Sporskifte - Korinth Station

Den gode idé

Projekt Sporskifte handler om brobygning og frugtbare relationer mennesker imellem. At skabe en kobling mellem ildsjæles arbejde med kulturarven – her veteranbanen og folkemindesamlingen i Korinth – og den kommunale indsats for at hjælpe ledige tilbage på jobmarkedet. At skabe livskvalitet på flere parametre. Ved at koble ildsjælene med kommunens særlige grupper af ledige, står vi med en "win-win” mulighed. Ildsjæleprojektet får et løft, der ikke bare handler om kommunale kroner, som ellers er det typiske. Projektet skaber en mere solid og bæredygtig platform, hvor flere grupper af ildsjæle er gået sammen og dermed kommer tættere på deres drømme.

Projektets fysiske rammer

Den gamle stationsbygning i Korinth har en central rolle i projektet. Den smukke, klassiske stationsbygning er vurderet til at have en stor bevaringsværdi og er den oprindelige bygning fra banens anlæggelse i slutningen af 1800-tallet. Med projektet er stationsbygningen blevet udviklet til et knudepunkt i området, der kan tjene som et centralt placeret besøgscenter og samtidig et projekt, som har stort potentiale for kommunens Center for Aktiv Indsats (CAI) med aktiviteter for ledige.

Veteranjernbanen fra Faaborg har endestation ved Korinth Station, og herfra starter den nyanlagte natursti til Ringe, som bevæger sig gennem landskabet nordpå på den resterende del af den gamle banestrækning. Stationsbygningen kan bruges til små historiske udstillinger om jernbanen, skolehistorien, savværket mv. samt lægge hus til et lille cykelværksted, der også udlejer cykler til turister. Dertil en lille café med salg af bl.a. kaffe, kage og forudbestilte madkurve og et hjørne med gode lokale produkter. Turister skal også kunne finde information om Riderute Sydfyn.

Det omfatter projektet

Projektet omfatter sikring af bygningen gennem en restaurering af facader og indvendige rum. Enkelte elementer udføres af håndværkere med fagspeciale, men forholdsvis mange opgaver er udført af det team, som kommunen knyttede til projektet, så udgiften primært handler om materialer. Denne proces har været med til at skabe den gode forbindelse mellem ildsjælene og det team, der er knyttet til projektet. Desuden midler til etablering af de faciliteter, der skal til for at realisere projektets delelementer, herunder mindre køkkenfacilitet, værksted til cykler, udstillinger mv.  

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Det er første gang, at kommunens Center for Aktiv Indsats går ind i et tæt samarbejde med grupper af ildsjæle og opbygger et helt konkret projekt i fællesskab. På et uformelt plan har veteranbanens ildsjæle tidligere samarbejdet med ildsjælene fra folkemindesamlingen omkring mindre udstillinger og foredrag ved særlige events. Men de har ikke før stablet et større samarbejde på benene. Der blev afholdt ”kaffemøder” mellem ildsjælene og kommunen i løbet af efteråret, hvor idéer og drømme blev drøftet. Desuden blev der gennemført en udflugt med madpakke, hvor gruppen besøgte andre projekter for at hente inspiration. Og endelig var vi i samlet trop i Odense til Underværker-kampagnens info-møde.

Relationen til lokalsamfundet

Korinth er en meget aktiv landsby med stolte traditioner for frivillige ildsjæleprojekter. Der er mange foreninger, men kun sjældent har foreningerne skabt projekter, der går på tværs af foreningsinteresserne. Med dette projekt er der skabt nye, stærke relationer mellem ildsjælene og deres projekter. Der er i disse år brug for at fortætte det liv, der er i landsbyerne, da de er under pres og forandres. Både økonomiske og menneskelige ressourcer svinder ind.

Nu er det nødvendigt, at slå kræfterne sammen og hjælpe hinanden, og det er der stor lyst til at gøre. Målgruppen er dels de aktive ildsjæle, de ledige som har brug for lidt ekstra hjælp til at komme videre i livet og byen som helhed. Men projektets eksterne målgruppe er også alle dem, der i fremtiden vil besøge stationen og få en oplevelse ud af at være gæst i Korinth. Der er brug for at skabe et sted, hvor essensen af byens potentialer og kvaliteter formidles og deles. I dag er alt dette gemt væk i et skrin, som alt for få har nøglen til. Hele det sydfynske område har brug for nedslagspunkter i stil med Korinth Station, som formår at formidle de kvaliteter, der knytter sig til denne del af Danmark.

 

Opret en kommentar

(Bliver vist sammen med kommentaren)
(Din email bliver ikke vist)
Gengiv ord og tal som vist på billedet