Åndehullet i Biersted

Den gode idé

Vi ønsker et åndehul, hvor vi kan hylde og mindes de ildsjæle, der dedikerer en stor del af deres liv til det frivillige arbejde i Biersted, og derved er med til at bevare historien og bære byens kulturarv og værdier videre til de næste generationer.

Projektets fysiske rammer

Et centralt placeret område mellem skole, skatepark og hal fremstår i øjeblikket som en uskøn knold, hvor rødderne fra nogle fældede træer stikker op.

Dette område ønsker vi at ændre til et samlingssted for unge og ældre med plads til afslapning og eftertanke.

Det omfatter projektet

Pladsen beplantes med træer og buske og der opsættes bænke, vandbassin, stensætning og mindeplader for de hædrede borgere i Biersted.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet er et samarbejde mellem fire foreninger i byen:

Lokalhistorisk forening, Borgerforeningen, Landsbyrådet og Idrætsforeningen.

Alle fire foreninger stiller frivillig arbejdskraft til rådighed ved etableringen. Der skal hjælpes med gravearbejde, bortkørsel af affald, beplantning mm.

Idrætsforeningens seniorhold (C-holdet) vil stå for vedligehold af pladsen efter den er etableret.

Relationen til lokalsamfundet

Placeringen af Åndehullet er på kommunal grund. Vi har fået tilsagn fra kommunen om, at de gerne vil afstå pladsen på ca. 6x9 meter.

Projektet er et samarbejde mellem fire foreninger i byen: Lokalhistorisk forening, Borgerforeningen, Landsbyrådet og Idrætsforeningen.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Dorte Birkmose skrev: 21-02-2020 19:56:26

    Støtter så gerne op om dette fantastiske initiativ