Voel Multihus - Fælles om fremtiden

Den gode idé

Målet er at skabe et fælles mødested - landsbyens hjerte, hvor man kan mødes på tværs af interesse, alder og fysiske formåen.
Byen vokser, og vi mangler et hus med fleksible multirum, hvor byens borgere selv har indflydelse på, hvad der sker. Rum og rammer, der inviterer til uformelle og spontane aktiviteter. Vi ønsker at samle alle foreninger og grupper under et tag - et sted hvor man kan opsøge fællesskabet uanset om man spiller håndbold, har brug for lektiehjælp eller gerne vil lære at fotografere. Her er det netop forskelligheder, der skaber værdi.
Vi er fælles om at skabe fremtiden!

Projektets fysiske rammer

Multihuset skal bygges til de eksisterende Voel Haller, der ligger lige ved forsamlingshuset og børnehaven, tæt på Voel Skole og friskolen Klippen. Hallerne bruges primært af den lokale håndboldklub og de to skoler, men ved at modernisere og udvide eksisterende faciliteter med et multihus og en hal mere, vil der være plads til at imødekomme foreningernes og borgernes ønsker om flere forskellige slags idræt- og kulturaktiviteter samt mere socialt samvær.
Faciliteterne skal skabe en naturlig sammenhæng med det omkringliggende udendørs område, så inde- og udeliv forenes.

Det omfatter projektet

Hjertet + multisal ca. 1.000m2
Projektet indeholder en tilbygning med et multihus, der rummer et café- og opholdsområde (hjertet) som skal forbinde de eksisterende Voel Haller med en multisal og en hal mere. Husets hjerte er et åbent område, hvor der er indkik til tilstødende lokaler samt udgang til det grønne område.
Voel Hallerne er kommunalt ejede, og vi er i en positiv dialog med Silkeborg Kommune, der bakker op om et multihus i Voel.
Foreningen Voel Multihus arbejder på at indsamle midler til multihusdelen, og den nye hal søges finansieret af Silkeborg Kommune.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Foreningen er dannet i 2017 med det formål at arbejde for et fælles mødested i Voel - for at fremtidssikre landsbyen. Bestyrelsens medlemmer er også engagerede i lokalråd og andre lokale foreninger. Projektet har lokale frivillige organiseret i forsk. arbejdsgrupper.
Vi fungerer allerede som katalystor for borgernes ønsker og idéer og har på initiativ fra borgere det sidste år afholdt flere holdaktiviteter og events som eks. bueskydning, triathlon, børnedans og e-sport.
Lokale frivillige står for salg af genbrug samt flaskepant indsamlinger for at indsamle midler til støtte for Voel Multihus

Relationen til lokalsamfundet

Foreningen Voel Multihus har stor opbakning i lokalsamfundet med ca. 650 medlemmer. Vi arbejder tæt sammen med foreninger og institutioner i landsbyen, hvor der er tradition for at udvikle lokalsamfundet via frivillighed. Borgerne og foreningerne er kommet med deres idéer til multihuset.
Et multihus vil kunne rumme alle byens interessenter. Borgere i Voel og omegn kan mødes til fælles samvær og få nye bekendtskaber - et større netværk
Gevindsten på lang sigt er et trygt og inkluderende fællesskab, der mindsker ensomhed samt styrker borgernes sundhed og livskvalitet

#fællesomfremtiden

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
 • #1 Jesper Korsholm skrev: 09-02-2020 19:55:02

  Et initiativ der vil understøtte et bredt ønske om at fastholde, udvide og bygge bro mellem sport og sociale initiativer i et lokalsamfund, der gennem sporten også samler udøvere fra et stort opland i og omkring Silkeborg.
  Voel er en by i udvikling båret af sammenhold, en høj grad af virkelyst og frivillighed. Et multihus vil både kunne fastholde denne tendens og sikre en fortsat sportslig udvikling med mere haltid til både elite-og breddesporten.

 • #2 Rune skrev: 09-02-2020 21:06:19

  Det ville have ekstrem betydning for både byens borgere, byens/samfundets fremtid for ikke at sige området foreningsliv, som oplever ekstrem stor mangel på halkapacitet.

 • #3 Sune skrev: 10-02-2020 08:42:50

  Super godt initiativ der vil bringe endnu mere glæde, fællesskab og samvær til en fantastisk by i vækst.

 • #4 Hanne Arp skrev: 10-02-2020 08:52:23

  Voel er pt. hurtigtvoksende, og har brug for dette projekt. Styregruppen gør et kæmpe stykke arbejde og de og alle beboere i Voel fortjener støtten

 • #5 Carina Sebald skrev: 10-02-2020 09:19:48

  Håber, at hele projektet lykkes, Voel er en super fantastisk by, med mange ildsjæle og frivillige, der bruger deres fritid på vores børn, det vil jeg gerne støtte op omkring.

