Nyt køkken - nye fællesskaber

Den gode idé

Uldum Forsamlingshus har fokus på at understøtte og bevare byens gode fællesskaber og relationer, som huset i årevis har lagt rammer til. Med ønsket om fortsat at kunne tilbyde alle byens borgerne attraktive og aktuelle tilbud, renoveres husets rammer løbende ved frivillig arbejdskraft. Men husets nedslidte køkkenforhold begrænser nu mulighederne for udlejning, arrangementer og nye tiltag. Navnlig projektet ”Sammen om sund mad”, hvor man mødes på tværs af alder omkring sund mad kan ikke realiseres. Ønsket er derfor at opdatere køkkenet til et driftssikkert, bæredygtigt og energivenligt køkken.

Projektets fysiske rammer

Uldum Forsamlingshus er samlingssted for 1500 borgere. I 2018 fejrede huset 130-års jubilæum og så stolt tilbage på de mange år, huset har dannet ramme om sociale tiltag og været byens samlingssted. Fællesaktiviteterne i huset er i imidlertid udfordret af dårlige køkkenforhold og dets status som værende anretter-køkken, som begrænser mulighederne for fælles events og tiltag, hvor mad indgår. Pga de dårlige køkkenforhold fravælges huset oftere som ramme for fester og arrangementer, og dets fortsatte virke som byens lokale samlingssted er truet. Et nyt køkken vil ændre dette og give indtægter.

Det omfatter projektet

Projektet omfatter nedrivning af forsamlingshusets gamle og nedslidte køkken, udvidelse af køkkenområdet, udskiftning af kloakinstallation under køkkenet, som skal komme tilbagevendende problemer med tilstoppede kloakrør til livs, nyt gulv, nye energivenlige hårde hvidevarer og opsætning af nye og tidssvarende køkkenmøbler og elementer. I valget af køkkenfirma har bestyrelsen fokus på at vælge materialer, der dels er vedligeholdelsesfrie, har en lang levetid og ikke mindst er energivenlig, så huset sparer udgifter til el.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Med bestyrelsesformanden i spidsen er alle i forsamlingshusets bestyrelse aktive for at skaffe midler til at få gennemført projektet. Der er afgivet tilbud på projektet fra Artusbyg og Jysk Storkøkken, hvor der er taget forbehold for, at alt demontering og bortskaffelse af affald samt montering af nyt køkkeninventar foretages af frivillig arbejdskraft.
Udover det kæmpe engagement i bestyrelsen, er der stor lokal opbakning fra borgerne til, at projektet gennemføres. Det er kutyme, at frivillige fra byen står til rådighed og hjælper til. Ligesom flere har støttet projektet økonomisk.

Relationen til lokalsamfundet

En gennemførelse af projektet vil have positiv indflydelse på og styrke den lokale sammenhængskraft i Uldum. Mange foreninger og aktører, som fx Uldum Højskole, benytter i dag husets lokaler til arrangementer og fester.
Projektet møder derfor stor opbakning fra foreninger og beboere i Uldum, så byens fælles samlingssted bevares mange år frem.
Derfor har man også startet en husstandsindsamling i byen, hvor der allerede er indsamlet 60.000 kr. Målet er at indsamle 150.000 kr. til at finansiere projektet.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Conny Bank skrev: 22-01-2020 07:10:58

  Ja og på nuværende tidspunkt er husstandsindsamlingen oppe på 60.000 kr.
  Flot Uldum og vi takker mange gange

 • #2 Claus Thaisen skrev: 26-01-2020 11:44:50

  Uldum Forsamlingshus er et veldrevet kulturelt kraftcentrum for unge og ældre i landsbyen, - ja for hele lokalområdet.
  En modernisering af køkkenet vil være med til at fremtidssikre huset og gøre det endnu mere attraktiv at besøge 👍
  Støt op om projektet👍