Mesing Forsamlinghus for alle!

Den gode idé

Vores lokalsamfund har den unge, den gamle, den handicappede, den gangbesværede og den initiativrige beboer. Mesing Forsamlingshus er stedet hvor alle, uafhængigt af borgertype, skal kunne mødes, da det er her fællesskaberne skabes: Fællesskabet med de erfarne ældre og fællesskabet med de nysgerrige og legende børn. Alle skal have adgang til fællesskabet igennem aktiviteter arrangeret af lokale ildsjæle. Huset kan i dag ikke benyttes af gangbesværede, og derfor laver vi en tilbygning med handicapvenlige adgang- og toiletforhold samt et lyst opholdsareal: En indgang til fællesskabet for alle.

Projektets fysiske rammer

Mesing, en del af De 7 Dale, har et forsamlingshus, en klassisk rødstensbygning fra 1888, med udsigt over land, kirke og skov. Huset har 2 sale, køkken og nedslidte toiletter. Forsamlingshuset rummer vores fælles historie og foran huset står den store sten som børn og voksne i fællesskab slæbte fra den tuede mose i 1934. På stenen er indgraveret nedenstående citat for at minde fællesskabets stærke kraft:

"Mens verdens ødte kraft i gavnløs splid
drog Mesingboer enigt stenen hid.
Dens vartegn meldt til vor eftertid
at byrder løftes bedst ved fælles værk
at splid gør svag, men enighed gør stærk"

Det omfatter projektet

Der søges støtte til en 72m2 murede tilbygning i forlængelse af den store sal som matcher det eksisterende hus. Den nuværende entré flyttes væk fra den trafikerede landevej, og i stedet etableres en ny entré i tilbygningen ud mod parkeringspladsen, så der bliver en sikker adgang til forsamlingshuset. De 72m2 udnytter vi med toiletter, handicaptoilet, garderober og et lyst opholdsareal. Opholdsarealet bygges med store glaspartier og en foldedør ud til husets grønne have, så børnene kan lege, mens pølserne er på grillen.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Mesing Forsamlingshus & Borgerforening er en aktiv borgerforening, som igennem 130 år har vedligeholdt og udvidet forsamlingshuset, og som også vil være den ansvarlig bygherre. Projektet drives til dagligt af projektgruppen, som består af lokale frivillige. Hvor specialviden er nødvendig samarbejder projektgruppen og bestyrelsen med fagspecialister som entreprenør, ingeniør og arkitekter m.m. og for at sikre kvaliteten benyttes professionelle håndværkere til byggeriet. Byens borger bidrager med frivilligt arbejde til klargøring, nedrivning, reetablering af udeområdet samt løbende oprydning.

Relationen til lokalsamfundet

Vi har løbende en tæt dialog med Skanderborg Kommune, som har valgt at støtte projektet økonomisk. Vi har modtaget Landzonetilladelsen fra kommunen, og byggetilladelsen afventer kun detaljeprojekteringen. Lokalområdet har allerede bidraget til projektet, idet der er solgt folkeaktier for 102.000 kr. Mesing Borgerforening er desuden i tæt dialog med bestyrelsen for landsbyklyngen De 7 Dale, som repræsenterer ca. 2000 indbyggere samt lokale foreninger, fx Veng Lokalarkiv, Menighedsrådet og AOF aftenskole, som alle er nuværende eller kommende brugere af forsamlingshuset.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Anders Brandt skrev: 09-03-2020 18:11:13

  Gennem generationer har Mesingborgerne stået sammen om forskellige udfordringer og selvvalgte opgaver, både mere praktiske og mere symbolske på sammenhold i en svær tid. Stenen!
  Jeg kommer i forsamlingshuset, selvom jeg bor flere timers kørsel derfra, fordi her stammer min familie fra.
  Et mødested er afgørende for at et lokalsamfund kan hænge sammen og være noget i sig selv. Med placering tæt ved Skanderborg og Århus er udfordringen for at holde sammen på en landsby, som Mesing endnu større, og kvaliteten af mødestedet udfordres af de tilbud, der er i de store byer tæt ved. Det er derfor helt rigtigt set, at der skal en renovering til, og mødestedet skal være tidsvarende.
  Vi ser rundt i landet, at der er store kræfter i spil i landsbyerne, nogle fastholder et forsamlingshus, andre skaber virksomheder, der bygger på fællesskabets værdier. Det er afhængig af at der er et lokalt sammenhold.
  Projektet har min fulde støtte.

 • #2 Ingeborg Brandt skrev: 18-03-2020 19:47:43

  Dejligt at der forhåbentlig bliver mulighed for at forny og forbedre forsamlingshuset.