Tårnet i Hammer Bakker

Den gode idé

For at skabe et smukt vartegn for området i Aalborg Kommune og for Landsbyklyngen "Rundt om Hammer Bakker" besluttede en gruppe fra samrådene i byerne omkring Hammer Bakker at arbejde med ideen om at etablere et formidlings- og oplevelsesprojekt for vandtårnet, hvorfra besøgende kunne nyde en super udsigt over området og Limfjorden. En nystiftet forening fik i 2017 brugsretstilladelse til vandtårnet. Vi har derefter afdækket ideer og visioner for spændende aktiviteter i og omkring tårnet via to velbesøgte workshops.

Tårnet i Hammer Bakker blev i 2018 støttet gennem Underværker. Dengang som et forprojekt, hvor støttebeløbet gik til udvikling af konceptet for tårnet, aktiviteter, offentligt tilgængelighed og den arkitektonisk løsning. Ildsjælenes arbejde bar frugt og Tårnet i Hammer Bakker er idag støttet som et udviklingsprojekt i fuld skala.

Projektets fysiske rammer

Frem til 2013 har tårnet med højdebeholder tjent som trykskabende vandtårn for vandforsyning af det store institutionsområde i Hammer Bakker. Det blev taget ud af drift i 2013 og erstattet af trykforøgerpumper.

Vandtårnet har en højde på 24,3 meter og er bygget på et af de højeste steder i Bakkerne. Tårnet er bygget i 1939 og tegnet af arkitekterne C.F. Møller og Kaj Fisker. Bygningen har gennem alle årene været flot vedligeholdt udvendigt af de offentlige ejere, men indvendigt vil en ny anvendelse fordre, at en ny trappe bliver etableret.

Det omfatter projektet

Ombygningen indebærer, at betondækkene ved taget og i bunden af vandtanken skal gennembrydes og dele af tankvæggene fjernes. Herefter skal der etableres en ny trappe indvendigt mellem terrændæk og tagdæk.

På trappereposer og i tidligere vandtank vil formidlingen af natur og kulturhistorie betyde, at der her bliver etableret infoskærme og projektorer, så at ca. 5x5 meter af den tidligere tankvæg kan anvendes som storskærm til en "minibiograf".

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Den frivillige forening organiserede sig med en bestyrelse, et udvalg der havde kontakten til de kommende brugere, et udvalg der tog sig af samarbejdet med arkitekt og ingeniør samt udbud i.f.m. ombygningen af tårnet.

Fundraising og PR tager bestyrelsesmedlemmer sig af. Den kommende driftssituation var med som et fast punkt på vores bestyrelsesmøder. Deltagerne i vores workshops i maj måned 2017 og igen i 2019 gav klart positive tilbagemeldinger omkring projektet.

Relationen til lokalsamfundet

Foreningen har et almennyttigt formål, idet vandtårnet er et aktivitetssted, der danner ramme om kulturelle oplevelser, kreativ selvudfoldelse samt socialt samvær.

Projektet opstod med udgangspunkt i samarbejdet mellem samrådene omkring Hammer Bakker, Vestbjerg, Sulsted, Tylstrup, Ajstrup, Grindsted-Uggerhalne Langholt og Vodskov.

Aalborg Kommunes Park- og Natur overvejer at etablere en formidlingsudstilling om naturen og geologien i Hammer bakker. Der er stor interesse fra vores lokale folkeskoler og ungdomsklubber.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Ole Schwarz skrev: 17-03-2020 15:29:34

  Flot gammelt tårn
  Der er en helt super udsigt fra toppen
  Støt dette projekt

 • #2 Birthe Nørskov skrev: 17-03-2020 17:34:38

  Det vil give en fantastisk udsigt til hele Hammer Bakker.
  Murværket er i en rigtig god stand og tårnet er bevaringsværdigt.

 • #3 Dan Ole Faaborg skrev: 18-03-2020 07:49:30

  Dette bliver en flot og trestjernet turistattraktion - samt et godt sted for borgerne at mødes!

 • #4 Aase Kvolbæk skrev: 18-03-2020 17:53:19

  Hej
  Hvor er det et spændende projekt, som kan komme mange til gavn.
  Et spørgsmål, bliver der etableret en elevator så barnevogne, kørestole mv kan komme op i tårnet?
  Mvh
  Aase Kvolbæk

 • #5 Knud Larsen skrev: 18-03-2020 18:25:29

  Et rigtig spændene projekt for Hammer Bakker og Vodskov til gavn for hele Nordjylland

 • #6 Peter Lindholt skrev: 18-03-2020 19:36:46

  Projektet i vandtårnet er meget vigtig for Hammer Bakker især i forbindelse med naturgenopretningsprojektet, hvor der kommer megen aktivitet i området.

 • #7 benta sørensen skrev: 19-03-2020 11:44:58

  Et fantastisk projekt, det vil tjene området som et unikt tiltag til de smukke Hammer Bakker. Udsigt,
  center for formidling om området m.v.

 • #8 Ulla Ringgren Nielsen skrev: 22-03-2020 14:24:00

  En vidunderlig idé til en naturoplevelse. Jeg ville ønske, at tårnet blev udformet så også gangbesværede og kørestolsbrugere kan nyde den fantastiske udsigt.

 • #9 Svend Erik Mikkelsen skrev: 24-03-2020 22:21:14

  Det bliver så GODT når dette projekt bliver fuldført. Fuldført bliver det jo aldrig, og skal ikke blive det, for det skal gerne blive et sted der løbende udvikler sig.
  Det kan blive et fantastisk udgangspunkt for mange forskellig artede naturoplevelser. Jeg, som autodidakte naturformidler vil meget gerne bruge stedet. Både omkring geologi og landskabsdannelse, om fugle, om sommerfugle og guldsmede hvor Hammer Bakker med Danmarks Naturfond arealer rummer en national væsentlig lokalitet.
  Det vil være oplagt at landsbyklyngerne i samarbejder med byernes skoler, samarbejder om at bruge tårnet som formidlingssted i flere fag og aktiviteter. I landsbyen Langholt, hvor jeg bor, har vi etableret kontakt med vores lokale skole om samarbejde. I første omgang omkring vore nye landsbyhave, men også meget gerne omkring tårnet.

 • #10 Runa Christensen skrev: 24-03-2020 22:36:09

  Spændende projekt!

 • #11 Steen Bækgaard-Sørensen skrev: 26-03-2020 08:53:32

  Hammer Bakker er i forvejen et vartegn for vores område. Naturgenopretningen bringer Hammer Bakker i en liga for sig. Her kommer Vandtårnet til fuld nytte. Vi kan blive informeret om områdets herligheder og vi kan se det alt sammen fra højeste punkt plus 25 meter. Jeg glæder mig til, at dette fantastiske projekt bliver en realitet.

 • #12 Poul Dahl skrev: 29-03-2020 12:30:51

  Flot projekt!

 • #13 Liselotte Lohmann skrev: 12-04-2020 12:23:31

  Fantastisk projekt, som jeg gerne vil støtte og glæde mig til at se færdigt.