Ødis Søpavillon

Den gode idé

At skabe et nyt fælles mødested i landsbyen til gavn for både daginstitutioner, den lokale skole, det lokale plejehjem, spejderne og de lokale borgere, som bare ønsker at gå en tur i den smukke natur omkring Ødis Sø. At skabe et attraktivt samlingssted, der kan danne fremtidig ramme om landsbyfællesskabet, og som kan understøtte den fortsatte udvikling af landsbyen.

Projektets fysiske rammer

Projektet omkring Ødis Søpark handler om udvikling og etablering af et nyt fælles mødested for alle I landsbyen. Ødis Søpark skal være stedet hvor der er plads til alle; skoleeleverne I forbindelse med biologi undervisning, børnehavebørnene, der går på krible-krable-opdagelse, den lokale spejdertrop, motionisterne eller hundelufterne, der bare er ude på en aften-gå-tur. Stedet skal kunne benyttes af alle i det daglige, ligesom ambitionen er, at det fremadrettet skal danne ramme om de årlige landsbyarrangementer, som fx sankthans, børnedyrskue og juletræstænding.

Det omfatter projektet

Etablering af Søparken og ikke mindst Søpavillonen vil kunne danne ramme om de mange aktiviteter og tilbud, vi har i byen, sikre et samlingssted for landsbyens borgere og dermed understøtte og styrke fællesskabet blandt de mange lokale ildsjæle. Herudover vil det med sin centrale placering i landsbyen, direkte ned til søen, som landsbyen er kendt for, være med til at manifestere landsbyen og den udvikling, vi gennemgår. Pavillonen vil, ud over at fungere som samlings- og opholdssted, også få funktion af udkigstårn og formidlingspost i tilknytning til de mange naturværdier, der er i og omkring søen.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Lokalrådet ØBØF (Ødis Bramdrup, Ødis og Fovslet) er områdets kontakt til og talerør til Kolding Kommune. Sammen med de 20 andre landsbyer i Kolding Kommune indgår Lokalrådet ØBØF i såvel Kontaktforum som Landsbyforum, der har til formål at sikre, at der fortsat sker udvikling i landsbyerne i kommunen. Lokalrådet tager udelukkende initiativer, der er til gavn for fællesskabet og er tovholdere på flere fælles traditioner.

Lokalrådet bygger på frivillighed og består af seks medlemmer, der vælges for to år ad gangen. To suppleanter vælges for et år ad gangen.

Relationen til lokalsamfundet

Noget af det Ødis Sø er særlig kendt for er dets rige fugleliv. Her er observeret over 200 forskellige arter, hvorfor søen er et velkendt udflugtssted for mange fugleinteresserede. Derfor har lokalrådet blandt andet rettet henvendelse til Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Fugleværnsfonden med henblik på en interessetilkendegivelse/etablering af et samarbejde.

Derudover har den lokale skole, der ligger som nabo til søen, også udtrykt stort begejstring for projektet, da de ser gode muligheder for at udnytte pavillonen i dagtimerne og flytte undervisningen ud af klasselokalet.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Inge m Thomsen skrev: 14-03-2020 12:04:23

  Fantastik projekt

 • #2 Anna Jørgensen skrev: 16-03-2020 21:27:23

  Super projekt, det vil være et godt aktiv for lokalområdet

 • #3 Birthe Lindholm skrev: 19-03-2020 12:18:32

  Rigtig spændende projekt 👍 held og lykke med det 🤗🤗

 • #4 Claus Mørkøre skrev: 19-03-2020 12:24:32

  Vi har behov for aktiviteter, initiativer Og ildsjæle. Dette projekt har det hele, og vil blive et fantastisk samlingssted for alle generationer i vores dejlige lille landsbysamfund.

 • #5 Dorthe skrev: 20-03-2020 10:19:23

  Ville være skønt med sådan et samlingssted ved vores smukke sø.
  Det ville gavne sammenholdet og interessen for Ødis.

 • #6 Allan skrev: 26-03-2020 04:54:04

  Dette fantastiske projekt vil blive et godt samlingspunkt og være med til at gøre det skønne område endnu skønnere. Stedet hvor man kan stå og nyde den flotte natur og søen, samt mødes med folk.