Lyø Kulturcenter

Da skolebørnene fra Lyø i sommeren 2009 smækkede bøgerne sammen for at gå på sommerferie, var det samtidig et farvel til endnu en ø-skole i det sydfynske øhav. Men i et lille lokalsamfund, som Lyø, hvor en skole ikke bare en skole, men også et kulturcentrum på øen, satte lukningen skub i de lokale ildsjæle.   

I løbet af kort tid stiftede lldsjælene foreningen Lyø Kultur- og Besøgscenter, som købte og overtog skolen. Som foreningens navn antyder, så lyøboerne fra starten store potentialer i den gamle skolebygning: Skolen skal være øens naturlige kulturcentrum for både fastboende og gæster, samtidig med at centret skal være en brik i bestræbelserne på at skabe arbejdspladser på øen.

Denne idé har i dag betydet, at skolebygningen er indrettet med café, udstillings- og foreningslokaler samt en tilflytterlejlighed, som øboerne uforpligtende kan låne. Projektet har skabt udvikling i lokalsamfundet gennem formidling af ø-kultur, erhvervsudvikling, bosætning og rammer for sociale aktiviteter.

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet