VOB - Dit lokale mødested

Den gode idé

Lolland Kommune har gennem flere år arbejdet med en masterplan for kultur- og fritid, bl.a. for at få "samlet flest mulige aktiviteter på færrest mulige matrikler". Det betyder for Vindeby Forsamlingshus, at brugerskaren er blevet fordoblet - med udsigt til at endnu flere vil ønske at gøre brug af faciliteterne.

Samarbejdet aktivitetsgrupperne imellem er på plads, tilbage står at få foretaget den nødvendige ind- og udvendige tilpasning af faciliteterne, så vi kan rumme det stadigt stigende antal aktiviteter og brugere.

Vi har ideerne, men ikke de finansielle muligheder for at gennemføre.

Projektets fysiske rammer

Vindeby Forsamlingshus er en ældre bygning beliggende tæt ved kunstneren Richard Winthers Hus, gadekæret og Vindeby Kirke. Oprindeligt rummede huset forskellige idrætsforeninger, hvilket en samling af udstillede pokaler illustrerer. Miljø- og lokalhistorie er i høj grad en del af huset, der nu bl.a. fungerer som mødested for Vindeby-Onsevig Borgerforening, lige som det er muligt at leje lokalerne til private fester. Vi ønsker at bevare husets mangeårige miljø, men også at gøre det mere rummeligt og funktionelt, samtidig med at vi opnår en bedre rentabilitet.

Det omfatter projektet

Fra en længere ønskeliste for forbedringer af huset har vi sat fokus på tiltag, der tilgodeser miljøet, reducerer vedligehold og åbner op mod haven.
1. Nyt tag på den resterende halvdel af huset, så vi undgår fugtskader p.gr.a. utætheder. Det vil også forskønne huset.
2. Udskifte vinduer/døre, der er meget utætte, hvilket giver meget vedligehold og et stort el-forbrug til varmepumperne. Samtidig erstatte et af de store vinduer på havesiden med en dør, så der bliver fri adgang til de grønne arealer.
3. Anlægge en stor terrasse på husets haveside.
4. Øge funktionaliteten i køkkenet.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

- Overordnet ansvarlig for projektet er bestyrelsen for Vindeby-Onsevig Borgerforening med formanden som ansvarlig projektleder.
- Der foreligger separat håndværkertilbud fra en håndværker for hver enkelt fase i projektet.
- Nedrivning og bortfjernelse af eksisterende materialer foretages af frivillig arbejdskraft.
- Etablering af terrassen udføres af frivillige. Gelænder udføres af et smedefirma.
- Vedligeholdelse af huset (maling, indretning af 1.salen, bortfjernelse af en gammel oliekamin etc.)er gennem alle årene udført i foreningsregi af frivillige.

Relationen til lokalsamfundet

- Formanden har til stadighed nær kontakt med kommunen f.eks. om ændringer i masterplanen, nye tiltag omkring sociale aktiviteter etc.
- Kommunen er orienteret om planerne og har givet tilladelse til anlæggelse af en terrasse.
- Vi lægger vægt på at være involveret i frivilligt arbejde, der fremmer det sociale miljø. Senest har vi etableret samarbejde med grupper fra Købelev Kulturcenter.
- Vi har planer om et samarbejde med borgerforeningen i den nærliggende landsby.
- Vi har planer om at forfatte en brochure om husets aktiviteter og distribuere denne i et større område.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 ellis nielsen skrev: 16-03-2020 14:34:38

  fantastisk initiativ. det er jo vores samlingssted.

 • #2 Birthe Christiansen skrev: 16-03-2020 23:28:28

  Godt for vores område og fællesskabet

 • #3 Jens Christiansen skrev: 16-03-2020 23:48:02

  Jeg krydser fingre for hele projektet.

 • #4 Jens Christiansen skrev: 17-03-2020 06:35:41

  Jeg krydser fingre for hele projektet.

 • #5 Inge Kiilerich skrev: 17-03-2020 14:36:13

  Jeg kan varmt anbefale at dette projekt, båret af lokale ildsjæle får fondens støtte. Det vil være en berigelse for rigtig mange boregere i et af landets tyndt befolkede områder, at få udbygget muligheden for et øget fællesskab hvor sammenhold i centrum. Det vil komme til at udvikle området og har potentiale til at tiltrække gæster langvejs fra.

