Ofte stillede spørgsmål

Har du spørgsmål til kampagnen, kan du skrive til info@undervaerker.dk. Spørgsmål og svar bliver offentliggjort i anonymiseret form nedenfor. Se også, hvad andre har spurgt om.

Spørgsmål: Skal projektet være helt færdigbeskrevet, når man opretter det på hjemmesiden?

Svar: Nej, man kan godt redigere i sit projekt, efter at det er oprettet. Når man opretter projektet, skal man som minimum lave en beskrivelse til hjemmesiden. Det er også en god idé at lægge et par billeder op. Derefter kan man begynde at samle støtter, samtidig med at man udvikler projektet færdigt. Når projektet går videre til bedømmelse, lukkes der for redigering.

---

Spørgsmål: Hvordan kvalificeres et projekt til bedømmelse?

Svar: Et projekt er kvalificeret til bedømmelse, når det har opnået 200 støtter. Man samler støtter ved at gøre opmærksom på projektet i lokalsamfundet. Støtterne skal gives på projektsiden på underværker.dk, hvor man også har mulighed for at skrive kommentarer til projektet. Når projektet har opnået 200 støtter, vurderes det af bedømmelsesudvalget ved næste bedømmelsesmøde.

---

Spørgsmål: Et projekt, der har fået bevilling fra kampagnen, havde ikke opnået 200 støtter. Hvorfor?

Svar: Det afgørende i bedømmelsen af projekter, er den gode idé. Projekter, der på anden vis udmærker sig, kan også udtages til bedømmelse. Se i øvrigt kampagnens kriterier i ansøgningsvejledningen

---

Spørgsmål: Hvornår er der ansøgningsfrist?

Svar: Det vil løbende blive meldt ud, hvornår der er deadline for at komme i betragtning på næstkommende bedømmelsesudvalg. På den måde er der mulighed for at færdigredigere sit projekt, samle opbakning fra minimum 200 støtter og uploade alle relevante bilag før bedømmelse. Du kan altid gå ind under Nyheder her på hjemmesiden og se, hvornår næste ansøgningsfrist falder.

---

Spørgsmål: Skal man bruge Facebook til at indsamle støtter til sit projekt?

Svar: Man kan godt bruge Facebook, men det står projekterne frit for at vælge metode til at udbrede kendskabet til projektet. Som kvalifikation til bedømmelse, gælder dog kun de støtter, som projektet har fået på projektsiden på underværker.dk.

---

Spørgsmål: Hvad kan man søge støtte til?

Svar: Kampagnen støtter alle projekter, der gennem det byggede miljø, skaber livskvalitet deres lokalsamfund. Det betyder, at alle projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og større livskvalitet i det byggede miljø, kan søge kampagnen. Kampagnen støtter ikke fx rent sociale, sundhedsmæssige, idræts- eller fritidsformål. Projektet skal derfor tage udgangspunkt i en konkret bygning, et byrum eller en anden fysisk struktur med bygningsmæssige kvaliteter, der er værd at bygge videre på.

---

Spørgsmål: Kan man søge støtte til erhvervelse af ejendom?

Svar: Nej, der kan ikke søges støtte til køb af ejendom eller grund.

 ---

Spørgsmål: Kan der søges støtte til en fase i et større projekt?

Svar: Ja, hvis der er tale om en fase, der kan påbegyndes og afsluttes selvstændigt.

 --- 

Spørgsmål: Kan man søge støtte til en bygning, der er privat ejet?

Svar: Ja, hvis projektet på anden måde involverer frivillige, og hvis projektet er offentligt tilgængeligt og bliver til gavn for mange.

 ---

Spørgsmål: Bliver alt materialet fra ansøgningen offentliggjort?
 
Svar: Nej. Det er kun billeder, projektbeskrivelse og fakta om projektet, der bliver offentliggjort. Budget, finansieringsplan og bilag bliver kun tilgængelig for sekretariat og bedømmelsesudvalget.

--- 
 
Spørgsmål: Skal jeg beskrive hele projektet i projektbeskrivelsen?

Svar: Projektbeskrivelsen er den beskrivelse, der skal bruges til at hente støtter til projekterne, og det er den, man kan være sikker på bliver læst grundigt. Hvis der er yderligere informationer om projektet, som har betydning for bedømmelsen, kan de lægges ved som bilag.

---

Spørgsmål: Skal man søge med færdige tegninger eller visualiseringer af projektet?

Svar: Nej, der behøver ikke foreligge tegninger eller visualiseringer. Det vigtigste er at beskrive den gode idé og give et overblik over de forventede indgreb, som planlægges. Det er også en god idé at dokumentere eksisterende forhold grundigt ved hjælp af gode billeder.