 • #6 Heidi Simonsen skrev: 10-02-2020 13:16:56

  Det projekt bliver til en uvurderlig værdi for borgere i Voel 🙏🏼❣️

 • #7 Christina Dam skrev: 10-02-2020 13:23:49

  Det er et fantastisk projekt og i takt med byen vokser i en fart der sjældent er set - SÅ er det her multihus en vigtig brik - mange mennesker = mange forskellige fritidsinteresser og mangfoldighed. Derfor skal vi have et multihus 👍❤️

 • #8 Ann-Britt Oxholm Jensen skrev: 10-02-2020 14:34:42

  Voel Multihus

  Aktiviteter:
  Motion, Musik og kultur for alle: børn, unge, voksne og ældre - og på denne måde skabe:

  Fællesskaber:
  På tværs af generationer for borgerne i (og omkring) Voel, så der bliver endnu større:

  Mulighed:
  For at føle sig som en del af noget større, en del af lokalsamfundet og dermed:

  Tage ansvar:
  For hinanden og herved højne trivselen for den enkelte.

  Trivsel:
  Er med til at give livskvalitet

  Bedre livskvalitet:
  Mindre sygdom - som i sidste ende giver færre udgifter (skulle man tænke økonomisk)....


  WHAT’S NOT TO LIKE?
  I vores husstand ville vi gøre godt brug af Multihuset og håber, det bliver en realitet.

 • #9 Jan Jacobsen skrev: 10-02-2020 14:52:30

  Jeg håber virkelig at det lykkedes at få dette projekt igennem. Det har De/I virkelig fortjent.
  Jeg bor i nabobyen og har nydt godt af flere arrangementer i Voel. Det er rigtige ildsjæle, som står for disse. Hilsen JJ

 • #10 Bettina Hornbøll skrev: 10-02-2020 15:59:13

  Voel mangler et sted hvor alle kan føle sig velkommen. Et sted hvor man altid kan dyrke og opsøge fællesskabet.
  #Fællesomfremtiden

 • #11 Nikolaj Stochholm skrev: 10-02-2020 16:28:59

  Dette projekt vil når det færdigt står være en magnet for dem som i dag møder en haludnyttelse på ca 100% og i dag ikke kan få deres ønske opfyldt.
  Og.....med byens vækst, vil den ny multihus/hal virke som samlings- og adgangsvinkel til både sociale og fysiske aktiviteter.
  Super team der er samlet omkring projektet og gode aktiviteter der allerede er udløbet af en bred skare af Voel- og omegnfolk

 • #12 Bo Rønde skrev: 10-02-2020 17:44:33

  Støtter dette projekt, da vi mangler et multihus, for os alle.
  Da der er plads til alle, og alle mulige aktiviteter

 • #13 Lisbeth Frølund skrev: 10-02-2020 21:12:27

  Voel Multihus - vil opfylde behovet for et samlingssted for formelle og uformelle fællesskaber for mennesker i Voel og omegn. Selvom Voel Multihus endnu ikke findes fysisk, er der allerede en lang række aktiviteter og events i regi af Voel Multihus - sammenhængskraften er der, bygningen mangler 😊.

 • #14 Merethe Knudsen skrev: 11-02-2020 23:01:25

  Jeg bor ikke selv i Voel, men som mange andre i Silkeborg kommune, benytter vi os af Voels faciliteter, hvilket vi er rigtig glade for. Jeg ser et engageret lokalsamfund i Voel, som laver nogle fantastiske tiltag ( som fx auktioner og flaskepantindsamling) for at få projektet til at lykkes. Dét, synes jeg, er værd at støtte... især for Voel men osse for hele kommunen!

 • #15 Tanya skrev: 14-02-2020 06:11:02

  Voel Multihus er allerede i gang med at skabe underværker for fællesskabet på tværs i Voel.
  På tværs af alder, evner og interesse bidrager multihusets aktiviteter til et stærkere og bredere lokalsamfund.
  Et fysisk hus vil i den grad være samlingspunktet for alle os, der ikke har livet i en hal som en naturlig del af hverdagen og det gør indgangen til Voels fællesskaber lettere at træde ind i.

 • #16 Kim Kjølhede skrev: 17-02-2020 11:14:46

  Voel Multihus er et virkeligt godt tænkt projekt, som giver området meget bedre muligheder for at etablere aktiviteter og faciliteter, som i markant grad øger sammenhængskraften i området. Det er vigtigt at både børn, voksne og ældre har et sted at mødes og deltage i aktiveteter - ud over håndbold.
  Initiativgruppen er velfunderet og har gennem flere år vist et enestående engagement, ligesom de har fået mange støtter, som underbygger med supplerende aktiviteter, frivilligt arbejde og ideer. Voel Multihus har min varmeste anbefaling.