Brugerbetingelser og privatlivspolitik

I. Betingelser for deltagelse samt brug af underværker.dk

1. For at kunne deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år og være bosat i Danmark. Konkurrencen afholdes af Realdania og kampagnesekretariatet for Underværker.dk

2. De informationer, billeder og andre dokumenter, som ansøger offentliggør på denne hjemmeside, skal være sandfærdige og ansøgers retmæssig ejendom (dvs. ikke krænker tredjeparts rettigheder, især ophavsrettigheder og beslægtede rettigheder hertil, varemærker eller rettigheder til et bestemt navn og varemærke).

3. Kampagnesekretariatet forbeholder sig ret til at bruge det materiale, som deltager uploader til kommunikationsformål, evaluering osv.

4. Realdania og kampagnesekretariatet overholder den gældende lovgivning om persondata, og samtlige personoplysninger vedrørende konkurrencedeltagerne indsamles og behandles af Realdania og kampagnesekretariatet med det ene formål at administrere konkurrencen (herunder at kontakte og offentliggøre vinderne). I henhold til persondataloven har du ret til at få information om, hvilke personlige oplysninger, Realdania og kampagnesekretariatet behandler samt til at få fejlagtige personlige oplysninger rettet. Du er velkommen til at kontakte Realdania og kampagnesekretariatet, hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du disse konkurrenceregler og giver dit samtykke til, at Realdania og kampagnesekretariatet må behandle dine personlige oplysninger, som anført ovenfor.

5. Kampagnesekretariatet forbeholder sig ret til at fjerne beskrivelser og billeder, der kan virke stødende eller truer eller nedværdiger en gruppe af mennesker på baggrund af køn, race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering 

II. Facebook-login

Logger du ind via Facebook, skal du være opmærksom på, at vi dermed får adgang til dit fulde navn, mailadresse og Facebook-id. Vi videregiver ikke disse oplysninger og bruger dem udelukkende i forbindelse med behandlingen af projektansøgningen. Du er velkommen til at kontakte Realdania og kampagnesekretariatet, hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

III. Regler for at opnå bevilling fra kampagnen Underværker:

6. For at opnå bevilling fra kampagnen underværker, skal et projekt først opnå 200 støtter på siden underværker.dk. Alle projekter, der opnår 200 støtter, bliver vurderet af bedømmelsesudvalget. 

7. Bedømmelsesudvalget udvælger et antal projekter, der opnår støtte på baggrund af den offentlige projektside samt indsendte bilag og dokumenter. Bedømmelsesudvalget forbeholder sig ret til at betinge bevilling af nærmere angivne krav, og/eller bevilge et andet beløb end det ansøgte.

8. På baggrund af bedømmelsesudvalgets anbefalinger, foretages den endelige godkendelse af projekter samt støttebeløb af Realdanias direktion.

9. Kampagnen støtter kun projekter, der har tilknytning til det byggede miljø. Derfor har projekter, der falder ind under følgende formål, ikke mulighed for at få støtte:

  • Rent erhvervsmæssige formål
  • Rent partipolitiske formål 
  • Rent sociale formål
  • Rent undervisningsmæssige formål
  • Rent sundhedsmæssige formål
  • Rent humanitære formål
  • Rent kirkelige formål
  • Rent underholdningsformål
  • Rent idræts- og fritidsmæssige formål

Kampagnesekretariatet forbeholder sig ret til at fjerne projekter fra afstemningen, som vurderes at falde under overstående definitioner.