Fra Lokalcenter til Folkehus

Den gode idé

Vestervangrådet har gang i en proces med ændring af det nuværende Lokalcenter til et Folkehus som skal være åbent og tilgængeligt for alle.
Huset skal være det lokale forsamlingshus for aktiviteter og fællesskaber bl.a. med henblik på at modvirke ensomhed

Projektets fysiske rammer

Cafe Vestervang, som er hjertet i det nuværende lokalcenter. Vi ønsker en kunstudsmykning af hovedindgang til cafe Vestervang. Hovedindgangen er gennem garagen i en bygning fra 1980èrne tegnet af Friis&Molkte. Kunstværket skal være medvirkende til at ændre caféens image som en cafe for “ældre” til en cafe hvor alle er velkomne

Det omfatter projektet

Vi søger penge til to store vægmalerier (Street Art) i Folkehusets indgang for at tiltrække opmærksomheden og vække nysgerrighed og interesse for stedet så man får lyst til at gå indenfor i cafeen og bruge stedets øvrige aktiviteter

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Vestervangrådet er en gruppe frivillige, 9 personer, som er organiseret under Magistraten for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Rådet vælges af beboerne i Vestervangområdet.

Rådet har kontaktet kunstnerduoen Thomas Brodersen og Gustav Østerheden som har udarbejdet et forslag til de to store vægmalerier.Rådet søger midler til projektet. Rådet arrangerer talrige aktiviteter som foredrag, koncerter, gå ture, spis sammen, banko, udflugter, strikkeklub, filmklub mm
Vi har tidligere søgt og fået midler til oprettelse af egen hjemmeside, samt midler til nogle af vores talrige aktiviteter.

Relationen til lokalsamfundet

Rådet arbejder efter vedtægter udarbejdet af Magistraten for Sundhed og Omsorg. Projektet er godkendt af Magistraten.

Folkehuset er samlingssted for alle interesserede beboere i lokalområdet - der bor omkring 9000 mennesker i lokalområdet

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Joan skrev: 10-02-2020 18:48:40

    To fantastiske unge mennesker med masser af talent

  • #2 S. Baumgarten skrev: 11-02-2020 15:28:07

    Jeg kan anbefale at ansøgningen imødekommes.
    Der foregår så mange arrangementer og indgangen er, som den er i dag, meget lidt pæn. Det vil være et vældig godt løft til at forbedre og udsmykke indgangen.