

Der er her holdt møde omkring Aalborg Kommunes landdistriktspolitik fremover samt generalforsamlinger i det lokale vandværk og ålav mv.
Hele byens og omegnens borgere benytter huset i forskellige sammenhænge. Det er her der holdes fastelavn, Sct. Hans, høstfest, juletræsfest og alle slags familie sammenkomster.
Der er f. eks. også afholdt "Bogcafe om Matador", foredrag af det lokale historiske arkiv mv. Vi har i år igangsat 2 aftenskolehold for henholdsvis yoga og madlavning, hvor vi samarbejder med AOF i Aalborg.
Vores projekt blev her i februar 2020 bevilget et beløb fra Aalborg Kommune.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Jan Brogaard skrev: 17-03-2020 14:29:47

  Som præst vil jeg gerne bede om at rette opmærksomheden om dette gode projekt med at få sidste del af Gudum Forsamlingshus gjort færdigt. Det er vigtigt for at kunne få lejet huset ud så meget så muligt, så det bliver så bæredygtigt som muligt, og på denne måde også kommer til at gøre gavn i omegnen, ligesom det tidligere har gjort, da byggematerialer var genbrug fra to gamle ”tyskerbarakker” i Fræer. Som i tidligere tider vil færdiggørelsen helt sikkert komme til at betyde meget, både direkte og indirekte for den lokale børnehave og skolen, og de mange familier, der nu kan få et rigtigt forsamlingshus at slide på igen – i skønne omgivelser. Mon ikke også det vil smitte af på interessen for at flytte herud i naturen, tæt på Aalborg og tæt på et stort naturreservat og smukke gamle historiske bygninger.

 • #2 Jonna Thomsen skrev: 18-03-2020 18:09:22

  Rigtig godt og tiltræng projekt til byens eneste samlingssted.
  Det er vigtigt, at vi i de små samfund har et samlingssted. Det giver mulighed for fælles arrangementer til gode for alle i byen.
  Ved sidste etape af renovering bliver der lettere adgang for alle når hele huset kommer ned i niveau.

 • #3 LENE FLOU skrev: 24-03-2020 19:34:49

  Super initiativ