Uderummet - og den åbne idrætshal.

Den gode idé

Vi har skabt en nyfortolkning af den klassiske idrætshal med fokus på de udendørs arealer og sammenhængen mellem ude og inde.

Det samlede projekt vil favne andre idrætsaktiviteter, end de mere skemalagte, der normalt foregår indendørs i hallen.
Projektet vil motivere dem, der normalt ikke ‘tilmelder’ sig til aktivitet en fast ugedag, til selvorganiseret bevægelse, så flere grupper kommer i spil til en sund hverdag.

Indretningen af Uderummet er multifunktionel og kan anvendes på flere forskellige måder og til flere forskellige formål.

Projektets fysiske rammer

ØSVN Hallen i Øster Starup trænger til et løft. De fysiske faciliteter svarer ikke på nutidens behov for et uformelt samlingssted med aktivitet, bevægelses og sociale fællesskaber i fokus.
Forslaget udnytter de stedlige potentialer og fremstår som et stiliseret fjeldlandskab, et multifunktionelt udendørs aktivitetsrum, der indbyder til samling og aktivitet for alle aldersgrupper - et fælles mødested, der indbyder til at ‘hænge ud’ og være sammen omkring en række af uformelle aktiviteter.

Uderummet hægter sig på den eksisterende hal og binder nyt og gammelt samt ude og inde sammen.

Det omfatter projektet

Projektet arbejder med flere etaper (vi ansøger om hjælp til etape 1):

1. Foyeren - tilbygningen
Uderummet hægter sig på gavlen på den eksisterende hal og fremstår som en
transparent buffer mellem inde og ude.

2. Adgangsstrøget:
Den fornemmeste rolle er at danne tilgængelig adgangsvej og invitation ind i området samt at skabe en opholdszone mellem foyeren og ned mod græsarealet.

3. Klippen:
Midt i Uderummet rejser en kantet og kunstig klippe sig med triangulerede betonflader. Imellem fladerne kan der opstå sprækker, hvor beplantning kan få lov at finde plads, som et alpin landskab.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Vi har skabt projektet gennem tæt og løbende dialog med alle aktørerne omkring hallen: Skolen, lokalrådet, idrætsforeningen og andre foreninger i området, naboerne, områdets borgere og hallens brugere.
Det er ØSVN-Hallens frivillige bestyrelse, der optræder som ansvarlig bygherre og som involverer frivillige kræfter på en lang række områder, som skovrydning, jordarbejde, nedbrydning, indretning, maling mm.
Vi har tidligere med succes gennemført store arrangementer og vedligeholdelses opgaver ved hjælp af frivillig indsats.

Relationen til lokalsamfundet

Lokalområdet består af flere mindre landsbyer. ØSVN-hallens placering i midten af Gravens, Øster Starup og Ågård samler området med en central placering ved skolen og dermed også et naturligt samlingspunkt for hele området.
ØSVN-hallen tilbyder idag i overensstemmelse med Vejle kommunes anbefalinger elektronisk adgang til alle faciliterer.
ØSVN-hallens største kunder er idrætsforeningen og skolen. De er repræsenteret ved alle møder, som handler om hallens udvikling og drift.
Som Vejle kommunes lokale repræsentant har vi også lokalrådet, som aktivt støtter og bidrager til projektet.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Kent Graversen skrev: 11-02-2020 22:14:21

    Hallen trænger gevaldigt til en opgradering så man kan kun glæde sig.

  • #2 Lars Schmidt skrev: 11-02-2020 22:50:29

    Et nyskabende projekt som med enkle arkitektoniske greb revitaliserer en ældre, traditionel idrætshal, som giver områdets centrale samlingssted et nyt tidssvarende og indbydende udtryk med appel til aktivitet.

  • #3 Peter Gøttig skrev: 12-02-2020 18:31:04

    Et projekt som vil blive et stort aktiv i områdets lokalsamfund, en idrætshal som kan mere end blot være en boldbane.