Bylauget i Vedskølle

I landsbyen Vedskølle, som ligger syd for Køge, har borgerne bevaret et stærkt fællesskab og en tro på, at man sammen kan drive udviklingen fremad - ikke mindst på grund af det lokale bylaug, der arbejder engageret for at gøre byen til et endnu bedre sted at være.

I 1998 lukkede byens Brugsen i Vedskølle, og bylauget fik mulighed for at overtage de tomme bygninger. Huset fik navnet ’Brugsstedet’, og siden da har det fungeret som forsamlingshus.

For at skabe de bedste forudsætninger for samlingsstedets fremtid har ildsjælene udskiftet taget og efterisoleret på loftet. Projektet er sket med stor respekt for bygningens tidligere funktion, og ildsjælene har lagt vægt på, at ’Brugsstedets’ bygningsmæssige særkender stadig er synlige.

Brugsstedet har været samlingspunkt for byens fester, og bylauget har afholdt fællesarrangementer med kort- og skakspil, håndarbejde og kaffe. Det er også her det lokale loppemarked, julestue og fastelavnsfester bliver holdt. På sigt skal forsamlingshusets køkken- og toiletfaciliteter moderniseres, så det kan benyttes til større arrangementer.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet
  • #1 Linda lakjær skrev: 19-02-2018 15:29:17

    Ja tak til nyt køkken og toilet😃