Mødestedet i Vejstrup

Den gode idé

I Vejstrup har vi vendt et forfald til udvikling.

15 frivillige arbejdsgrupper skaber aktiviteter, som styrker fællesskabet og tiltrækker bred opmærksomhed. Der bydes bl.a. på fællesspisning med kulinariske overraskelser, foredrag om quantecomputere og koncert med Moonjam.
Al udvikling starter i samtalen. Derfor vil vi omskabe det gamle forsamlingshus til et mødested.
Vi vil give stedet et bygningsmæssigt løft som forener æstetik, kulturarv og funktionalitet. Byggeriet skal være en del af byens grønne og bæredygtige omstilling ved at genanvende byggematerialer fra områdets forfaldne huse.

Projektets fysiske rammer

Vejstrup ligger som en smuk port til det idylliske Sydfyn, og stedet passeres af mange vandrende og cyklende turister på Øhavsstien.

Forsamlingshuset er byens eneste samlingssted, og lægger i dag ramme til en mangfoldighed af aktiviteter ved siden af at være et udlejningshus.

Huset rummer mange bevaringsværdige detaljer og vores byggeri skal fremhæve det oprindelige hus samtidig med, at det får et moderne touch.

Huset skal åbne sig med store glaspartier mod gaden, og gode udsigtsforhold skal underbygge den naturskønne beliggenhed. Byggeriet skal sikre en mere moderne planløsning.

Det omfatter projektet

Vi vil indrette en café, et stort udendørs legerum og to fleksible aktivitetsrum.
Især til turister på Øhavsstien etableres et udendørskøkken og udendørs toilet/bad. Det tilstødende gadekær skal inddrages i projektet.
Der bygges et udsigtsrepos i 2. sals højde.
Den store sal skal genskabes tæt på oprindeligt udseende med buede lofter. Der lægges særlig vægt på god akustik.
Køkken, toiletter og depotrum skal renoveres og placeres mere hensigtsmæssigt.
Der skal ske udbygning i første sals højde og oprindelige flade tagarealer skal udnyttes.

Stort fokus på grøn omstilling.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Vejstrup forsamlingshus ejes og drives af en frivillig forening.
Projektejer på "Mødestedet i Vejstrup" er Vejstrup forsamlingshus.
Bestyrelsen har nedsat en styregruppe, som har tilknyttet en kommunikations- og en fundraisinggruppe. Der købes rådgivning fra Gråbrødre arkitekter i Odense og fra en lokal fundraiser.
Alle øvrige opgaver løftes af frivillige, herunder aktiviteter, der skal bidrage til projektets finansiering.
De frivillige er i videst omfang medbyggere.
Byens frivillige har tidligere gennemført større bygge- og renoveringsopgaver i huset.

Relationen til lokalsamfundet

Projektet rammer mange kommunale dagsordener, herunder øget turisme og landsbyudvikling. Styregruppen har holdt et indledende møde med kulturudvalgsformanden, og skal fremlægge projektet for den samlede kommunalbestyrelse.

Vejstrup er en del af Landsbyklyngen Gudmekongens Land og spiller her en vigtig rolle som kulturudbyder.

Gennem en række idemøder med byens borgere, er der etableret et tæt samarbejde med husets brugere, herunder foreninger og institutioner.(Se interessentanalyse)

Mødestedet i Vejstrup tilgodeser Øhavsturismen. Vi vil derfor indlede et samarbejde med Naturturisme I/S.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Lars Andersen skrev: 17-03-2020 17:29:32

    Det se super spændene

  • #2 Hanne Albertsen skrev: 18-03-2020 07:26:51

    Fantastisk idé at huset også skal kunne benyttes af vandre- og cykelturister