"Samlingsstedet"

Den gode idé

"Samlingsstedet"
I Lystrup IF – Fodbold er vi opsatte på at skabe gode og moderne rammer for vores klubliv og vores fodboldaktiviteter. Vi ønsker at skabe fællesskab og samvær i klubben – hele året – og for alle vores 750 medlemmer. Devisen er, at ”fodbold spilles bedst udendørs – hele året – og af alle”.
Men faciliteterne halter, og det vil vi gøre noget ved!
En miljøvenlig kunstgræsbane i sammenhæng med vores klubhus vil blive samlingsstedet for aktiviteter, fællesskab, samvær, liv og glade dage - både inde og ude - særligt i vinterhalvåret. For børn, unge, vokse, handicappede og seniorer.

Projektets fysiske rammer

Kunstgræsbanen skal anlægges på vores nuværende grusbane. Denne er placeret meget tæt på klubhuset og denne sammenhæng ønsker vi at udnytte til at skabe "Samlingsstedet".
Nye regler i Aarhus Kommune betyder at kunstgræsbanen skal rykkes 10 m mod syd for at kunne overholde regler om støj. Denne rykning betyder en meromkostning på anslået 500.000 kr. til jordarbejde og flytning af de nuværende lysmaster. Banen er placeret mellem Lærkehaven og Elmehaven, og vi er optaget af at skabe bedst mulige vilkår for naboerne i forhold til vores banelys. Derfor ønsker vi at bruge moderne LED belysning.

Det omfatter projektet

Den nuværende grusbane er etableret med dræn. Disse skal tjekkes for holdbarhed. Hegn skal opsættes hvor det mangler i forhold til den nuværende grusbane. Klubhuset skal udvides med depotområder for at kunne håndtere den større aktivitet som "Samlingsstedet" medfører. Cebra-arkitekterne har allerede tegnet denne udvidelse.
Banen skal flyttes mod syd for at overholde nye regler for støj. Dermed skal et nyt jordområde forberedes til kunstgræs, ligesom lysmasterne skal rykkes. Specialister på områder jord, kunstgræs, lys og hegn er inddraget i den samlede prissætning.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Klubbens bestyrelse er det "bestemmende led". Styregruppen består af klubbens formand og næstformand, en forælder og en rådgiver. Rådgiveren laver "alt" arbejdet som cleares med klubbens formand. Dette for at skabe en kommandovej, der kan tage hurtige beslutninger.
Sponsorløbet den 1.3 var på initiativ af en fodboldmor, der planlagde og stod for selve arrangementet. Adskillige andre forældre og klubfolk blev involveret, og sponsorløbet indsamlede 131.351 kr. Stemningen var euforisk.
Juletræssalget i 2019 gav anledning til en donation til projektet på 100.000. Frivillige stod for salget

Relationen til lokalsamfundet

Aarhus Kommune støtter projektet med 3.600.000 kr.
Frivillige hjælper til med stort og småt; Sponsorløbet, Juletræssalg, sponsorudvalg. Økonomisk støtte fra Lions Club Lystrup, lokale virksomheder som tandlægen, boligforeninger og produktionsvirksomheder. Derforuden har vi meget stor aktivitet på vores Facebook-side med mere end 1000 følgere.
Anlægget er et yndet tilholdssted for motionsløbere og hundeluftere udover stor fodboldaktivitet fra vores 750 medlemmer. Den lokale Idræts-SFO ønsker at kunne benytte kunstgræsbanen udenfor normal fodboldtræningstid.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Aida skrev: 25-03-2020 14:00:19

    Den vil bringe meget glæde her i Lystrup ☺️