Samvær og udvikling i Ledøje

Den gode idé

Ledøje ligger vest for København. Byen har ca. 800 indbyggere, hvoraf 150 er børn og unge. Byen mangler et mødested for byens børn og unge, og har dertil et ønske om at bygge bro til byens lokale skole, Naturskolen, som er en dagbehandlingsskole for børn med diagnoser.

Vi vil skabe plads til leg og udvikling, ikke kun for byens børn og unge, men også for skolens elever. Derfor ønsker vi et neutralt mødested. Med plads til at mødes i trygge rammer, og lære hinanden at kende som andet end "dem fra den anden skole". Vi ønsker derfor at etablere en multibane med plads til boldspil og leg.

Projektets fysiske rammer

Banen skal etableres i smørhullet af byen, og være tilgængelig for både skoleelever og lokalsamfund. Pt. er der anlagt en legeplads som i nogen grad benyttes, men en ny bane vil tiltrække flere folk, og vil agere fælles mødested for mange af byens indbyggere.

Banen skal være tilgængelig i alle døgnets timer, og kan på den måde agere samlingspunkt for Naturskolens elever, byens børn og unge samt alle byens indbyggere i det hele taget.

Det omfatter projektet

Der søges økonomisk støtte til etablering af banen.
Området vil blive opfrisket og fornyet, og der vil ligeledes blive etableret overdækkede opholdsområder.
Tilbud på etablering er indhentet, ligesom frivillige kræfter står klar til at træde til. Vi har et etableret samarbejde med AskovFonden som er en non-for-profit organisation (NGO) som driver Naturskolen. AskovFondens afdelinger har et netværk af frivillige som vil byde ind med sit engagement og igangsætte aktiviteter og events der vil fremme brobygning mellem skolens elever og byens unge.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet har til hensigt at samle lokalbefolkningen i Ledøje, og trækker derfor tråde til alle børn, unge og ældre i området. Ledøje Bylaug har med Naturskolen som støtte, iværksat organiseringen af banen, hvilket vil sige at vi i fællesskab har undersøgt muligheder for etablering, indhentet tilbud, og vil i tæt samarbejde afvikle aktiviteter fremadrettet.

Ledøje Bylaug støtter med formidling, planlægning mv. Askovfonden støtter med personale fra Naturskolen til at støtte eleverne, organisering af frivillige til udvikling af brobyggende events og aktiviteter. Læs mere: www.askovfonden.dk

Relationen til lokalsamfundet

Ledøje by er en landsby, som prøver at give alle aldersgrupper mulighed for at være aktive i deres dagligdag. Da byen ikke er stor er det svært at tilbyde særligt store børn og unge aktiviteter.
Vi sætter stor pris på, at vores lokalmiljø er multifunktionelt. I en by som Ledøje, vil en multibane betyde mere end i andre byer.En multibane vil kunne samle byens børn og unge og vil kunne give dem et sted at mødes, og noget at mødes om. Derudover vil en multibane understøtte børnenes og de unges mulighed for at mødes på tværs af aldersgrupper og danne nye venskaber.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Kezia skrev: 19-03-2020 14:01:26

  Så vigtigt!

 • #2 Kristina Bodenhoff skrev: 23-03-2020 07:57:30

  Det er et fantastisk initiativ der vil være med til at skabe liv og fastholdelses til lokalsamfundet

 • #3 Jette Cailloux skrev: 24-03-2020 17:31:01

  Det ville bare være så fedt at få et sted for de unge her i Ledøje.

 • #4 Jk Jensen skrev: 25-03-2020 11:00:07

  For fremtiden skyld, få dem ud 🏀⚽️🥎⚾️🏐🎾🥅🥅