FAQ til prækvalificering af rådgivere

Har du spørgsmål til prækvalificeringen, kan du skrive til info@undervaerker.dk. Spørgsmål og svar bliver offentliggjort i anonymiseret form. Nedenfor kan du se, hvad andre har spurgt om. Er det et krav, at man er uddannet arkitekt?

Hvis ikke man er uddannet arkitekt eller nogle af de andre -.arch fag, skal man alliere sig med nogen der er.   

 

Skal rådgiver afregne honorar med projektejer?

Ja, rådgiver afregner honorar direkte med projektejerne.

 

Skal rådgiver acceptere et vist antal projekter?

Det er projektejerne selv, som vælger deres rådgiver fra listen og tager kontakt til rådgiveren for at bede om et tilbud på rådgivning. Rådgiver kan altid sige nej til en opgave, eller bede om at komme af listen igen. 

 

Har Realdania en standardkontrakt, der stilles til rådighed?

Nej, vi stiller ikke en kontrakt til rådighed. Kontrakten kan frit udarbejdes mellem projektejer og rådgiver.

 

Hvad er bindingsperioden?

Der er ikke nogen bindingsperiode. Hvis du anmoder om at blive prækvalificeret kommer du på en liste over rådgivere, som vi stiller til rådighed for de projekter, som har behov for en rådgiver. Det er projektejerne selv, som vælger deres rådgiver fra listen. En rådgiver kan altid sige nej til en opgave, eller bede om at komme af listen igen. 

 

Må projekter vælge en rådgiver, som ikke er på listen?

Ja, projektejerne må selv vælge den rådgiver, de ønsker at bruge. Rådgiveren skal dog godkendes af Realdania inden opgaven begynder.

 

Må vi benytte personlige referenceprojekter fra ansatte?

Det er helt ok at der benyttes personlige referenceprojekter. 

 

Må vi søge som tværfagligt team?

Da der er tale om opgaver af mindre skala og typisk med et behov for et lille team, er det mest oplagte at søge individuelt. Hvis I har gode erfaringer med at arbejde sammen, er det en god idé at angive dette. Så kan der arbejdes med teamsammensætning på konkrete opgaver, der eventuelt skulle kræve en større faglig bredde.

 

Ved man, hvem man som rådgiver giver tilbud imod?

Det er op til projektejer om de vil fortælle hvem de andre tilbudsgivere er.

 

Bliver listen over prækvalificerede rådgivere offentliggjort?

Listen over de prækvalificerede rådgivere vil være tilgængelig på Underværkers hjemmeside.