 • #6 Janne skrev: 17-03-2020 16:38:37

  I kan muligvis også søge LAG-midler; www.livogland.dk

 • #7 Merete Klein skrev: 17-03-2020 21:51:02

  Jeg vil gerne vise min støtte til projektet fordi det er vigtigt at skabe attraktive samlingssteder alle steder i landet selv om Coronavirussen aktuelt sætter den slags på stand by...

 • #8 Per L. Christensen skrev: 17-03-2020 23:22:29

  Et fremragende projekt, drevet af ildsjæle, som igennem en lang årrække har lagt en stor indsats for lokalområdet og dynamikken i samme. Netop i den forbindelse er Vindeby Forsamlingshus et centralt omdrejningspunkt. Jer kan kun anbefale projektet.

 • #9 Marianne Øst skrev: 18-03-2020 09:05:05

  Uden et velfungerende forsamlingshus, ingen borgerforening, intet talerør, ingen sociale aktiviteter.
  Jeg bakker fuldt og helt op!

 • #10 Lone Hovmand skrev: 18-03-2020 13:43:34

  Det er nu vi skal stå sammen i de små lokale
  samfund, alt bliver lukket ned omkring Vindeby
  forsamlingshus, og der kommer nye tiltag, derfor
  vil forbedringer og nytænkning kommer mange
  borger tilgode i Vindeby forsamlingshus.

 • #11 carsten skrev: 18-03-2020 13:50:28

  Super godt og udbredende rigtigt 👍

 • #12 Alex Bærtelsen skrev: 18-03-2020 14:01:40

  Giver min fulde støtte til projektet for miljø og fælledskabets skyld

 • #13 Carsten Blom Hansen skrev: 18-03-2020 14:47:11

  Vi må alle støtte alle initiativer for at holde huset i gang, så vi kan blive ved at have et sted at mødes.

 • #14 Søren G. Nielsen skrev: 18-03-2020 14:50:53

  Prisværdigt arbejde.
  Glæder mig til at komme på besøg.

 • #15 Mogens bloch skrev: 19-03-2020 09:15:20

  Da Lollands kommune lukker kommunens mødesteder ned, er det vigtigt med et godt privat alternativ

 • #16 Clara Øst skrev: 19-03-2020 10:18:47

  Vigtigt!

 • #17 Carina Christiansen skrev: 20-03-2020 15:18:42

  Skønt forsamlingshus med en stærke frivillige, som fortjener nogle midler til at søsætte de gode ideer, der kan videreudvikle stedet.

 • #18 Lars Renner Mortensen skrev: 20-03-2020 20:28:22

  I denne udi danevangens yderste elendighed gør Gymnastikhuset (nuv borgerhus) den forskel at vi kan mødes uden ay skulle køre til Kbh, Naksov mv

 • #19 Lars Renner Mortensen skrev: 20-03-2020 20:29:02

  I denne udi danevangens yderste elendighed gør Gymnastikhuset (nuv borgerhus) den forskel at vi kan mødes uden ay skulle køre til Kbh, Naksov mv

 • #20 Annette skrev: 21-03-2020 11:11:38

  Det er et samlingspunkt for mange i et tyndt befolket område, hvor skoler og foreningslokaler lukkes ned.

 • #21 Allan Bruun skrev: 22-03-2020 16:05:56

  Kan kun tilslutte mig dette gode initiativ , uden et samlingssted , bliver det svært at udvikle byen 👍

 • #22 Per B. Christensen skrev: 08-06-2020 10:10:18

  Tillykke.
  Godt at Realdania har blik for sådanne projekter.
  Det medvirker til at Vindeby Forsamlingshus bliver et endnu mere centralt samlingssted for områdets beboere - og så vidt jeg forstår ikke kun dem der bor i Vindeby.
  Jeg har mange gode barndomsminder om huset, hvor min mormor Valborg Rasmussen var bestyrer i en lang årrække.
  Held og lykke til Jens, Birthe, Zenia og alle de andre gode folk i Vindeby.