Hvad spørger de andre om?

Vi har samlet hyppige spørgsmål og svar nedenfor. Måske kan du også finde svar på dit spørgsmål.

Har du spørgsmål til kampagnen, kan du skrive til info@undervaerker.dk. Spørgsmål og svar bliver offentliggjort i anonymiseret form nedenfor. Nedenfor kan du se, hvad andre har spurgt om. Bliver alt materialet fra ansøgningen offentliggjort?

Nej. Det er kun jeres billeder, projektbeskrivelse og fakta om projektet, der bliver offentliggjort. Budget, finansieringsplan, tidsplan, driftsbudget og eventuelle andre bilag er kun tilgængelige for sekretariat og bedømmelsesudvalget.

Skal man have 200 'likes' for at få støtte?

Det afgørende er den gode idé og ikke antallet af 'likes'. Projekter, der på anden vis udmærker sig, kan også udtages til bedømmelse. Se også kampagnens kriterier i ansøgningsvejledningen

Hvad kan man søge støtte til?

Underværker støtter projekter, der skaber nye rammer for fællesskaber og forbedrer og udvikler lokalsamfundet gennem det byggede miljø – både i byerne og på landet. Det betyder, at alle projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og større livskvalitet i det byggede miljø, kan søge kampagnen om støtte. Underværker støtter ikke fx rent sociale, sundhedsmæssige, idræts- eller fritidsformål. Projektet skal derfor tage udgangspunkt i en konkret bygning, et byrum eller en anden fysisk struktur med bygningsmæssige kvaliteter, der er værd at bygge videre på.

Hvordan kvalificeres et projekt til bedømmelse?

Et projekt er kvalificeret til bedømmelse, når det har modtaget 200 ’likes’. ’Likes’ skal gives på projektsiden på underværker.dk, hvor man også har mulighed for at skrive kommentarer til projektet. Når projektet har opnået 200 ’likes’, vil det - efter ansøgningsfristen - blive vurderet af bedømmelsesudvalget. Man samler ’likes’ ved at gøre opmærksom på projektet i lokalsamfundet, i lokalpressen, på sociale medier o.lign.

Jeg kan ikke se videoen til min projektbeskrivelse?

Videoer uploadet på underværker.dk bliver automatisk uploadet til Underværkers YouTube-kanal. Den skal derfor godkendes af YouTube, før den vil fremgå af din projektbeskrivelse. Bruger du musik, skal du derfor have rettighederne til det – ellers sletter Youtube din video. Hvis du stadig oplever udfordringer med at uploade en video, så kontakt sekretariatet på info@undervaerker.dk.

Kan der søges støtte til en fase i et større projekt?

Ja, hvis der er tale om en fase, der kan påbegyndes og afsluttes selvstændigt.

Kan man søge støtte til drift?

Nej, der kan ikke søges støtte til drift af ens projekt.

Kan man søge støtte til en bygning, der er privat ejet?

Ja, hvis projektet på anden måde involverer frivillige, og hvis projektet er offentligt tilgængeligt, har et alment sigte og gør en forskel for flere.

Kan man søge støtte til erhvervelse af ejendom?

Nej, der kan ikke søges støtte til køb af ejendom eller grund.

Kan man søge støtte til inventar?

Realdania giver ikke støtte til inventar, møbler, kunst og lignende, med mindre det er en naturlig integreret del af den bygning eller det byrum, som projektet omhandler.

Skal jeg beskrive hele projektet i projektbeskrivelsen?

Projektbeskrivelsen er den beskrivelse, der skal bruges til at hente ’likes’ til projekterne, og det er den, man kan være sikker på, bliver læst grundigt. Derudover skal der vedlægges et projektbudget, en finansieringsplan, en tidsplan og driftsbudget til projektbeskrivelsen. Hvis der er yderligere informationer om projektet, som har betydning for bedømmelsen, kan de lægges ved som yderligere bilag.

Skal man bruge Facebook til at indsamle ’likes’ til sit projekt?

Man kan godt bruge Facebook, men det står projekterne frit for at vælge metode til at udbrede kendskabet til projektet. Som kvalifikation til bedømmelse, gælder dog kun de ’likes’, som projektet har fået på projektsiden på underværker.dk. Man kan også bruge andre sociale medier, lokalpressen eller andet til at skabe opmærksomhed om ens projekt.

Skal man søge med færdige tegninger eller visualiseringer?

Nej. Det vigtigste er at beskrive den gode idé og give et overblik over de forventede indgreb, som planlægges. Det er også en god idé at dokumentere eksisterende forhold grundigt ved hjælp af gode billeder.

Skal projektet være færdigbeskrevet inden publicering?

Nej, man kan godt redigere i sit projekt, efter det er publiceret. Når man opretter projektet, skal man som minimum lave en beskrivelse til hjemmesiden. Det er også en god idé at lægge et par billeder op. Derefter kan man begynde at samle ’likes’, samtidig med at man gør sin ansøgning færdig. Ved ansøgningsfristen går projektet videre til bedømmelse, og der lukkes for redigering.