Kulturhus i Knippelsbrotårnet

Den gode idé

Etablering og indretning af ikke kommerciel kulturinstitution i Knippelsbrotårnet; ”Kulturtårnet”.

Foreningen Kulturtårnet har til formål at etablere og drive en kulturinstitution i Knippelsbrotårnet, ”Kulturtårnet”, hvor der skabes oplevelser for både københavnere og turister. Visionen med projektet var at skabe en økonomisk bæredygtig kulturinstitution gennem diverse kulturelle aktiviteter. Kulturtårnet skulle derfor indrettes til formålet.

Projektets fysiske rammer

Knippelsbrotårnet huser foreningen Kulturtårnet, der manifesterer tårnet til kulturelle anvendelser og inspirerer andre borgere til at præge fremtidens civiliserede kultur og samfund på en nyskabende og underholdende måde.

Ved realisering af Kulturtårnet har København fået en helt anden anvendelse af det særlige byrum.

Det omfatter projektet

Efter stor succes med åbning hen over sommeren 2013, hvor foreningen har inspireret alt fra borgere, turister, politikere og styrket det lokale miljø og bundet bydelene sammen, ønskede vi at drive projektet videre.

Ideen var at udnytte det helt centrale arkitektoniske værk i København til et kulturelt rum og skabe unikke oplevelser for både københavnere og turister, som efterhånden er blevet et ikon for København og havnen.

Formålet var at bygge bro fra det gamle til det nye – fra broens forhenværende centrale rolle i den industrielle infrastruktur i kanalen til et fremsynet spændende knudepunkt for by-kulturliv i en bæredygtig by.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Foreningen Kulturtårnet, Holtegade 15, 2.th, 2200 København N

Vi har indrettet Knippelsbrotårnet, så det kan anvendes til kulturelle begivenheder, herunder kunstudstillinger, workshops, events o.lign. Målgruppen er både københavnere og turister.

Relationen til lokalsamfundet

Vi har med projektet sigtet mod at skabe et stærkt fundament omkring udviklingen i havnen, og en kulturel anvendelse af tårnet er et godt symbol på, at København og især havnen er gået fra at fungere som et infrastrukturelt knudepunkt for tung industri til et fantastisk samlingspunkt for københavnerne både i forbindelse med arbejde og fritid.

Samarbejdspartnere

Københavns Kommune
Kultur- og Fritids forvaltning og
Teknik og Miljø, Center for Veje

Christianshavns Lokaludvalg
Lokal støtte som ikke-kommerciel kulturinstitution