Oddergrisen vender tilbage

Den gode idé

Pakhusforeningen var i gang med at etablere terrasse/perron langs bagsiden af Pakhuset. Et projekt, som vi havde modtaget LAG midler til samt kommunalt tilsagn om medfinansiering. Dette projekt ønskede vi at udvide ved at placere ”Oddergrisens” gamle styrevogn i forbindelse med nye terrasse/perron. Midtjyske Jernbaner havde skænket Pakhusforeningen styrevognen. Styrevognen er sat i stand og fungerer som café/mødelokale, samt huser en udstilling om ”Oddergrisens” og Pakhusets historie, etableret i samarbejde med Odder Museum.

Projektets fysiske rammer

Pakhuset i Odder er et aktivitetshus, hvor borgere, foreninger, amatører og professionelle fra kulturlivet i Odder kan udfolde sig med musik, fester, foredrag, underholdning, møder og undervisning. Udstillingen i styrevognen tiltrækker flere gæster til Pakhuset, eksempelvis i samarbejde med Odder Museum. Udstillingen sætter fokus på ”Oddergrisens” og jernbanens historie i Odder og derved synliggøres en væsentlig epoke i Odders historie. Udstillingen tiltrækker turister, børn og unge, skoler samt gæster fra Odder Museum.

Det omfatter projektet

Oddergrisen blev stillet til Pakhusforeningens rådighed uden betaling. Derefter blev styrevognen bygget om for at imødekomme kravspecifikationerne til bygning af pavilloner. Midtjyske Jernbaner betingede sig, at styrevognen skulle istandsættes, så den blev føret tilbage til sin oprindelige stil. Det medførte en total demontering af styrevognens nuværende vægge og gulv, ny udvendig beklædning, isolering, nye døre og meget mere. Flytning af styrevogn og ombygning af styrevognen søgte Pakhusforeningen fonde og sponsorer til.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Pakhusforeningen stillede selv med praktisk arbejde (op til 600 timer) og ønskede derudover at sætte vognen i stand i samarbejde med produktionsskolen og lokale håndværkere.

Vi så mange gode historier, der kan sikre Odder omtale. Det kan være processen, samarbejdet med Midtjyske jernbaner, samarbejdet med Odder Museum, den lokalhistoriske vinkel, det frivillige arbejde, den store lokale opbakning og det færdige resultat.

Relationen til lokalsamfundet

Udstillingen i styrevognen tiltrækker flere gæster til Pakhuset, eksempelvis i samarbejde med Odder Museum. Udstillingen sætter fokus på ”Oddergrisens” og jernbanens historie i Odder og derved synliggøres en væsentlig epoke i Odders historie. Oddergrisen var et ikonisk pendlertog, historisk ’livsnerve’ mellem Horsens, Odder, Århus og synonym med Odder by og dermed en del af den danske jernbanes historie fra 1950 – 2012.

Som sådan bidrager projektet til markedsføring og branding af Odder Kommune som et godt levested.